VALG TIL folketinget

den 1. November

Vores to lokale kandidater opnåede desværre ikke valg til Folketinget. Se personlige stemmetal på 

Klik på billederne for at få mere at vide om vores lokale kandidater

Jacob Vestergaard
Ulrik Fredberg
Jacob Vestergaard, folketingskandidat i Silkeborg syd
Ulrik Fredberg, folketingskandidat i Silkeborg nord


Byrådsmøder


Byrådets mødekalender:

Dette er Venstre I silkeborg kommune


Konstitueret formand er

Søren Slott

E-mail: soeren_slott@yahoo.dk

Telefon:

 2444 2074

Bopæl: Silkeborg midtby


Kære Venstremedlemmer i Silkeborg Kommune.

 Vores formand for Kommuneforeningen, Morten Vehl Revsbeck, har desværre trukket sig fra posten, da Morten har truffet beslutning om at stille op til folketingsvalget for Danmarksdemokraterne.

 Bestyrelsen har derfor konstitueret næstformand Søren Slott som konstitueret formand fremt til næste generalforsamling og konstitueret næstformand er Christian Funch.

 I får derfor lige denne nyhed inden den kan læses i Midtjyllands Avis. Nedennævnte pressemeddelelse, er den der tilgår avisen.

 Bedste hilsner

Søren Slott, konstitueret formand i Kommuneforeningen

 Pressemeddelelse - Formandsskifte i Venstres Kommuneforening i Silkeborg Kommune.

 Tidligere formand Morten Vehl Revsbeck har meddelt, at han nøje har overvejet og truffet en beslutning om at lade sig opstille som folketingskandidat for Danmarksdemokraterne ved kommende folketingsvalg. Morten har derfor trukket sig fra posten i Venstres Kommuneforening og udmeldt sig af Venstre.

 Vi vil gerne sige Morten tak for den tid, han har beklædt posten som formand.

 På ekstraordinært bestyrelsesmøde i fredags besluttede bestyrelsen at udpege Christian Funch som konstitueret næstformand og Søren Slott som konstitueret formand.

 Mvh Søren Slott

Konstitueret formand for Venstre i i Silkeborg Kommune


 

Venstre i Silkeborg kommune var denne gang repræsenteret med 21 kandidater til byrådsvalget og 3 kandidater til Regionsrådet.
Da valgresultatet på valgaftenen den 16. nov. tonede frem, kunne vi godt se resultatet bar præg af den landstendens som trak Venstre i den forkerte retning. Uden valgforbund endte vi med otte mandater, hvilket var en tilbagegang med tre mandater. Valgets helt store vinder blev den konservative liste med Martin Jacobsen i spidsen, og de oplevede en fantastisk fremgang fra et mandat i 2017 til nu seks mandater. Også dette tal har sin afsmittende effekt fra den landspolitiske scene, hvor Søren Pape jo har skabt fremgang i meningsmålingerne for de konservative. Borgmester Steen Vindum og undertegnede var dog optimistiske med hensyn til Borgmesterposten, da en konstituering mellem de Radikale, konservative og venstre kunne mønstre 16 mandater og altså flertal. Dette blev der arbejdet på, og det så da også ud til at ville lykkes. Der blev aftalt fordeling af udvalgsposter m.v. De radikale skulle blot lige have aftalen sanktioneret i baglandet, hvilket åbenbart ikke kunne lykkes. Derfor endte resultatet som det gjorde, at Helle Gade fra Socialdemokratiet kunne mønstre et flertal med de Radikale, som gjorde hende til Borgmester. Ærgerligt set med ”Venstre briller”, når vi nu troede aftalen var i hus. Borgmester Steen Vindum har i hele processen, og i det efterfølgende forløb håndteret situationen med stor værdighed. Han har endvidere stillet sin viden og kompetencer til rådighed for den kommende Borgmester.
Stort tillykke til de otte valgte byrådsmedlemmer. De skal nu de næste fire år arbejde benhårdt for at få gennemført så meget af Venstres politik som overhovedet muligt.
Stor tak til Borgmester Steen Vindum for otte år på posten. De otte år har for Silkeborg kommune virkeligt været præget af vækst og tilflytning som den store overskrift. En vækst som givet også vil fortsætte i de kommende år, og som forhåbentlig vil sprede sig ud til hele kommunen.
Der skal også lyde en stor tak til dem der ikke blev valgt. Når skuffelsen har lagt sig, kan i glæde jer over, at i har været med i en proces, hvor jeres stemmeandel har bidraget flot til helheden. Næste gang er det så måske jer der kan glæde jer over at blive valgt.
Regionsvalget faldt desværre også uheldigt ud. Undertegnede fik i alt 2833 stemmer, og manglede kun 66 stemmer i at få en plads i Regionsrådet. Selvom det udløser en plads som første suppleant, er det alligevel ærgerligt, når man er så tæt på at få et mandat.
I kommuneforeningen er der nu iværksat en evalueringsplan, hvor vælgerforeningerne i dec. måned indsamler kommentarer om godt og skidt ved valgkampagnen. Dette bliver så i januar 2022 samlet op i et samlet forum.
Ellers skal vi nu snart i gang med forberedelserne til næste byrådsvalg i 2025. Der skal arbejdes med baggrundsgrupper, kandidatudvælgelse, strategi, valgforbund samt punkter vi vil gå til valg på. Inden næste kommunalvalg, kommer der jo også et folketingsvalg vi skal tage hånd om, så der er nok at tage fat om, og skulle der være nogle medlemmer som gerne vil give en hånd med, eller som har ideer til nytænkning skal i være mere en velkomne. I kan bare kontakte mig.

