Dette er Venstre I silkeborg kommune

Formand er: Kresten Friis, 2764 5672 eller

t-k.friis@fiberpost.dk.

Debatindlæg sendes til: nielsklauritsen@gmail.com


Borgmesterturen 2020

Venstre i Silkeborg kan indbyde til en hyggelig sejltur med Hejren på Silkeborgsøerne fredag, den 28. august kl. 18.00 - 21.00.

Vi nyder Ingers lækre landgangsbrød, medens det nyvalgte Europaparlamentsmedlem Linea Søgaard-Lidell og borgmester Steen Vindum orienterer om aktuelle forhold i EU og i Silkeborg.
Vi tilbyder dette spændende og hyggelige arrangement for kun kr. 200,00 for sejltur og mad (excl. Drikkevarer).Alle er velkommen.

Bindende tilmelding til venstreisilkeborg@gmail.com

Betaling til konto 2380-6898733341 med angivelse af navne.

Vi lejer i år Hejren og glæder os til en spændende aften, hvor der i forhold til tidligere år er bedre plads.

Venstre i Silkeborg kommune genvalgte formand, Kresten Friis med akklamation.

Kresten Friis kom i sin beretning ind på, at det har været et særdeles hektisk år i dansk politik, hvor Venstre har stået i centrum. Folketings- og EP-valgene før sommeren var de store politiske begivenheder i året, der gik, ligesom valg af ny Venstre-formand i september satte dagsordenen for efteråret.

I vores organisation arbejdede man med de 2 forestående valg. Et EU-valg og et folketingsvalg med kun nogle få ugers mellemrum. Op til EU-valget arbejdede man hårdt på, at Venstre skulle styrkes fra de nuværende valgte medlemmer, til at få flere valgt. Man mente ikke, at opgaven var umulig, da Dansk Folkeparti efter sidste valg, fik ødelagt deres mulighed for at bevare de 4 medlemmer, da de har været uenige i gruppen, og Morten Messerschmidt har kørt et solo-løb.

Man ventede også spændt på, hvilken dato folketingsvalget blev udskrevet til. Mange gæt kom i spil. Men datoen, Lars Løkke kom med, blev grundlovsdag, den 5, juni. Nu kunne vi tage arbejdstøjet frem. Der skulle arbejdes på EU-valget den 26. maj og folketingsvalget den 5. juni. Plakater blev hængt op af vælgerforeningerne og fordelt efter områdernes størrelser og rigtig mange medlemmer fik et ekstra, frivilligt job.

Da EU-valget var overstået, kunne vi konstatere at Venstre fik 4 mandater, Morten Løkkegaard, Søren Gade, Asger Christensen og Linea Søgaard-Lidell, mod de tidligere 3 mandater. Det fjerde mandat, som gik til Linea Søgaard-Lidell, skulle dog vente på at BREXIT blev endelig. Linea er nu trukket i arbejdstøjet.

EU-valget gav en kraftig optimisme for Venstre op til Folketingsvalget. Optimismen blev begrundet, Venstre fik en fremgang med hele 9 mandater mere og blev det største, borgerlige parti i Folketinget.

Statsministerposten gik til den røde side, for de øvrige blå partier tabte mange mandater. Både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev næsten udslettet.

Kresten Friis kom også i sin beretning ind på, at vi nu er halvvejs gennem vores nuværende byrådsperiode. Det betyder, fortsatte han, at vi nu skal i arbejdstøjet og finde gode kandidater, så vi igen kan få borgmesterposten. Det fortjener Silkeborg. Aldrig før, i nyere tid, har vi set så rivende en udvikling i Silkeborg kommune. Det er naturligvis ikke kun fordi Venstre sidder på borgmesterposten, men skyldes også, at vi bl.a. har fået motorvejen lig rundt om hjørnet, men også, at der er en stor tilstrømning af nye borgere, der vil bo i Silkeborg. Det skal vi holde fast i, så derfor er det vigtigt, at Venstre fortsat sidder for bordenden i byrådet.

Linda Lyngsøe, som også sidder i byrådet, kunne for LOF berette, at der er ansat en ny skoleleder. Det trykte katalog er erstattet af et digitalt katalog, hvilket betyder, at man har mulighed for at oprette nye kurser, der måtte komme ønsker om, uden at være afhængig at de fastsatte i et trykt program. LOF har en god undervisning for ordblinde og derfor ser man en god mulighed for at henvende sig til erhvervslivet og tilbyde ordblindeundervisning for deres ansatte. Det har man stor succes med, som den eneste aftenskole i omegnen.

Nicolaj Møller-Jensen kunne fra VU berette, at man er den næststørste forening i landet, kun overgået af foreningen i Aarhus, men 5 medlemmer mere, så er vi den største, fortalte Nicolaj Møller-Jensen. Vi vil gerne samarbejde med Venstre og vi står klar til at blive brugt, så brug os.

