Debatsiden

21. december 2021

Debatsiden bringer politiske indlæg fra Venstres medlemmer og politikere. Indlægene er personernes egne holdninger og nødvendigvis ikke udtryk for Venstres holdninger.

_______________________________________________________________________

Den, der vil leve i samfundet, må også hjælpe til med at bære og udholde samfundets byrder, risiko og tab, selv om ikke han, men hans nabo har været skyld i dem, ganske som han nyder godt af samfundets beskærmelse, fordele, beskyttelse, goder, frihed og tryghed, selv om han ikke har skabt dem eller tilvejebragt dem.
Martin Luther, 1483-1546.
______________________________________________________________________________

Kære V-medlem i Silkeborg Kommune


Jeg ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

 2021 har været et travlt politisk år, der bød på mange spændende opgaver. Året har i høj grad været præget af Corona-krisen og mink-skandalen. Heldigvis har der også været plads til daglige politiske rugbrødsarbejde. Herunder landede vi en stor og bred trafikaftale i juni måned. Efter lang tid venten kommer de igen gang i tiltrængt forbedring af den trafikale infrastruktur landet over.

 Midt i det travle virke på Borgen har jeg tilstræbt at være meget bevidst om den helt afgørende kontakt til baglandet hjemme i Jylland, hvor jeg bor og er valgt. Ingen går forgæves til mig med en vigtig sag. Desuden bruger jeg meget krudt på at komme rundt på ”feltbesøg” ude i virkelighedens verden. Tak for godt samarbejde og god opbakning i det forgangne år. Nu ser jeg frem til et nyt år med masser af politiske opgaver samt godt samvær med familie og venner. Hvor der er vilje, er der vej!

 Med de bedste jule- og nytårshilsener

 Kristian Pihl Lorentzen, MF

 https://www.ft.dk/jul/


Kom så Venstre!

Så er det nu, vi kridter skoene og begynder at lave politik for de næste fire år!

Vores valgte otte byrådsmedlemmer, skal ikke sidde og vente på at andre byrådsmedlemmer alene sætter dagsordenen. Eller at man på møde efter møde venter på oplæg fra administrationen om dette og hint. I er valgt som politikere, og vi er jeres bagland. Vi forventer I fører vores politik, og derfor også ved, hvad der er “Venstres “ politik. Den kan I ikke læse i fine programmer, for der står kun overskrifter og generelle vendinger. I skal have medlemmerne i tale. Find en form, hvor medlemmerne kan være med. Det kan være på de sociale medier og det kan være ved møder.

 Vi har nu været igennem otte gode år med Steen som borgmester. Vi har været på en fantastisk rejse, hvor der er sket rigtig meget. Først og fremmest er kommunen i god vækst, mange gode dygtige mennesker er flyttet til kommunen. Men også krævende, bevidste mennesker. Det skal vi være glade for. Men deres forventninger til livet må vi tage alvorligt. De er budt velkommen, men forventningsafstemningen har måske ikke altid været i orden. Det giver negativ omtale, og det betyder at alt det positive, som vi andre ser ikke når frem til avisens spalter og de sociale medier. Og det er ikke nok med en dygtig administration til at kommunikere, I skal som politikere også være på banen. Og ikke kun borgmester og udvalgsformand. Alle skal være med. Har I brug for hjælp, så bed om hjælp. Kommuneforeningen må sammen med lokalforeningerne være med til at sikre, at vi i de kommende fire år kan gøre det bedre politisk, men også og ikke mindst blive bedre til at kommunikere.

Og vær så ærlige og konsekvente, så evt. fejl rettes hurtigt og effektivt. Ingen gider at høre på undvigende og ansvarsforflygtigende tale.

Kom så Venstre.

Jeg er med!,,

Er du med?

Mvh og godt nytår!

Hans-Jørgen Hørning


Prisen for prestige

Af Mads Frandsen, byrådsmedlem  Venstre

I begyndelsen af november 2020 havde jeg et læserbrev i avisen under overskriften: Hvad er prestige? Mit læserbrev var en kommentar til et læserbrev fra den socialdemokratiske borgmesterkandidat Helle Gade og formand for samme parti, Viggo Thinggaard.

De to havde i et læserbrev kort tid forinden skrevet, at de prioriterede velfærd frem for prestige. Jeg – og alle andre – har endnu ikke fået et konkret svar på, hvad de mente med deres påstand. Hvad var prestige egentlig? Og er prestige og velfærd modsætninger?

Endelig! Lørdag 17. april 2021 blev det så åbnet en lille smule for, hvad for en prestige det er, som Socialdemokratiet ikke bryder sig om. I en artikel her i avisen, udtalte Helle Gade sig en lille smule omkring det.

Hun ville dog i artiklen ikke definere, hvad prestigebyggerier er for noget. Dog vil hun gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det giver mening at bruge 5 mio. på en golfturnering, som kommunen gjorde tilbage i 2018 ifm. Made In Denmark, der fandt sted i Resenbro.

