Debatsiden

13. marts 2019

Debatsiden bringer politiske indlæg fra Venstres medlemmer og politikere. Indlægene er personernes egne holdninger og nødvendigvis ikke udtryk for Venstres holdninger.

Den, der vil leve i samfundet, må også hjælpe til med at bære og udholde samfundets byrder, risiko og tab, selv om ikke han, men hans nabo har været skyld i dem, ganske som han nyder godt af samfundets beskærmelse, fordele, beskyttelse, goder, frihed og tryghed, selv om han ikke har skabt dem eller tilvejebragt dem.
Martin Luther, 1483-1546.
______________________________________________________________________________

Hvem har det politiske ansvar?

Af Mads Frandsen, Byrådsmedlem(V) og medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Silkeborg Kommune er efterhånden blevet en kommune med mere end 93.000 indbyggere. Min udokumenterede påstand er, at tæt ved alle af disse indbyggere på et tidspunkt i sit liv, vil opholde sig i en kommunal idrætshal. Det kan være som udøver eller som tilskuer.

De kommunale haller har i den senere årrække gennemgået en række forandringer. Med tiden er mange af vores kommunale haller overgået til såkaldte ”nøgle-haller”, hvor den enkelte bruger lukker sig selv inden for. Halinspektører er ikke noget, som kører på samme vis, som for år tilbage.

I Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har vi oplevet en stigning i henvendelser fra frustrerede foreninger, der oplever forskellige udfordringer med de kommunale haller. Et konkret problem i den forbindelse er, at de kommunale haller i dag bliver administreret af Fælles Ejendomme, der hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget – altså hører de kommunale haller ikke længere under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Det blev godkendt for år tilbage, at hal-området overgik til Fælles Ejendomme. En beslutning der blev politisk godkendt. Jeg var selv med til dette, men kan i dagens klare lys se, at det var en forkert beslutning.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er i dialog med rigtig mange brugere af de kommunale haller. Vores udfordring er, at med den nuværende organisering, kan vi ikke gøre noget ved de problemstillinger, som vi bliver gjort bekendt med.

Derfor er det også rigtig positivt, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit seneste møde – på opfordring af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget – satte en proces i gang, hvor man vil se på konsekvenserne ved, at hal-området skal tilbageføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Med dette indlæg siger jeg ikke, at alt bliver som i gamle dage. Men jeg siger, at det er rimeligt, at når Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal stå på mål for serviceniveauet over for mange tusinde brugere, så skal vi også have mulighed for at prioritere de økonomiske forhold inden for området, og derved stå med det politiske ansvar.

____________________________________________________________________________________

HOV! fik du læst det nyeste VenstreBlad?

14. februar 2019

Vi er nu vel inde i det nye år, og travlhed i slutningen af året gjorde måske, at du ikke fik læst det nyeste VenstreBlad. Det har du mulighed for online her

Du kan bl.a. læse om:

  • Kommunal…
LÆS MERE

Budgetaftale 2019

8. oktober 2018

Alle partier - med undtagelse af Enhedslisten - er enige om Silkeborg Kommunes budget for 2019.

Budgettet 2. behandles i uge 41 og indeholder mange gode elementer. Vi husker alle situationen tilbage i 2010, hvor der skulle skæres drastisk ned over en bred kam. Den situation ønsker Venstre aldrig vi kommer…

LÆS MERE