Udover genvalg til Kresten Friis som formand for kommuneforeningen blev Jens Nymann fra Salten valgt som formand for valgkreds Syd og VU-eren Nicolaj Møller-Jensen som formand for valgkreds nord.

Bestyrelserne konstituerer sig senere.

____________________________________________________________________________________

Flere kvinder og gerne i den fødedygtige alder… er kandidater, Steen Vin-dum efterlyser, når der skal findes kandidater til byrådsvalget i november 2021. Det var et af ønskerne Steen Vindum havde i aftes, da han holdt kandidattale inden han med applaus blev genvalgt som spidskandidat/borgmesterkandidat på Venstres liste til det kommende byrådsvalg i 2021. Steen Vindum fortalte om den kæmpe udvikling, der er sket og sker i Silkeborg kommune. Ikke blot i centrum, men også i de små omegnsbyer. Han fortalte bl.a. at hvor der ligger en skole, skal der også være en udstykning, der kan være med til at fastholde befolkningstætheden i alle dele af Silkeborg kommune.Gjessø er bl.a. andet et af områderne og i Funder ser man det også.Her se Steen Vindum efter Kommuneforeningens formand, Kresten Friis, havde overrakt en buket med en lykønskning om en god valgkamp.


Vi takker alle, der har stemt på venstre . 

Venstre er nu det største parti i Silkeborg kommune.

på landsplan blev venstre Danmarks største, borgerlige parti og voksede med 9 mandater til 43 mandater.

I Vestjyllands storkreds, som Silkeborg hører under, blev følgende kandidater på Venstres liste valgt ind i Folketinget:

Inger Støjberg 28.420 stemmer

Kristian Jensen 10.759 stemmer

Thomas Danielsen 8.826 stemmer

Carsten Kissmeyer 7.245 stemmer og

Kristian Pihl Lorentzen 6.963 stemmer

Silkeborg Nords Gitte Willumsen og Silkeborg Syds Bent Jensen opnåede ikke valg. Gitte Willumsen fik 2.722 stemmer og Bent Jensen 285 stemmer.

____________________________________________________________________________________

GITTE GØR STATUS EFTER VALGET.

Venstre fik et stærkt valg på landsplan, og i Silkeborg kommune gik Venstre også frem med 2.249 stemmer. Desværre lykkede det ikke for mig personligt at blive valgt; det blev til 2.722 personlige stemmer i alt. Det rækker til en plads som 2. suppleant. Jeg var dog den, der fik fjerde flest stemmer i kommunen, kun overgået af det socialdemokratiske folketingsmedlem Thomas Jensen, en partileder og en minister, nemlig Søren Pape og Inger Støjberg.

Når man dykker længere ned i tallene, så ses det, at en stor del af borgerne i kommunen har stemt på Inger Støjberg. Det har været et mønster i hele Vestjyllands Storkreds og skyldes formentlig, at medierne har fokuseret på, om Inger Støjberg kunne få flere stemmer end Kristian Jensen.

Politisk har jeg forsøgt, med udgangspunkt i mine tre valgtemaer, Frihed, Tryghed og Sundhed at tale et klart borgerligt og liberalt sprog. Det synes jeg egentlig fungerede fint i debatter og i den kommunikation, som gik igen i min kampagne. Men jeg må også konstatere, at den del af kampagnen, som handlede om at få folk til at stemme lokalt, kun delvist er lykkedes. Når jeg ser på Stem Silkeborg kampagnen, så er det kun lykkedes for Thomas Jensen (A) at blive valgt, så spørgsmålet er, om det er vejen frem fremadrettet. Det skal der tænkes grundigt over.

Næste skridt er, at jeg vil evaluere valget med min kredsbestyrelse. Vi vil se på, hvad der gik godt, hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Skulle der være nogen, der har input hertil, vil jeg gerne have en mail på: 

gitte-willumsen@mail.tele.dk 

Jeg hører gerne, hvad I tænker. Selv om det ikke lykkedes for mig, så tager jeg med mig en lang række gode oplevelser fra gader og stræder, hvor der var mange gode tilkendegivelser og oplevelser fra mødet med borgerne i kommunen. Jeg tager også med mig, at der var mange, der tilbød deres hjælp, og jeg tager med mig, at der var mange stærke mennesker med noget på hjerte, der stillede op til min valgavis. Tak til jer alle for indsatsen.

Nu er det sommer og jeg glæder mig til at få ordnet haven og slappe lidt af med lignende forsømte praktiske gøremål. God sommer til alle!

