Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening

22. februar 2019

Svend niær Kristensen

Formand
E-mail: hinge@post.opasia.dk
Telefon: 8688 6633 & 2944 6479

Bopæl: Hinge

Karl Aage Jensen

Næstformand og Kasserer
E-mail: kajensen@skylinemail.dk
Telefon: 8688 6157 & 2762 8943

Bopæl: Levring/Ans

Inga tind kristensen

Sekretær
E-mail: ingatind@adslhome.dk
Telefon: 8688 6091 & 2126 9180

Bopæl: Levring

Inger døsssing

IT-ansvarlig
E-mail: lundmosevej@gmail.com
Telefon: 8688 6134 & 4056 2029

Bopæl: Hinge

Bjarne Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: bj@installationspartner.dk
Telefon: 2184 6737

Bopæl: Ans

Frank Pedersen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: riisgaard3@hotmail.com
Telefon: 6174 7685

Bopæl: Levring/Ans

Susanne Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: s.guldborg@live.dk
Telefon: 4097 7309

Bopæl: Levring

_______________________________________________________________

Referat fra generalforsamlingen 
i Venstre Kjellerup Nordøst.
mandag d. 18. februar 2019 

Deltager fra bestyrelsen: Karl Åge Jensen, Svend Niær Kristensen, Bjarne Jacobsen, Frank Pedersen, Inger Døssing, Susanne Jacobsen og Inga Tind Kristensen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne, og denne var lovlig indvarslet via girokort, medlemsbladet og Kj. Tidende.

1. Valg af stemmetællere: Carsten Jacobsen og Gerda Hjort.

2. Valg af dirigent: Peter Høst blev valgt.

3. Formandens Beretning: 

Det har været et roligt år på Christiansborg.

Det er gået godt i Kommuneforeningen og i vores Venstres vælgekreds i Kjellerup Nordøst har det også været et godt år. Stabilt medlemstal, vi vil dog gerne have flere medlemmer.

Der har været mange arrangementer i 2018 bl.a. nytårskur, generalforsamlingen, Messe i Arena Midt hvor Venstre havde en stand og har det igen i år søndag d. 10.marts 2019.

”Late Night” i Ans hvor vi havde en stand, som blev rimelig besøgt og der blev også tegnet nye medlemmer.

Grill aften d. 17.september hvor Eva Kjær Hansen og Gitte Willumsen havde indlæg. Den 19.september var Morten Løkkegaard på besøg, der var tre virksomheder der fik besøg i løbet af eftermiddagen og aften sluttede af med et åbent møde på Blicher egnens museum i Thorning, hvor der var et fint fremmøde. Bestyrelsen deltog også i V`s landsmøde.

4. Regnskab v. Karl Åge Jensen.

Der har været et overskud på: 4248,48kr. 

Beholdning 31./12. 2018 = 62020,59 kr.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkommende forslag: Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent 2020: Uændret 300,00 kr. pr. medlem.

7. Valg af formand: Genvalg til Svend Niær Kristensen.

8. Valg til bestyrelsen:

På valg var: Inger Døssing, Frank Pedersen og Bjarne Jacobsen. Der var genvalg til alle.

Suppleant: 1.  Jarl Gorridsen og 2. Jes Madsen.

9. Valg af revisorer: Peter Høst og Kristian E. Nielsen.

Suppleant: Jan Bitsch.

10. Evt.  Karl Åge Jensen opfordrede alle til at skaffe nye medlemmer.

Efter kaffepausen var der indlæg ved byrådspolitikerne Susanne Jacobsen og Jarl Gorridsen derefter folketingskandidat Gitte Willumsen og til sidst var der nyt fra ”Borgen” ved Kristian Pihl Lorentzen.

Ref. Inga Tind Kristensen.

___________________________________________________________________________________