2. marts Kommuneforeningens generalforsamling samt opstillingsmøde til regionsrådet

16 februar 2017 08:21 via silkeborg.venstre.dk

Årets første måneder er for alle foreninger generalforsamlingstid og Venstre i Silkeborg kommune afholder som den sidste af Venstreforeningerne generalforsamling. Samtidig afholdes opstillingsmøde til Regionsrådsvalget i november, så derfor mød op kl. 19 i Medborgerhuset i SIlkeborg. Se og print dagsorden for mødet her.

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/58a93bede3.jpg
13 januar 2017 08:31 via silkeborg.venstre.dk

Det var igen et særdeles velbesøgt Nytårstaffel der blev afholdt i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Aftenens hovedtaler Integrationsminister Inger Støjberg fik overrakt "årets Venstrepris i…

En TV passage ved sport 2016!

11 januar 2017 07:23 via silkeborg.venstre.dk
http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/2aca07d8b9.jpg

Sidste 2016 VenstreBlad er udkommet se bl.a. de mange arrangementer

11 januar 2017 07:24 via silkeborg.venstre.dk

Du kan læse det her, hvis du ikke har mulighed for at læse det i papirudgaven.

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/d2dd547ba4.jpg

Kandidater til kommunevalg 2017

29 oktober 2016 12:13 via silkeborg.venstre.dk

Torsdag 18. maj 2017 er der stort opstillingsmøde for kandidater til kommunevalget i november. Venstre søger at få en fyldt kandidatliste med kandidater fra alle dele af kommunen, derved får Venstre en bred liste med lokal islæt. Vi må dog erkende, at ikke alle de maksimal 35 kandidater på Venstres liste kan blive valgt. Ved aktiv deltagelse som kandidat styrker du Venstre i kommunen totalset og Venstre beholder derved forhåbentligt borgmesterposten. Hvis du ønsker at stille op som kandidat til kommunalvalget, så kontakt formanden for kommuneforeningen Kresten Friis på 2764 5672 eller på t-k.friis@fiberpost.dk. Du kan også kontakte en af de lokale formænd for vælgerforeningerne (se her). 

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/c2ed9781cc.jpg
15 august 2016 09:58 via silkeborg.venstre.dk

 

350 kurser, foredrag og besøg præsenteres i LOF Midtjyllands nye efterårskatalog, der dumper ind ad brevsprækken i august i den nordlige del af Silkeborg Kommune.

På programmet er flere…

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/fde9a7a504.jpg

Sankthans med masser af mennesker og masser af dårligt vejr

05 juli 2016 10:29 via silkeborg.venstre.dk

Det var anden gang, at Venstre var medarrangør af Sankthansbålet ved borgmesterbroen, og igen i år var det på alle måder en oplevelse. Vejrguderne havde valgt det værst mulige vejr at sende nogle af heksene til Bloksbjerg, men rigtig mange mennesker trodsede vejret og fik båltaler samt musikalske oplevelser. Det lykkedes i år, trods alle forhindringer, at få ild i bålet.

Gitte Willumsen ny folketingskandidat

27 juni 2016 09:57 via silkeborg.venstre.dk

Venstres medllemmer i Nordkredsen bekræftede på opstillingsmødet 22. juni Gitte Willumsens kandidatur. Gitte har med sine brede kontaktflader i lokalområdet gode muligheder for at blive valgt og mange udtrykte deres støtte til dette projekt. Vil du vide mere om Gitte Willumsen se fx på hendes Facebookprofil Gitte Willumsen.

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/f0dd3b2fd7.jpg
14 juni 2016 17:01 via silkeborg.venstre.dk
Virksomhedsbesøg hos KVM. Fra venstres ses Orla Jensen, formand for Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening, adm. dir. for KVM Lars Jørgensen, borgmester Steen Vindum og folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen.

Trods perfest vejr til have og grill var der ikke mindre end 28, der havde valgt at deltage i den lokale Venstreforenings virksomhedsbesøg hos KVM i Kjellerup torsdag aften.

