Tænketanken

OPGAVEN FOR TÆNKETANKEN

Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune skal gennemføre en bredt inddragende proces (møderække) med fokus på politikudvikling og komme med et konkret oplæg til visioner og politiske mål, der kan danne grundlag for Venstres handlingsprogram for byrådsperioden 2026-2029.

Tænketanken skal være et aktivt og effektivt bindeled mellem borgerne og det politiske niveau. Som en nyskabelse inden for en ellers topstyret politikudvikling i Danmark.


Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune

FORMÅL MED TÆNKETANKEN 

 • At engagere og inddrage borgerne i en målrettet proces for politikudvikling i Silkeborg Kommune. 
 • At sikre bred inddragelse på tværs af de traditionelle partiskel. Herunder også inddragelse af relevante fagpersoner samt nøglepersoner i foreningslivet, erhvervslivet, organisationer osv. 
 • At danne grundlag for Venstres kommende handlingsprogram for Silkeborg Kommune (KV25). 
 • At styrke sammenhængskraften mellem i hele kommunen. 
 • At være et effektivt bindeled mellem borgerne og det politiske niveau med hensyn til formulering af visioner og mål. 


Møde i Tænketanken

Første møde i Tænketanken - oplæg om "Folkestyrets Forfatning".

KOORDINATION AF TÆNKETANKENS ARBEJDE 

Arbejdet i tænketanken ledes og koordineres af en styregruppe, der består af følgende personer: 

 • Kristian Pihl Lorentzen, Formand og talsmand for tænketanken
 • Nikolaj Møller Jensen, Næstformand for tænketanken/rep. for VU
 • Søren Slott, Formand for kommuneforeningen
 • Christian Funch, Næstformand for kommuneforeningen
 • Steen Vindum, Formand for byrådsgruppen/borgmesterkandidat
 • Michael B. Sørensen, Webmaster og ansvarlig for sociale medier