Debatsiden

14. juli 2019

Debatsiden bringer politiske indlæg fra Venstres medlemmer og politikere. Indlægene er personernes egne holdninger og nødvendigvis ikke udtryk for Venstres holdninger.

_______________________________________________________________________

Den, der vil leve i samfundet, må også hjælpe til med at bære og udholde samfundets byrder, risiko og tab, selv om ikke han, men hans nabo har været skyld i dem, ganske som han nyder godt af samfundets beskærmelse, fordele, beskyttelse, goder, frihed og tryghed, selv om han ikke har skabt dem eller tilvejebragt dem.
Martin Luther, 1483-1546.
______________________________________________________________________________

2 tidligere konservative profiler mener ikke,

at Lars Løkke kan stå som leder af en borgerlig opposition,

udtaler de i Berlingske den 13. juli.

Lars Løkke Rasmussen kan ikke stå som leder af en borgerlig opposition. Det har han diskvalificeret sig selv til.

Sådan lyder kritikken fra den konservative, tidligere folketingsmedlem Helge Adam Møller.

'En person, der midt under valgkampen slår hånden af sine to borgerlige regeringsfæller, som pludselig agiterer for en økonomisk overbudspolitik, der tangerer rød bloks, og som kæmper for at gå i regering med Socialdemokratiet, har klart diskvalificeret sig som leder af den borgerlige opposition.'

»Lederen af en borgerlig opposition skal være en, der kan samle. Og det kan Lars Løkke ikke, når han pludselig under valgkampen næsten bliver socialdemokrat.«

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller mener også, at Lars Løkke har gjort Venstre en bjørnetjeneste:

»Det svarer til det, Hartling og Henning Christophersen lavede i halvfjerserne, hvor Venstre gik i regering med S. Det betød, at Venstre blev venneløse til højre for midten. Og det er aldrig godt for Venstre.«

Ja, ja. Lad det komme an på en prøve, kære konservative

____________________________________________________________________________________

Sundhedsreform-aftalen

Herunder er hovedpunkter i sundhedsreform-aftalen som 26. marts blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

 Reformen vil ifølge regeringen og Dansk Folkeparti blive gennemført, såfremt partierne bag aftalen kan mønstre et flertal efter folketingsvalget, der skal afholdes senest 17. juni i år.

Forhandlingerne har stået på i flere måneder, efter at VLAK-regeringen i januar fremlagde sit sundhedsudspil. Den endelige reform har mange lighedspunkter med regeringens udspil, men adskiller sig også på flere punkter.

Regionerne skal nedlægges

De nuværende fem regionsråd skal nedlægges, så der ikke længere afholdes politisk valg til regionerne.

Regeringen skal udstikke den overordnede retning for sundhedsvæsenet i samarbejde med Folketinget, og fem nye sundhedsforvaltninger skal stå for driften af sygehusene og akutberedskabet. Geografien vil være som de fem nuværende regioner.

En politisk udpeget bestyrelse med navnet 'Sundhedsvæsen Danmark' vil blive placeret i Aarhus. Den skal holde styr på sundhedsvæsnets økonomi.

21 sundhedsfællesskaber etableres desuden omkring landets akutsygehuse. Med disse vil regeringen og Dansk Folkeparti sikre sammenhæng og nærhed. Der skal være bedre kompetencer i det nære sundhedsvæsen og nye moderne sundhedshuse.

I hvert af disse 21 fællesskaber skal der vælges et patient- og pårørenderåd, som skal rådgive i forhold til den videre udvikling af sundhedsfællesskaberne. Medlemmerne af disse råd vælges som enkeltpersoner ved direkte valg, og alle borgere kan stille op.

Alle kommuner skal repræsenteres i de nye sundhedsfællesskaber ved borgmestre og sundhedsudvalgsformænd.

Nærhedsfond

Der prioriteres ni milliarder ekstra til sundhedsområdet. Heraf afsættes 8,5 milliarder kroner til en Nærhedsfond fra 2020 frem til 2025.