Gitte Willumsen

____________________________________________________________________________________

Eftertanke:

Det blev desværre for meget op ad bakke for Gitte, der fik 2.722 stemmer i de to Silkeborg kredse. Men når de etablerede folketingsmedlemmer - Inger Støjberg, Kristian Jensen, Carsten Kissmeyer - og Kristian Pihl Lorentzen kunne hente 6.819 stemmer i Silkeborg-kredsene, lykkedes det ikke for Gitte. Lad os håbe at Silkeborg lærer at stemme lokalt ved de kommende valg. 

____________________________________________________________________________________

Kristian Pihl Lorentzen takker de mange, der stemte på ham

Efter fire ugers hektisk valgkamp oprandt folkestyrets festdag, grundlovsdag, hvor det var vælgernes tur til at tale. I alt 6963 vælgere satte deres kryds ud for mit navn. Sammen med min andel af listestemmerne i Vestjyllands Storkreds fik jeg i alt 9752 stemmer, hvilket giver mig det fjerde mandat ud af Venstres fem mandater i Midt- og Vestjylland.

Stor tak til de mange vælgere, der har vist mig deres tillid. Jeg vil arbejde hårdt for at vise mig værdig til denne tillid ved at være en aktiv, resultatorienteret og nærværende folketingsmand i de kommende år. Jeg er også dybt taknemlig for de mere end 150 frivillige hjælpere, der har kæmpet side om side med mig i valgkampen med plakater, bannere, gadeaktioner, lokale feltbesøg, og valgevents. Jeres indsats, engagement og begejstring har været afgørende for det gode resultat. Også stor tak til de rigtig mange, der med frivillige valgbidrag støttede min kampagne. Nu ser jeg frem til at komme i arbejdstøjet på Christiansborg og kæmpe for de mærkesager og mål, jeg har meldt ud i valgkampen. Og jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med andre partier om at skaffe gode resultater til gavn for befolkningen.

Afslutningsvis noterer jeg mig, at der har været stor fokus på at stemme lokalt på kandidater, der bor her i kommunen. Det er rigtig godt. Jeg har været bosiddende i Silkeborg Kommune stort set hele mit liv - her er jeg født og opvokset, her har jeg gået i skole, været byrådsmedlem i 12 år, aktiv i foreningslivet og i en række lokale midtjyske netværk. Derfor vil jeg naturligvis fortsat sætte en stor ære i at være et aktivt lokalt midtjysk folketingsmedlem, man kan få fat i og regne med. Man går ikke forgæves til mig som lokal MF-er. Tak for de mange lokale stemmer.                                                                     Kristian Pihl Lorentzen


DET BLEV PÅ ALLE MÅDER ET HELT UTROLIG GODT RESULTAT FOR VENSTRE VED EP-VALGET 26. MAJ

Venstre vandt fire mandater, og i nævnte rækkefølge efter stemmetal blev det Morten Løkkegaard, Søren Gade, Asger Christensen og Linea Søgaard-Lidell.

Med 23,5 procent af stemmerne bliver Venstre nu det største danske parti i Parlamentet.
I valgets Top 5 har Venstre erobret både første og andenpladsen. Valgets største stemmesluger blev Venstres spidskandidat Morten Løkkegaard, mens Søren Gade blev nummer to. Ser vi på stemmetallene, så har de to i Venstres top fået hver over 200.000 personlige stemmer. Morten Løkkegaard 207.558 stemmer. Søren Gade 201.626. Dermed slår de begge Bertel Haarders gamle V-rekord for et EP-valg.Med 66,1 procent var stemmedeltagelsen den højeste nogensinde ved de ni EP-valg, der har været holdt i Danmark.

_________________________________________________________________________________

Debatsiden

30. maj 2020

Debatsiden bringer politiske indlæg fra Venstres medlemmer og politikere. Indlægene er personernes egne holdninger og nødvendigvis ikke udtryk for Venstres holdninger.

_______________________________________________________________________

Den, der vil leve i samfundet, må også hjælpe til med at bære og udholde samfundets byrder, risiko og tab, selv om ikke han,…
LÆS MERE

Budgetaftale 2019

8. oktober 2018

Alle partier - med undtagelse af Enhedslisten - er enige om Silkeborg Kommunes budget for 2019.

Budgettet 2. behandles i uge 41 og indeholder mange gode elementer. Vi husker alle situationen tilbage i 2010, hvor der skulle skæres drastisk ned over en bred kam. Den situation ønsker Venstre aldrig vi kommer…

LÆS MERE

Valgresultatet for Venstre

11. december 2017

Venstre fik et fint kommunevalg og vi ønsker tillykke til de 11 valgte samt tak til dem og de øvrige kandidater såvel som medlemmerne. Der var 17.030 der stemte på Venstre og de 86 % af stemmerne var personlige. Venstre var dermed det parti der havde det største procentvise personlige stemmetal. De valgte og de personlige stemmetal kan ses nedenfor.

Steen Vindum 6.846 

Jarl Gorridsen 1.603 

LÆS MERE