Adm. dir. for KVM,…

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/39390938bf.jpg

Grundlovsmøde 2016

10 juni 2016 08:40 via silkeborg.venstre.dk

Grundlovsmødet startede traditionen tro med en sang ved egen som Venstre i sin tid plantede ved Silkeborg Museum. Herefter trak de fremmødte ind på museet for at høre grundlovstaler af VU's formand Nikolaj Møller Jensen, byrådsmedlem Jarl Gorridsen samt nuværende borgmester i Ikast Brande og kommende spidskandidat til regionsrådsvalget Carsten Kissmeyer. Alle talerne var inde på grundloven i relation til vort samfund i dets nuværende situation og der var noget at tænke over for de godt 50 fremmødte. Inden talerne havde museumsinspektør Ole Nielsen budt velkommen og perspektiviseret grundlovenes opståen relateret til Europas forskellige nationer.

Vejret var strålende med solskin og Venstre håber, at alle havde en god dag. Vi ses næste år! 

Bent Jensen sydkredsens kandidat

10 juni 2016 13:07 via silkeborg.venstre.dk

Efter afholdelse af et folketingsvalg skal valgkredsene iht. Venstres vedtægter foretage opstilling af folketingskandidat, hvilket for sydkredsens vedkommende blev gjort 28. april i Them Medborgerhus. Her var kun en kandidat og det var den tidligere opstillede Bent Jensen som herefter blev genvalgt.

Venstres nordkreds mangler endnu at holde opstillingsmøde, idet der her er foregået en udvælgelse blandt flere kandidater. Kredsbestyrelsen har udvalgt et antal kandidater, som medlemmerne skal tage stilling til på et opstillingsmøde, der forventes at blive i starten af juni.

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/ea182d1fad.jpg

Kommuneforeningens generalforsamling og opstilling af spidskandidat

08 marts 2016 17:15 via silkeborg.venstre.dk

3.marts valgte Venstre i Silkeborg kommune ikke overraskende borgmester Steen Vindum som spidskandidat til kommunevalget 2017. Opstillingsmødet lå i forlængelse af den årlige generalforsamling. Se billederne nedenfor.

Formandens beretning ses i sin fulde længde her

Tabeller, tal, m.m. i PowerPoint til formandens beretning ses her

2016 Nytårstaffel med stort besøg

08 januar 2016 18:44 via silkeborg.venstre.dk

Over 80 Venstremedlemmer havde fundet vej til Alhuset i Kjellerup for at deltage i det årlige nytårstaffel. Der var champagne og kransekage til en start efterfulgt af en let anretning. Alle hyggede sig samtidig med et skarpt politiske indlæg af justitsminister Søren Pind om de nuværende politiske udfordringer som regeringen står over for. Borgmester Steen Vindum og flere byrådsmedlemmer orienterede om Silkeborg kommunes udfordringer og besvarede spørgsmål fra medlemmerne. Nytårstaffel er en tradition, som alle ser frem til igen næste år.

Se billeder fra 2016 Nytårstaffel nedenfor.

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/7b4cef6546.jpg

Tak til motionisterne

22 december 2015 18:03 via silkeborg.venstre.dk

Så har en lang række Venstrefolk igen fået god motion i forbindelse med omdeling af Venstretryksager til folkeafstemningen om EU-forbeholdet.

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/0a4eaa712d.jpg
29 juni 2015 19:11 via silkeborg.venstre.dk

Valget er ovre og Danmarks nye regering er en mindretalsregering dannet af Venstre. Allerede i de første dage har Lars Løkke Rasmussen vist lederskab og skabt resultater. Det er nu, du kan…

http://silkeborg.venstre.dk/typo3temp/pics/de1aaac9f6.jpg

Nedenfor ses nyheder fra Landsorganisationens hjemmeside

22 marts 2013 16:16 via silkeborg.venstre.dk

Venstre

23 februar 2017 14:17