Det erklærede mål med initiativet er at øge kapaciteten og løfte kvaliteten hos de praktiserende læger og kommunerne.

Dermed skal patienterne få en sammenhængende behandling tæt på boligen og derved undgå unødvendige sygehusbesøg.

Fondens 8,5 milliarder fordeles med fire milliarder til investeringer og 4,5 milliarder til drift. I regeringens oprindelige udspil til en sundhedsreform fra januar var der afsat seks milliarder til denne fond.

Styrket akutberedskab

Der fastsættes nationale, bindende retningslinjer om indretningen af akutområdet i hele landet. Hermed vil regeringen og Dansk Folkeparti sikre, at patienten kan forvente samme behandling ved akutsygdom, uanset hvor de er i landet.

Et nyt fælles, landsdækkende lægevagtnummer 113 indføres. Det nye nummer skal supplere 112, som fortsat skal bruges, når der er akut livsfare. Nummeret erstatter blandt andet 1813-nummeret, som i dag findes i Region Hovedstaden.

Regeringen og DF vil desuden sikre flere ambulancer og akutbiler i områder med særlige behov.

Flere sygeplejersker og læger

Regeringen og Dansk Folkeparti vil med reformen komme manglen på sygeplejersker til livs. Derfor skal der mellem 2019-2022 uddannes 2.000 flere sygeplejersker sammenlignet med perioden 2015 - 2018.

Desuden bliver der i reformen lagt op til, at flere sygeplejersker, som i dag er på deltid, skal arbejde på fuldtid.

Flere læger skal desuden uddannes. Det drejer sig konkret om 160 ekstra hoveduddannelsesforløb i 2019 og 2020 i forhold til den oprindelige plan for 2018-2020.

Ingen henvisning til fysioterapeut

Som et led i ønsket om at aflaste de praktiserende læger, lægger regeringen og Dansk Folkeparti i reformen op til, at man fra 2021 ikke længere skal have en henvisning for at gå til fysioterapeut.

Derfor kan man som borger henvende sig direkte ved fysioterapeuten med tilskud fra det offentlige.

Der indføres dog begrænsning, så man som patient maksimalt kan gå til fysioterapeut fem gange om året uden en henvisning. Hvis man har brug for mere fysioterapi, så kræver det en henvisning fra lægen ligesom i dag.

____________________________________________________________________________________

Hesten og hjorten

I gamle dage, da husdyrene endnu var vilde dyr, havde en hest slået sig ned i en lysning med rigeligt af frisk græs. En dag dukkede en hjort op og begyndte at spise af græsset. Det ville hesten ikke finde sig i. Den kom jo først. Forgæves forsøgte den at jage hjorten væk fra lysningen. Til sidst måtte hesten søge hjælp hos en bonde, som beredvilligt satte et hegn op omkring lysningen. Hjorten var nu sat udenfor og ville ikke mere tage af græsset i lysningen. Men det hegn, som lukkede hjorten ude, stængte samtidig hesten inde. 

Fra Æsops fabler

____________________________________________________________________________________

Uddrag af statsminister Lars Løkkes pressemøde afholdt onsdag formiddag, 

den 24. april

Søndag morgen blev jeg ringet op på Færøerne med den triste besked om, at et forfærdeligt terrorangreb havde ramt Sri Lanka. Kort tid efter fik jeg information om, at der var tre dræbte danskere - og at de var fra samme familie.

Det ramte mig hårdt. En familie revet itu på få sekunder, i hvad der senere har vist sig at være en bestialsk terrorhandling. Så helt ufatteligt grusomt.
Derfor afbrød jeg min påskeferie og tog hjem for på vegne af hele Danmark at udtrykke sorg og kondolere de berørte, som lige nu gennemgår den værst tænkelige tid.
 
De danske myndigheder og den danske regering følger udviklingen i Sri Lanka tæt. Og vi bistår i disse dage både ofre og pårørende bedst muligt. 
 
I Sri Lanka er mange blevet dræbt og kvæstet i en terroraktion, som ramte kirker og hoteller. Familier på påskeferie, kristne i gang med at fejre påskens budskab, og uskyldige i færd med deres gøremål.
 
