Et godt liv for ældre borgere

29. januar 2024

Torsdag d. 11. januar gennemførte vi på Kjellerup Friplejehjem det syvende i rækken af i alt 13 åbne debatmøder i regi af Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune. På mødet søgte vi svar på følgende kernespørgsmål: Hvad er Silkeborg Kommunes nuværende ældrepolitik? Hvad fungerer godt? Hvad skal gøres bedre? natur- og klimapolitik? Hvordan sikrer vi arbejdsglæde og mere frihed under ansvar for medarbejderne frem for tidskrævende dokumentation og tidstyranni? Hvordan får vi endnu flere frivillige engageret?

Som optakt aftenens debat fik vi gode og faktabaserede oplæg fra byrådsmedlemmerne Susanne Jacobsen og Thomas Tonsberg Schlie samt konstitueret forstander Charlotte Palm fra Kjellerup Friplejehjem og Bjarne Dalsgaard fra Ældresagen i Silkeborg Kommune.

Det står klart, at ældreområdet generelt er kraftigt udfordret. Antallet af ældre er i stor vækst fordi vi glædeligvis lever længere. Det forventes, at der frem mod 2030 bliver op mod 3000 flere ældre over 80 år i Silkeborg Kommune. Det afføder et behov for yderligere 300 plejeboliger. Dertil kommer behovet for flere ressourcer og mere personale til pleje. Og der er i forvejen generelt mangel på personale i sektoren landet over. Der er således behov for omfattende forandringer og nytænkning med solidt afsæt i kravet om et godt liv og omsorg for de ældre med afsæt i den enkeltes behov. 

Under den konkrete debat om planen for plejeboliger sendte mødedeltagerne et klart signal til byrådet: Sørg for udbygning lokalt ud fra behovet, herunder med de planlagte 8 pladser i henholdsvis Ans og Thorning. Værn om de lokale plejehjem. Det har en stor menneskelig værdi, at man på sine gamle dage kan leve i eget lokalområde tæt på folk, men kender og fortsat gerne vil se. Støt også lokale initiativer vedr. etablering af friplejehjem. 

Der er bred enighed om, at de frivilliges indsats er helt uundværlig. Vi skal finde veje til at tiltrække endnu flere frivillige – der bliver brug for dem til at sørge for gode aktiviteter og til forebyggelse af ensomhed. 

Ældresagen gav ros til kommunen for dens håndtering af hjemtagning af ældre fra sygehuset. Og ros for en god dialog med kommunen via Seniorrådet. Til gengæld er der behov for flere plejeboliger samt en forbedring af flextrafikken, der er blevet dyr. 

Det er vigtigt at holde fast i de ældres frie valg. Herunder muligheden for at vælge mellem friplejehjem og gode kommunale plejehjem. Mennesker er forskellige og derfor er det vigtigt at have det frie valg. 

Tak til de mange deltagere for stort engagement. Jeres guldkorn er noteret ned. Vi ser nu frem til det det ottende møde i Tænketanken, der holdes i Them Medborgerhus den 25. januar med temaet ”En sammenhængende kommune – balancen mellem land og by”. 

Se slides fra oplægsholderne herunder

Kristian Pihl Lorentzen: Klik her

Susanne Jacobsen og Thomas Schlie: Klik her

Charlotte Palm: Klik her