Dette er Venstre I silkeborg kommune


Konstitueret formand er

Søren Slott

E-mail: soeren_slott@yahoo.dk

Telefon:

 2444 2074

Bopæl: Silkeborg midtby


 

Valg af spidskandidat til kommunalvalget i 2025

Kære Venstremedlemmer i Silkeborg Kommune.

Inden hvert byrådsvalg, skal der i følge vores vedtægter afholdes et opstillingsmøde, hvor vores spidskandidat formeldt vælges. Vi har i Kommuneforeningens bestyrelse besluttet, at indstille til vores generalforsamling den 1. marts, at opstillingsmødet skal afholdes den 19.april kl. 19:00. Umiddelbart efter generalforsamlingen, vil I modtage nærmere information om tid og sted.

 Foreløbigt har to kandidater til posten som vores spidskandidat meldt sig. Det er Steen Vindum og Morten Høgh, og i skrivende stund forventes det således, at vores opstillingsmøde, hvor I som medlemmer skal afgøre, hvem vores spidskandidat skal være, bliver afholdt den 19. april kl. 19:00.

 Man skal som medlem have betalt kontingent senest 30 dage før et internt valg i Venstre, for at man er berettiget til at stemme. Husk denne nye regel, der blev vedtaget på Venstres seneste Landsmøde. Det er super ærgerligt ikke at være stemmeberettiget til så vigtigt et valg.

 Reglen om 30 dage gælder tillige til vores generalforsamlinger. Vigtigt, at vi som medlemmer bakker op og stemmer til bestyrelsesvalgene i vælgerforeningerne og Kommuneforeningen. Årets generalforsamlinger i de enkelte vælgerforeninger er annonceret i vores blad og på hjemmesiden. 

 Generalforsamlingen i Kommuneforeningen afholdes den 1. marts Kl. 19:00 i Medborgerhuset på Bindslevs plads, Silkeborg.

Som noget nyt, er der også direkte valg af bestyrelsesmedlemmer til Kommuneforeningens bestyrelse på Kommuneforeningens generalforsamling iht Venstres nye vedtægter. Før udpegede vælgerforeningerne efter størrelse alle bestyrelsesmedlemmerne undtagen formanden. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der nu vælges 6 medlemmer direkte på generalforsamlingen.

 Vi ses til generalforsamlingerne.

 Rigtig god weekend

 Søren Slott og Christian Funch.


Byrådsmøder


Byrådets mødekalender:

 Debatsiden

Venstre 3. februar 2023

Debatsiden bringer politiske indlæg fra Venstres medlemmer og politikere. Indlægene er personernes egne holdninger og nødvendigvis ikke udtryk for Venstres holdninger.

_______________________________________________________________________

Den, der vil leve i samfundet, må også hjælpe til med at bære og udholde samfundets byrder, risiko og tab, selv om ikke han, men hans nabo…
LÆS MERE