Kort sagt: Fredelige mennesker i færd med fredelige gøremål. 
 
Det er umuligt at sætte sig ind i det mareridt, de berørte går igennem lige nu. Det er så uendeligt trist og forfærdeligt at tænke på de familier, der er blevet slået itu. Mennesker, der uden varsel har mistet deres kære.

Smerten er ubærlig.

Jeg kan kun fordømme disse modbydelige terrorhandlinger, der bygger på et sygt menneskesyn. Et menneskesyn, som kun eksisterer i de mørkeste afkroge af menneskets sind. Som udtrykker foragt for helt almindelige folks gøren og laden. Og som formørker og forpurrer fredelig sameksistens.
 
Det fylder mig med smerte og sorg. Men også med vrede. Når feje terrorister forsøger at trække skel mellem tro og livsstil, trækker de i virkeligheden et helt andet skel - nemlig et skel mellem vold og fanatisme og fred og medmenneskelighed.
 
De principper og leveregler, som frie demokratiske samfund som det danske bygger på, må vi aldrig nogensinde tage for givet. Og derfor må vi altid bekæmpe fanatismen og den voldelige ekstremisme i alle dens former, uanset hvor vi møder den.

____________________________________________________________________________________


Hold fast på mølleplanerne!

Af Peter Nyegaard Jensen, Silkeborg Byråd (V)

Da jeg i Midtjyllands Avis den 12. april 2019 læste om et forslag fra mine Byrådskolleger, Jonas Sivertsen(S) og Lars Paarup(S), fik jeg kaffen galt i halsen. Et forslag om at bruge millioner fra kommunekassen til køb af havvindmøller, som jeg kun kan tolke som endnu en overspringshandling.

Havmøller er fantastiske, men hvorfor bruge kommunale midler til at købe aflad i dem, når driftige investorer står i kø for helt gratis at stille møller op i kommunen?

Med Statens havvindmølle-projekter og mange andre lovende tiltag, så ville vi vel kun skulle opstille 12-15 møller fordelt 4-5 steder i kommunen for at være helt forsynet med grøn strøm?

Den samlede elproduktion fra 12-15 nye vindmøller er i størrelsen 150 mio. kWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget i ca. 37.500 husstande i kommunen, beregnet ud fra et gennemsnitligt energiforbrug pr. husholdning på 4000 kWh /4/.

4-5 steder med moderne smukke og støjsvage møller i små-grupper á 3 stk.

I det åbne kulturlandskab ville det understrege, at vi i Danmarks Outdoor Hovedstad reelt tager ansvar for den grønne omstilling. Det ville også signalere velfortjent respekt for de 33.662 beskæftigede i den danske vindmølleindustri.

Med VE-lovens støtte- og kompensationsmuligheder for de ganske få berørte møllenaboer, ville det være en så beskeden gene, at vi af hensyn til almenvellet bør kunne fastholde politisk konsensus.

Jeg vil kraftigt opfordre mine politiske kolleger til at stå fast – til at udvise mandsmod og oprigtigt støtte op om den så vigtige grønne omstilling med de midler der reelt batter.

Ideologisk kan man have forskelligt syn på, om staten bør overtage produktionsapparatet og om kommuner bør investere i energiproduktion, vindmøller o.s.v.

Sikkert er dog, at en ny diskussion om kommunal investering i havvindmøller bare vil forsinke den grønne omstilling yderligere mange år.

Som bekendt er klimaforandringerne skræmmende alvorlige. Vi har ikke mange år til at handle. Så jeg kan kun opfordre mine Byrådskolleger til at hold fast på de mølleplaner der umiddelbart kan realiseres i kommunen.

____________________________________________________________________________________

Tillykke til Musikforeningen Riverboat og DGI  

længe leve Ildfestregattaen!