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Husk at passe på hinanden i denne Coronatid.


Poul Berggreen,
Kommuneforeningsformand.


Venstre giver ikke op på halvvejen!

Slutningen af 2020 og starten af 2021 har været en barsk og udfordrende periode for Venstre. Der kom desværre fuldt fokus på personer frem for politik. Og den slags koster dyrt i meningsmålingerne. Jeg påstår ikke, at Venstres alvorlige krise er ovre, men det er den klare oplevelse i folketingsgruppen, at det er lykkedes os at få fokus tilbage på Venstres politik. Desuden opleves igen et godt sammenhold i folketingsgruppen. Nu skal der ydes et langt sejt træk for at få Venstre tilbage i fulde omdrejning i de kommende måneder – på landsplan, regionalt og lokalt. Slut med skadeligt personfnidder. I stedet skal vi lave konkrete resultater til gavn for borgerne med afsæt i vores liberale værdier og mål. Danmark har brug for et stærkt Venstre med opbakning bag formanden – ikke mindst som modspil til en magtfuldkommen og enerådig S-regering og dens røde flertal.

Trafikforhandlinger – med lokale indspark I skrivende stund er jeg sammen med Venstres ledelse ved at lægge sidst hånd på forberedelserne til forhandlingerne om trafikale investeringer frem mod 2032. Som en sidste afpudsning af Venstres oplæg gennemfører vores formand, Jakob Ellemann-Jensen og jeg regionsvise virtuelle møder, hvor alle Venstres medlemmer inviteres til at deltage. En sådan direkte kontakt med medlemmer er i min optik uhyre vigtig forud for større beslutninger. Desuden har jeg haft lejlighed til at drøfte behovet for investeringer med borgmester Steen Vindum, der bl.a. slår et slag for opgradering af Rute 26 mellem Søbyvad og Mundelstrup, en jysk parallelmotorvej (”Hærvejsmotorvejen”), støjdæmpning på motorvejen ved Buskelund, bedre cykelstier, og løsning på den trafikale flaskehals ved jernbanebommene midt i Silkeborg. Det er alt sammen vigtige projekter, som jeg vil bære ind i de brede forhandlinger, der ventes at starte efter påske. Omkring sidstnævnte projekt er der senest kommet et interessant forslag fra foreningen Skøn på Silkeborg – med nedsænkning af jernbanen under vejen. Et afgørende punkt bliver, hvor mange penge S-regeringen afsætter som forhandlingsramme. Den blå trafikaftale fra marts 2019 (der blev kasseret af det røde flertal efter valget) havde 112 milliarder kroner som samlet ramme over 10 år. Og det er der brug for, hvis vi skal for alvor vil bekæmpe trængsel i trafikken og bane vejen for et sammenhængende Danmark i bedre balance.  

Æresoprejsning til Silkeborg Sygehus og Fredberg. Som mange andre midtjyder er jeg stærkt utilfreds med den behandling, som ledelsen i Region Midtjylland med regionsformand Anders Künau i spidsen har givet Silkeborg Sygehus og overlæge og Ulrich Fredberg i sagen vedr. ny metode til diagnosticering af lungekræft. I stedet for at bakke op om den effektive nye metode, der blev udviklet i Silkeborg, så brugte regionsledelsen kræfterne på at kanøfle Fredberg – og dermed også rigtig mange andre dygtige medarbejdere på vores lokale sygehus, der syv år i træk blev kåret som Danmarks bedste mindre hospital. I stedet for at lægge hindringer i vejen for en ny metoder, der beviseligt redder liv, så burde regionens hospitalsledelse sammen med Sundhedsstyrelsen have sørget for, at patienter i resten af Danmark hurtigst muligt også fik gavn af metoden med lavdosis CT-scanning af lungerne. Men nej, i stedet blev Fredberg fyret på gråt papir og udhængt som skurk i pressen. Kan man udelukke, at der ligge skjulte politiske motiver bag en sådan behandling af Fredberg, der jo også er et dygtigt og aktivt regionsrådsmedlem for Venstre? Næppe…. I hvert fald glæder jeg mig meget over, at jeg det seneste års tid har haft et meget tæt samarbejde med Ulrich Fredberg om at få stillet mere end 25 konkrete og dybdeborende spørgsmål om denne sag til sundhedsministeren. Og det har virket. Stille og roligt har vi fået sagens rette sammenhæng frem i lyset og vendt billedet, så stort set alle nu anerkender det geniale i Fredbergs metode. Mit mål er klart: Fuld æresoprejsning til både Fredberg og Silkeborg Sygehus. Intet mindre. Desuden bør sagen få konsekvenser for dem, der modarbejdede den effektive nye metode i stedet for at bakke op om den.  

