Gode rammer for børn og unge

11. november 2023

"Børne og Dagpleje"


Oplæg af Anne Mette Rasmussen.

Se slideshow. Klik her

Empati og Tryghed: Det er helt afgørende, at dagpleje og børnehaver leverer den opmærksomhed, kærlighed og tryghed, børn har brug for. Dette skaber det bedste miljø for deres udvikling og trivsel.

 Hvert Barn er Unikt: Alle børn er forskellige og har deres egne særlige behov. Det er vigtigt at forstå og respektere disse forskelle for at sikre, at hvert barn trives og udvikler sig bedst muligt.
 Driftsgaranti og Regulering: Kravet om en driftsgaranti på 1,5 måned for at etablere en dagpleje eller børnehave kan være økonomisk udfordrende for enkeltpersoner eller organisationer. Dette krav skal nøje overvejes for at sikre, at flere kan og vil lave et dagpleje eller børnehave tilbud.
 Udfordringer ved Private Dagtilbud: At starte en privat dagpleje eller børnehave indebærer betydelige administrative opgaver, inklusive at dokumentere børnenes udvikling og opretholde egnede faciliteter. Dette kan skabe ekstra udfordringer og ansvar for dem, der ønsker at drive disse tilbud.
Indkøbsudfordringer: Problemer med fælles indkøb i hele kommunen kan føre til økonomiske udfordringer for dagpleje- og børnehaver. Priser og tilgængelighed kan variere, hvilket gør det svært at balancere budgettet.
 Priser og Åbningstider: Det er vigtigt at bemærke, at forældre betaler omkring 2.500 kr. om måneden pr. barn, og dagtilbuddene er åbne på hverdage undtagen helligdage. Dette fremhæver, hvor vigtigt det er at anerkende, at børns dage er fyldt med ansvar, både for familierne og personalet.
 "Det frie Ungeliv”
 Frie Foreninger og Diversitet: Alle skal have mulighed for at deltage i forskellige foreninger i ungdomslivet. Dette skaber mangfoldighed og giver unge chancer for at engagere sig i de aktiviteter, der interesserer dem mest.
 Entreprenørskab: At starte deres egen forening giver unge en unik chance for at udvikle vigtige færdigheder inden for organisation, planlægning og ledelse, hvilket kan hjælpe dem i fremtiden.
 Kreativ Udfoldelse: At have deres egen forening giver dem mulighed for at udtrykke deres kreativitet og visioner inden for specifikke områder eller interesseområder.
 Indflydelse: Det giver de unge mulighed forl at påvirke og skabe et fællesskab eller en aktivitet, de brænder for.
 Selvtillid: At se deres egen forening vokse og blomstre styrker unges selvtillid og tro på deres egne evner.
 Netværksopbygning: At starte en forening giver også mulighed for at bygge forbindelser med ligesindede..
 Problemløsning: At lede en forening udfordrer de unge til at finde løsninger på problemer, hvilket er en værdifuld færdighed.
 Selvstændighed: At drive deres egen forening lærer unge ansvar og selvstændighed.
 Samfundsengagement: Det giver dem mulighed for at bidrage til samfundet på meningsfulde måder og løse lokale problemer og behov.
 Læringsmuligheder: At skabe og lede en forening er en kontinuerlig læringsproces, hvor de unge får indsigt i organisatoriske aspekter, budgettering og ressource styring.
 Personlig Opfyldelse: At etablere deres egen forening giver en følelse af personlig opfyldelse og stolthed over at opnå noget meningsfuldt.
 Udfordringer for Foreninger i Dag: Foreninger står over for udfordringer som dårlige lokaler og faciliteter, hvilket begrænser deres evne til at tilbyde aktiviteter. Desuden påvirker hvidvaskningsloven og høje bankgebyrer også foreningers evne til at fungere effektivt og bæredygtigt. Disse udfordringer skal tackles for at styrke foreningslivets betydning for samfundet.


Gode rammer for børn og unge – vores fælles fremtid

Af byrådsmedlem Morten Høgh (V), byrådsmedlem Thomas Tonsberg Schlie (V) samt Nikolaj Møller Jensen og Kristian Pihl Lorentzen, hhv. næstformand og formand for Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune. 

Se slideshow fra Morten Høgh og Thomas Tonsberg Schlies oplæg. Klik her

Torsdag den 28. september gennemførte vi det andet i rækken af i alt 14 åbne debatmøder i regi af Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune. Målet er at få en faktabaseret og virkelighedsnær debat for alle interesserede på tværs af partier. Alt sammen som led i en ny form for politikudvikling, hvor det er borgerne, som får ordet.  

Aftenens hovedtema var rammer og vilkår for børn og unge i Silkeborg Kommune. Før den engagerede debat på mødet blev der givet en orientering om kommunens nuværende politik og service på dagtilbudsområdet. Desuden kom lederen af ”Natur’ligvis Troldbjerg” i Gjern, Anne Mette Rasmussen, med et inspirerende indlæg om værdier og børnenes hverdag hos denne private institution, der vægter respekt, nærvær, ro, udvikling af børnenes ”antenner” samt tæt samarbejde med familierne.

 I Silkeborg Kommunes satses der på frit valg mellem en bred vifte af gode tilbud, herunder dagplejemødre (private og kommunale), vuggestuer, og børnehaver (private og kommunale). Ved debatten var der stor tilslutning til at værne om denne mangfoldighed og det frie valg, ligesom pasningsgarantien er central for bosætning. Desuden er det afgørende, at vi har gode dagtilbud alle kommunens lokalområder som grundlag for bosætning og gode levevilkår for børnefamilier. Centralisering og meget store institutioner uden nærhed skal undgås. Vigtigt er det også, at vi tidligt bliver opmærksomme på børn med særlige behov, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Det vil forebygge en del problemer senere i livet. Endelig skal der fortsat satses på en god overgang mellem børnehave og skole. 

 På mødet debatterede vi også rammer for de unges liv. Her spiller forældrene en afgørende rolle sammen med foreningslivet. Uden et mangfoldigt og livskraftigt foreningsliv baseret på frivillige kræfter kunne mange vigtige aktiviteter slet ikke gennemføres. Eksempelvis inden for idræt, spejderaktiviteter, væresteder og kultur. Desværre opleves en kedelig tendens til, at en del forældre sender deres børn til idræt eller spejder uden vilje til selv af give et frivilligt nap med. Næsten som en slags ”pasning” af børnene i fritiden. Det går ikke i længden, for så nedslider vi de ildsjæle, der holder de gode aktiviteter kørende til gavn for alle. Lad os alle løfte i flok og yde en indsats – ikke mindst når det gælder gode aktiviteter for egne børn, der er vores fremtid. 

 Det står også klart, at mange ungeaktiviteter lider under alt for meget bøvl og bureaukrati, der generelt presser foreningslivet. Mange giver op på forhånd overfor høje bankgebyrer, overdreven dokumentation og kontrol. Sats på mere frihed under ansvar. Og så udestår der en vigtig landspolitisk opgave i at få luget ud i snærende foreningsregler i hvidvaskloven m.v. Det gået over gevind og harmonerer ikke med virkelighedens verden. Den sag tager vi op med regering og folketing før alt for mange kører træt i bøvlet. 

Sammenfattende havde vi en livlig og engageret debat, der lover rigtig godt for de kommende 12 møder i tænketanken. Tak til de mange, der tog ordet med gode argumenter og forslag. Vi har noteret alle guldkorn fra mødet som grundlag for, at vi næste år kan formulere nye visioner og klare må til gavn for vores børn og unge.

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den nuværende regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.