Af Peter Nyegaard Jensen, IldfestSilkeborg og medlem af Silkeborg Byråd (V)

Siden den allerførste regatta i 1899 har Ild, fest og sejlads, været omdrejningspunktet for Danmarks smukkeste folkefest. Sidst anslog man, at 450.000 deltog i regattadagene - det næststørste arrangement i Aarhus Kulturby-året.

Desværre kom der grus i Silkeborg Turist- og Regattaforenings maskine. Som en konsekvens smækkede Økonomi- og Erhvervsudvalget kassen i og søgte ny arrangør.

Efter en uskøn og tumultarisk politisk proces er Musikforeningen Riverboat og DGI netop valgt som fremtidens regattaleverandør. Indledningsvis skal der herfra lyde et stort tillykke til de to kompetente organisationer.

Ildfestregattaen er en del af vores DNA. Vi kan ikke forestille os Silkeborg uden. Ikke desto mindre, er det i et skrækscenarie blevet klart, at en Ildfestregatta ikke er en selvfølge.

Længe var det uklart, om nogen turde byde ind på den gigantiske og komplekse opgave. Men ved deadline havde fem ansøgere meldt sig. Hver bød de ind med forskellige kompetencer, som et inhabilitetsramt Økonomi- og Erhvervsudvalg, under ledelse af Søren Kristensen (S), desværre ikke magtede at forene.

Vi er mange, der gennem årerne har bidraget med stort eller småt. Indtil nu, har festen været afholdt af Silkeborgs borgere, for Silkeborgs borgere.

Derfor mobiliserede engagerede borgere på blot én måned et hold og lagde an til stiftelse af IldfestSilkeborg. Et stærkt hold med Silkeborgs ypperligste erhvervsfolk, kulturorakler, foreninger erfarne udi drift af regattatelte, foreninger med interesse i at bidrage med underholdning i havnebassinet o.s.v. En bred skare af frivillige, der i samarbejdets ånd var klar til at løfte den tunge arv.

Der blev udarbejdet en professionel forretningsplan, som kunne sikre driften af ”paraplyorganisationen”. En solid økonomisk konstruktion, der med et franchiselignende koncept sikrede, at de mange foreninger m.v. kunne se et incitament for deltagelse.

Tilsyneladende var kun Morten Høgh (V) og Kuno Danielsen(DF) i stand til at gennemskue økonomiske risici og tillægge det værdi med en gennemarbejdet forretningsmodel og løsninger på de komplekse problemstillinger i samarbejdet med de hundreder af interessenter.

Flertallet i Økonomi- og Erhvervsudvalget tillagde et kostbart ”økologisk” lysshow og anden visionær men uprøvet nytænkning stor værdi.

Når man erindrer, at Silkeborg Turist- og Regattaforening bl.a. blev fyret af økonomiske årsager, så kan det undre, at de i udbudsmaterialet klart definerede basisforudsætninger tilsyneladende kun var vejledende. For, som det fremgik af MJA, så genåbner Økonomi- og Erhvervsudvalget nu forhandlingerne om den økonomiske ramme som andre ansøgere lever op til.

I øvrigt udsætter man nu foreløbigt Ildfestregattaen til 2021.

Jeg har kolossal respekt for Musikforeningen Riverboat og jeg har kun ros tilovers for deres fantastiske arbejde med Riverboat Jazz Festival. Man har skabt en fantastisk tradition og man gør det ubetinget godt.

Musikforeningen Riverboat står imidlertid midt i et generationsskifte. Mig bekendt, har man endnu ikke fundet alternativ finansiering til de statslige midler der forsvinder ved Steffen Juul Hansen fratræden?

Den nyligt tiltrådte leder af sekretariat, Trine Valentin, slår fast, at Ildfestregattaen ikke skal være et café latte-show.

Forsøg med nytænkninger er MEGET velkommen. Ikke desto mindre, så løber man uden tivoli og med skiftet fra fyrværkeri til lysshow en gigantisk risiko for, at 450.000 øldrikkende gæsters økonomiske bidrag derved falder bort.

Værre er, hvis Søren Kristens(S), Johan Brødsgaard(R) og Claus Løve Klostergaard(AL) reelt gør en velfungerende Riverboat-forening en gigantisk bjørnetjeneste.