Kampen om vandstanden fortsætter. I kølvandet på de voldsomme oversvømmelser langs Gudenåen i efteråret 2019 og i starten af 2020 har jeg kæmpet videre for at få regnvandet mere effektivt ud til havet. Det er et faktum, at den gennemsnitlige vandstand mellem Silkeborg Langsø og Kongensbro er mere end en halv meter højere, end den var for 12-15 år siden. Det er der to årsager til: 1) Vandremuslingens udbredelse med deraf følgende klart åvand og eksploderende grødevækst, og 2) Aflejringer og propper visse steder i åløbet, bl.a. mellem Kongensbro og Tange Sø. Når vandstanden konstant er alt for høj, så medfører det, at store dele af ådalen er som en gennemvædet svamp, der intet kan suge, når regnen for alvor falder. Og så går det helt galt med store tab og ødelæggelser til følge, som ikke mindst den hårdt prøvede kromand i Svostrup kan tale med om. Jeg kipper med flaget for borgmester Vindum, der i flere omgange har iværksat ekstra grødeskæring, trods hylekoret fra Danmarks Naturfredningsforening. Jeg agter at kæmpe ufortøvet videre for, at vandløbslovgivningen moderniseres, så den tager højde for de konkrete udfordringer med klimaforandringer, monsterregn, vandremuslinger og aflejringer på bunden. Der skal etableres bedre afvandingskapacitet i Gudenåen og i andre vandløb landet over. Bortset fra de områder, hvor der efter politisk beslutning etableres vådområder eller vandparkering med fuld kompensation til lodsejerne. Tak til de gode kræfter i Venstres byrådsgruppe, der også kæmper denne vigtige sag.

Sandra er pæredansk. Som folketingsmedlem går jeg ikke ind i personsager, der skal håndteres af vores myndigheder. Men med sagen om Sandra Kostic gjorde jeg en undtagelse. Her er nemlig tale om en principiel sag, hvor administrationen af vores i øvrigt udmærkede udlændingelov ikke har ramt skiven. Midtjyllands Avis kunne således berette, hvordan Sandra gentagne gange har fået afslag på permanent ophold i Danmark, selvom hun er født og opvokset i Silkeborg, har arbejdet fra helt ung og har uddannet sig. Kortsagt: Sandra er pæredansk. Efter en hyggelig snak med Sandra over køkkenbordet i Ans skrev jeg et brev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og rejste Sandras sag som principiel. Som et eksempel på, at systemet nogle gange fejler og bliver for rigidt. Min lokale MF-kollega Thoms Jensen (S) hånede mig indledningsvis for populisme og det der er værre. Men på forunderlig vis gik han selv ind i sagen efter nogle dage. Sådan kan politik være så forunderligt….  Det vigtigste er resultatet. Vi fik et godt møde med ministeren, der anviste en klagemulighed for Sandra, som myndighederne glemte at orientere hende om tilbage i 2012. Og nu ser det ud til, at den sunde fornuft vinder. Tillykke til Sandra – du er en gæv, dansk pige!   

