Venstres vælgerforening i Silkeborg by

25. februar 2020

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ris eller ros, eller hvis du ønsker at blive medlem af Venstre i Silkeborg.

Poul Berggreen

Formand

E-mail: ps.berggreen@vip.cybercity.dk

Telefon: 21 84 60 87

Bopæl: Alderslyst

Hans Jørgen  Bech

Kasserer

E-mail: hjbech@outlook.dk

Telefon: 30300962

Bopæl: Søholt

Peter Anker Christensen

Sekretær

E-mail: pac@fibermail.dk 

Telefon: 2146 6742

Bopæl: Virklund


Niels Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: kirsten-niels@jacobsen.mail.dk

Telefon:2146 7670

Bopæl: Silkeborg

Søren Slott

Bestyrelsesmedlem

E-mail: soeren_slott@yahoo.dk

Telefon: 2444 2074

Bopæl: Silkeborg midtby

KIM NIEMANN

Bestyrelsesmedlem

E-mail: mail@kimniemann.dk

Telefon: 29932980

Bopæl: Sejs 

Thomas Schlie

Bestyrelsesmedlem
E-mail: thomastonsbergschlie@gmail.com
Telefon: 21563992

Bopæl: Sejs-Svejbæk


Sebastian korsbakke Jensen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: sebkorsbakke@hotmail.com
Telefon: 
30702898

Bopæl: Gødvad


Orientering fra generalforsamlingen 2020

I forbindelse med årets generalforsamling holdt den snart afgående Plan- og byggechef Trine Skammelsen et meget spændende og inspirerende indlæg om byudviklingen i Silkeborg. Trine Skammelsen kom omkring rigtig mange planer og fulgte op på flere af de ”varme” sager indenfor byudvikling. Indlægget som gav mange spørgsmål og en god dialog.

Foreningens formand, Poul Berggreen aflagde en meget fyldig beretning om årets aktiviteter med kommentarer til de aktuelle temaer og byrådsbeslutninger. 

Foreningen har haft tilgang af 24 nye medlemmer i årets løb og samlet har foreningen fastholdt medlemstallet.

Én af vælgerforeningens vigtigste opgaver vil i det kommende år være at forberede kommunevalget 2021 således, at vi kan sikre genvalg af Steen Vindum som borgmester, samt valg af et stærkt hold til byrådet, hvor vi i dag har 13 valgte i Venstres gruppe.  

Ved valget til bestyrelsen blev Poul Berggreen genvalgt som formand. Niels Jacobsen genvalgt til bestyrelsen, medens der var nyvalg til Kim Niemann og Sebastian Korsbakke Jensen. Tak til Visti Nørgaard, der på grund af arbejde med meget rejseaktivitet i Rambøll ønskede at udtræde af bestyrelsen.   
Betina Haagensen blev valgt som suppleant, medens Bent Dalsgaard og Susanne Berggreen blev genvalgt som suppleanter.

Kommende ARRANGEMENTER:

Kommuneforeningen afholder generalforsamling torsdag, den 5. marts kl. 19.00 i Medborgerhuset i Silkeborg. 

I samarbejde med Iben og Mads Niær, planlægges et møde på Grauballegård over emnet Økologisk drift, Biogas og Vindmøller. 

Senere på året i sidste halvdel af august arrangeres den traditionelle borgmestersejlads. Efter sidste års succes lejer vi i år Hejren, ligesom vi forventer at kunne arrangere sejladsen i samarbejde med Europanævnet og med deltagelse af een af vore fire EU parlamentarikere.

____________________________________________________________________________________

MINDEORD OM PALLE QUISTGAARD

Venstre i Silkeborg mindedes i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 18. februar Palle Quistgaard med et minuts stilhed.  Palle Quistgaard døde søndag, den 16. februar efter flere måneders sygdom. Palle Quistgaard var i mange år direktør i Landbrugets EDB Central, LEC, der senere blev overtaget af Mærsk Data. Han flyttede til Sejs i 2009, hvor han sammen med sin hustru byggede en dejlig villa på Borresøvej med udsigt til Stoubjerg og Sindbjerg.Palle Quistgaard har igennem mange år udført et meget stort arbejde i Venstre. Han har været kredsbestyrelsesformand i Favrskov Kredsen, og medens han har boet i Sejs, har han været kredsbestyrelsesformand i Silkeborg Nord kredsen, bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen Venstre i Silkeborg og bestyrelsesmedlem i Regionsbestyrelsen.  Vi ville gerne have sagt Palle tak for rigtig mange års uegennyttige arbejde for Venstre og i særdeleshed Venstre i Silkeborg igennem de sidste 10 år.

 Æret være mindet om Palle Quistgaard.

 Silkeborg, den 23. februar 2020. Hans Jørgen Bech

________________________________________________________________________________