Sagen er jo, at man midt i et ledelsesmæssigt ”vagtskifte”, hvor Riverboat-organisationen er sårbar, også sætter selve den ellers velfungerende Riverboat Jazz Festival under pres.

På den baggrund tænker jeg, at der venter en spændende generalforsamling i Musikforeningen Riverboat.

Jeg begræder, at man ikke magtede at opretholde den brede folkelige forankring. Begræder, at man vægter (dygtige) ansatte på Riverboats sekretariat og hos DGI højere end det bredde frivillige engagement.

Umiddelbart efter valget blev jeg kontaktet af DGI´s formand, Lars Engeborg. Lars opfordrede til et nyt samarbejde, hvor jeg som frivillig kan bistå de professionelle på Riverboats og DGI´s sekretariat med at løfte den vanskelige opgav. Jeg foreslog Lars at læse IldfestSilkeborgs udførlige manual. Jeg tilbød at overdrage kontakter til de mange interessenter, men behøver næppe udpensle mit øvrige svar.

Dette til trods, så vil jeg afslutningsvis opfordre andre frivillige om at byde sig til.

Længe leve Ildfestregattaen!

___________________________________________________________________________________

Taler vi hinanden og Silkeborg 

op eller ned?

Af Mads Frandsen, byrådsmedlem Venstre i Silkeborg Kommune

Igennem temaet ”Set fra Borgen” giver de lokale folketingsmedlemmer deres meninger til kende om forskellige emner. Langt de fleste – både røde og blå – af MF’erne har de positive briller på. Det gælder både det landspolitiske og når snakken falder på Silkeborg.

Desværre oplever jeg, at Thomas Jensen(TJ) Socialdemokratiet, benytter spaltepladsen til at lange ud efter regeringen og politiske modstandere her i Silkeborg. Det både undrer og ærgrer mig, da jeg faktisk har oplevet, at Thomas er en rigtig flink fyr.

At TJ er utilfreds med regeringen undrer mig ikke. At TJ ofte benytter ”Set fra Borgen” til at træde på lokale Venstre-folk, kommer dog mere bag på mig. I seneste omgang gik det udover Steen Vindum og Kristian Pihl Lorentzen.

Steen Vindum fik kritik fordi, at han forholdt sig passivt og ukritisk til regeringens udspil til en sundhedsreform. Jeg husker ikke, at TJ også var efter de borgmestre, der holdt igen med deres kritik af Helle Thorning Schmidt, da hun var statsminister?

TJ beskylder i samme ombæring Kristian Pihl Lorentzen for, at han kun skulle være interesseret i at varetage Viborgs interesser, da han er opstillet i deres kreds. Faktum her er dog, at han også er valgt på mange stemmer fra Silkeborg Kommune, ligesom at han er en af de MF’-ere, der har bopæl i kommunen.

Jeg synes, at TJ går til grænsen, når han 15. marts i MJA opsætter overskriften ”Sundhedsreform sikrer ikke Silkeborg Sygehus” og i hans forrige indlæg hed overskriften sågar ”Stop Løkkes lukning af vores lokale sygehus”. TJ mener, at Silkeborgs indflydelse på det lokale sygehus fremadrettet bliver mindre.

Faktum er, at der kun sidder ét regionsrådsmedlem i Region Midtjylland med bopæl i Silkeborg Kommune. Jeg kritiserer på ingen måde Henrik Fjeldgaards (nuværende regionsrådsmedlems) indsats, men konstaterer, at man i udspillet til en sundhedsreform ligger op til, at der fra alle kommuner fremover vil være politiske repræsentanter i sundhedsfællesskaberne. Det vil betyde, at Steen Vindum og Gitte Willumsen som borgmester og udvalgsformand vil repræsentere Silkeborg Kommunes interesser.

