Gjernegnen Venstrevælgerforening

5. marts 2020

Michael B. Sørensen

Formand

E-mail: michael@gejlholm.dk 

Telefon: 2043 2703

Bopæl: Horn

Herluf Rahr

Næstformand

E-mail: krogsholm@postkasse.com

Telefon:  

Bopæl: Gjern

Ole Holm

Bestyrelsesmedlem

E-mail: ole.holm@fiberpost.dk 

Telefon:  

Bopæl: Fårvang

Erling Lemming

Sekretær

E-mail: lemming@mail.dk 

Telefon:  2479 6525

Bopæl: Gjern

Kirsten Krückow

Bestyrelsesmedlem

E-mail: kirsten.kruckow@gmail.com 

Telefon:  

Bopæl: Sorring

Helge Vestergaard

Bestyrelsesmedlem

E-mail: helge@gihe.dk 

Telefon: 2511 5770 

Bopæl: Gjern/Fårvang 

Henning Henriksen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: phh@fiberpost.dk 

Telefon:  

Bopæl: Horn

Jan Æbelø iversen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: ivers@fibermail.dk 

Telefon:  

Bopæl: Horn

Kenneth Gjøttrup Kristensen

kasserer
E-mail: kk8882@live.dk
Telefon: 28755071

Bopæl: Silkeborg


Martin Sehested

bestyrelsesmedlem
E-mail: powermartin@hotmail.com
Telefon: 40437873

Bopæl: Fårvang


Gjern Egnens Venstre Vælgerforening 
har afholdt generalforsamling

Torsdag den 20. februar 2020 afholdt Gjern Egnens Venstre Vælgerforening generalforsamling. 

Der var fremmødt ca. 20 medlemmer til generalforsamlingen. Formanden Michael Sørensens beretning omhandler bl.a. det turbulente år som havde præget Venstre i 2019, hvor Venstre trods et godt valg mistede regeringsmagten. Desuden opnåede Venstre også et godt valg i EU. Og formandsvalget, hvor der er blevet valgt ny formand for partiet, Jacob Ellemann overtog formandsposten efter Lars Løkke Rasmussen.

Der var genvalg til Michael Sørensen, som formand for foreningen og der var genvalg af Jan Æbelø, Helge Vestergaard, Martin Sehested og Erling Lemming til bestyrelsen og nyvalg af Kenneth Gøttrup Kristensen som nyt bestyrelsesmedlem.

Efter generalforsamlingen var der oplæg fra VU-landsformand Kristian Lausten til politisk debat, hans oplæg gav en livlig debat blandt mødedeltagere.

Borgmester Steen Vindum gav derefter en orientering om, hvad der rører sig i Silkebo0rg Kommune, bl.a. om de økonomiske udfordringer forstås, nye lokalplan og  Gudenåen.

____________________________________________________________________________________