Plan for genåbning efter Coronaen. I mine mere end 16 år som medlem af Folketinget har jeg aldrig tidligere oplevet en udfordring, der fuldkommen har erobret den politiske dagsorden. Det er imidlertid tilfældet med Corona-virussen, der i mere end et år totalt har overskygget alle andre politiske temaer. Forståeligt nok, for vi har er nødt til at bekæmpe dette uvæsen og forebygge de katastrofale følger, som virus kunne medføre. Fra starten i marts 2020 var der et bredt og godt politisk samarbejde omkring denne uhyre vigtige sag. Vidtgående og nødvendige tiltag blive sat i værk med loyal opbakning fra alle partier i tinget. Herunder omkring restriktioner til bekæmpelse af smitte samt kompensation til ramte virksomheder og medarbejdere. Men jeg må desværre konstatere, at tingene senere begyndte at køre af sporet. Regeringen blev mere og mere enerådig og magtfuldkommen. Ikke mindst i efteråret 2020, hvor minkskandalen begyndte at rulle. Her følger der nu et stort efterspil med granskning af de lovbrud, som regeringen er ansvarlig for. Efter nytår har Venstre og andre partier oplevet en ufattelig arrogance fra regeringens side, når der skulle tales om fornuftige lempelser i restriktioner eller ryddes op i komplet ulogiske corona-regler. Og senest har vi kæmpet hårdt for at få regeringen til at lave en samlet genåbningsplan, så vi på et sikkert og forsvarligt grundlag kan få genetableret friheden og det daglige liv i Danmark, trinvis i de kommende uger i takt med at vaccinen udbredes. Vi skal i den forbindelse huske på, at coronaen også har store negative mentale konsekvenser for mange borgere, der er afskåret fra social kontakt. Herunder ikke mindst mange børn, unge og ældre. Men det virker nærmest som om, at regeringen har vaccineret sig imod at modtage råd og vink fra andre partier. Det skal ikke afholde os fra at kæmpe videre. Venstre giver ikke op på halvvejen!

____________________________________________________________________________________


Vi takker alle, der har stemt på venstre . 

Venstre er nu det største parti i Silkeborg kommune.

på landsplan blev venstre Danmarks største, borgerlige parti og voksede med 9 mandater til 43 mandater.

I Vestjyllands storkreds, som Silkeborg hører under, blev følgende kandidater på Venstres liste valgt ind i Folketinget:

Inger Støjberg 28.420 stemmer

Kristian Jensen 10.759 stemmer

Thomas Danielsen 8.826 stemmer

Carsten Kissmeyer 7.245 stemmer og

Kristian Pihl Lorentzen 6.963 stemmer

Silkeborg Nords Gitte Willumsen og Silkeborg Syds Bent Jensen opnåede ikke valg. Gitte Willumsen fik 2.722 stemmer og Bent Jensen 285 stemmer.

____________________________________________________________________________________


DET BLEV PÅ ALLE MÅDER ET HELT UTROLIG GODT RESULTAT FOR VENSTRE VED EP-VALGET 26. MAJ

Venstre vandt fire mandater, og i nævnte rækkefølge efter stemmetal blev det Morten Løkkegaard, Søren Gade, Asger Christensen og Linea Søgaard-Lidell.

Med 23,5 procent af stemmerne bliver Venstre nu det største danske parti i Parlamentet.
I valgets Top 5 har Venstre erobret både første og andenpladsen. Valgets største stemmesluger blev Venstres spidskandidat Morten Løkkegaard, mens Søren Gade blev nummer to. Ser vi på stemmetallene, så har de to i Venstres top fået hver over 200.000 personlige stemmer. Morten Løkkegaard 207.558 stemmer. Søren Gade 201.626. Dermed slår de begge Bertel Haarders gamle V-rekord for et EP-valg.Med 66,1 procent var stemmedeltagelsen den højeste nogensinde ved de ni EP-valg, der har været holdt i Danmark.

_________________________________________________________________________________

Venstres byrådsgruppe

Venstre 20. juni 2022


Steen Vindum


  Vi har leveret stærke resultater de seneste 4 år i Silkeborg Kommune. Resultater som viser, at

  Venstre er bedst til Velfærd.

  Vi…

  LÆS MERE

  Debatsiden

  Venstre 21. december 2021

  Debatsiden bringer politiske indlæg fra Venstres medlemmer og politikere. Indlægene er personernes egne holdninger og nødvendigvis ikke udtryk for Venstres holdninger.

  _______________________________________________________________________

  Den, der vil leve i samfundet, må også hjælpe til med at bære og udholde samfundets byrder, risiko og tab, selv om ikke han, men hans nabo…
  LÆS MERE

  Budgetaftale 2019

  Venstre 8. oktober 2018

  Alle partier - med undtagelse af Enhedslisten - er enige om Silkeborg Kommunes budget for 2019.

  Budgettet 2. behandles i uge 41 og indeholder mange gode elementer. Vi husker alle situationen tilbage i 2010, hvor der skulle skæres drastisk ned over en bred kam. Den situation ønsker Venstre aldrig vi kommer…

  LÆS MERE

  Valgresultatet for Venstre

  Venstre 11. december 2017

  Venstre fik et fint kommunevalg og vi ønsker tillykke til de 11 valgte samt tak til dem og de øvrige kandidater såvel som medlemmerne. Der var 17.030 der stemte på Venstre og de 86 % af stemmerne var personlige. Venstre var dermed det parti der havde det største procentvise personlige stemmetal. De valgte og de personlige stemmetal kan ses nedenfor.

  Steen Vindum 6.846 

  Jarl Gorridsen 1.603 

  LÆS MERE