Gjernegnen Venstrevælgerforening

21. april 2017

Michael B. Sørensen

Formand

E-mail: michael@gejlholm.dk 

Telefon: 2043 2703 

Bopæl: Horn 

Helge Vestergaard

Næstformand

E-mail: helge@gihe.dk 

Telefon: 2511 5770 

Bopæl: Gjern/Fårvang 

Søren Peter Sørensen

Kasserer

E-mail: birkelundsp@gone.dk 

Telefon: 8687 5254 

Bopæl: Gjern 

Flemming Wandborg

Sekretær

E-mail: wandborg@mail.dk 

Telefon: 8624 4702 

Bopæl: Sorring

Peter Sehested

Bestyrelsesmedlem

E-mail: peter.sehested@mail.tele.dk 

Telefon:  

Bopæl: Holmstol

Jan Æbelø iversen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: ivers@fibermail.dk 

Telefon:  

Bopæl: Horn

Henning Henriksen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: phh@fiberpost.dk 

Telefon:  

Bopæl: Horn

Erling Lemming

Bestyrelsesmedlem

E-mail: lemming@mail.dk 

Telefon:  2479 6525

Bopæl: Gjern

Marie louise Sandorf JAcobsen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: isse_21@hotmail.com 

Telefon:  

Bopæl: Gjern