Så kære Thomas. Hvis du fulgte med i tingene i Silkeborg Kommune, ville du vide, at her forsøger vi faktisk at tale kommunen og hinanden op, og samarbejder på tværs af otte partier i Byrådet. Jeg har endnu ikke hørt mine kollegaer i byrådet sige, at Silkeborg Sygehus er på vej til at lukke, i modsætning til, hvad du skrev i Midtjyllands Avis 25. januar 2019.

God valgkamp – den er vel startet – når du kommer dertil. Tak for den indsats du gør for ”Stem Silkeborg”. Den næste kampagne må være ”Færre bekymringer og flere positive historier”.

____________________________________________________________________________________

Arkitekturpolitik: 

Fra New York til Danmarks Outdoor Hovedstad

Af Peter Nyegaard Jensen, medlem af Silkeborg Byråd(V)

Med inspiration fra New York, var det for ganske få år siden visionen, at Silkeborg skulle byfortættes med høje hus samt en 60´er inspireret infrastruktur med 4-sporede veje fra samtlige verdenshjørner til centrum.

Nogen havde en anden vision. Nogen ville hellere udvikle Silkeborg med afset i byens enestående naturgivne konkurrenceparameter – det der nu har gjort Silkeborg til Danmarks Outdoorhovedstad.

Som mennesker er vi alle forskellige og vi agerer forskelligt i forandringsprocessere.

Forandringsagenter, frontløberne i paradigmeskiftet skulle gruelig meget igennem og til tider nærmest lægges for had, men nu er det der, momentum.

Endeligt trækker alle på samme hammel og vi kan glæde os over, at Silkeborgs status som Danmarks Outdoor Hovedstad til stadighed forstærkes!

Faktisk er momentum så bastant, at vi længe har kunnet glæde os over, at det allerede afspejles i kommunens overordnede strategi, Kommuneplan, bosætningsstrategier, sundhedsstrategier, Bevæg-Dig-For-Livet-aftaler, anlægsbudgetter og meget mere.

På den baggrund var vi nogen der blev overraskede over, at vi i byrådssammenhæng også skulle behandle et socialdemokratisk forslag om en arkitekturstrategi. En gratis omgang – men fint nok.

I Silkeborg Kommune vil vi vækst, men vi er blevet mere afbalancerede når vi byfortætter og går i højden.

Jeg har det fint med, at vi går i højden, men ikke for enhver pris.

Af hensyn til os alle og for byens udvikling insisterer jeg på, at det harmoniske og smukke er i højsæde - specielt når der bygges højt. Det gør jeg også, når det drejer sig om byggerier langs Silkeborgs ”facader”, langs Remstrup Å og søerne, hvor vi, turister og tilrejsende nyder udsigten, indsigten over byen.

Jeg er kritisk, men jeg anerkender byfortætning, hvis man i respekt for Silkeborgs unikke kendetegn skaber gode boliger, skaber liv i byen og bringe parkeringspladser langs de bedste sø-arealer i spil til andet af større værdi for os alle.

Vi vil gerne være dynamiske, men vi skal ikke i handlingsbrunst klaske høje byggerier op, som vi og vore efterfølgere skal døjes med de næste 100 år.

Silkeborg skal hverken være en kopi af Herning eller udvikles som lille-Århus. Vi skal markere os i bosætnings-konkurrencen ved at styrke de enestående fortrin vi har og boligmassen skal tilpasses de personer vi ønsker at tiltrække.

Jeg har stor respekt for de dygtige arkitekter, der står bag igangværende og kommende projekter.

Jeg har ikke brug for en rigid detailstyrede arkitekturstrategi. Jeg støtter en vejledende og målsættende arkitekturstrategi som tillader vores bygherrer og dygtige arkitekter at byudvikle med frihed under ansvar.

____________________________________________________________________________________

Budgetaftale 2019

8. oktober 2018

Alle partier - med undtagelse af Enhedslisten - er enige om Silkeborg Kommunes budget for 2019.

Budgettet 2. behandles i uge 41 og indeholder mange gode elementer. Vi husker alle situationen tilbage i 2010, hvor der skulle skæres drastisk ned over en bred kam. Den situation ønsker Venstre aldrig vi kommer…

LÆS MERE