Det er værd at nævne, at turneringen ligeledes nød flot opbakning – både moralsk og økonomisk – fra erhvervslivet i kommunen. Man anslog at lige over 75.000 tilskuere lagde vejen forbi til turneringen.

I artiklen sætter Helle Gade spørgsmålstegn ved, om det nu er noget, der gavner den borgernære velfærd. Skal vi ikke være enige om, at alt ikke er sort/hvid og enten/eller.

Faktisk mener jeg, at der findes et rimelig klart belæg for, at investeringer i events kan være med til at styrke den kommunale økonomi, og dermed udgangspunktet for den borgernære velfærd, der italesættes.

Lad mig bare slutte af med lidt tal fra evalueringsrapporten fra Made In Denmark 2015, der fandt sted i Vesthimmerlands Kommune, hvor 86.500 personer på den ene eller anden måde var tilstede. Desværre blev der ikke lavet en tilsvarende rapport, da turneringen fandt sted i Silkeborg Kommune.

Turismeomsætning: 62,5 mio. – omsætningen fra udenlandske turister udgjorde 19 %.

Beskæftigelseseffekter i Vesthimmerlands Kommune: 83 årsværk – og yderligere 15 årsværk på landsplan.

Værditilvækst skabt i Vesthimmerlands Kommune: 33 mio.

Skatteprovenu skabt i Vesthimmerlands Kommune: 19,9 mio. og herudaf 3,9 mio. i kommunale indkomstskatter.

___________________________________________________________________________________

Outdoor i et lokalt perspektiv

Af Mads Frandsen, byrådsmedlem Venstre og formand for Outdoorudvalget

Outdoor udvikler sig nærmest dag for dag i vores kommune – Danmarks Outdoorhovedstad. Vi oplever, at stadigt flere får øjnene op for de potentialer, som vores kommune rummer. Det gælder for de mere end 95.000 indbyggere i Silkeborg Kommune, men også udefrakommende.

I Outdoorudvalget arbejder vi fortsat med, hvordan vi realiserer endnu mere af det potentiale, der befinder sig i at være selvudnævnt Outdoorhovedstad.

Senest har vi her i marts uddelt samlet 85.000 kr. til tre lokalområder; Kjellerup, Skovlandet og Resenbro, der hver især har arbejdet med, hvordan outdoor kan udgøre en større del af hverdagen i deres område.

Det er første gang, at vi i et samarbejde mellem trioen kommune, Business Silkeborg og lokalområde, har set på, hvordan vi sætter mere skub under outdoor i et lokalområde. Et fokus har været, hvordan outdoor også kunne være en del af den lokale velfærd i institutioner, skole mv.

Jeg ser særligt frem til at se, hvordan outdoor i de tre lokalområder bliver en større del af velfærden. Vi vil kunne tage store skridt, hvis vi allerede nu kan begynde at få outdoor trukket ind på vores velfærdsområder.

Foruden det beskrevne initiativ, er der også igangsat såkaldte makkerskaber mellem Outdoorudvalget og hhv. Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget, hvor formålet er det samme, nemlig at skabe bedre velfærd med inddragelse af outdoor.

En fremtidig historiefortælling omkring Outdoorhovedstaden Silkeborg kunne være, at det er her vi lykkes med at trække outdoor ind i velfærden. Dette tænker jeg i bund og grund er et større særpræg og karaktertræk, end at vi har mange motionister i naturen.

På den korte bane ser vi frem til at følge, hvordan arbejdet med outdoor skrider frem i Kjellerup, Skovlandet og Resenbro. Bliver dette en succes, er der måske basis for, at vi på et senere tidspunkt kan rykke videre til nye lokalområder.

____________________________________________________________________________________

Socialudvalg: 

Tag ansvar og lever hvad skatteborgerne betaler for 

Af Peter Nyegaard JenseN, Medlem af Silkeborg Byråd (V)

Silkeborg Kommunes socialområde er ikke underbudgetteret med 60 mio kr, som hævdet af bl.a. Socialdemokratiets Borgmesterkandidat og Enhedslisten.

Derimod har Socialområdet potentiale for forbedret styringspraksis.

Vi ønsker alle det bedste for vores borgere – såvel borgere med behov for sociale ydelser, ældre, børn, unge o.s.v.

Hvis eet område svigter styringen og over-forbruger voldsomt, så rammer det naturligvis de andre velfærdsområder. Derfor SKAL udvalgsbudgetter overholdes!

Derfor burde Helle Gade, Lene Fruelund, Ivan Greve m.fl. i højere grad tage ansvar, bakke op om en kompetent administrativ ledelse og levere den service som skatteborgerne betaler for.

Hvis man gransker de sidste fire års udvikling på socialområdet, så vil man umiddelbart se, at Silkeborg Kommune i alle de fire år budgetterer med udgifter pr. indbygger under lands- og regionsgennemsnit.

I alle årerne har man haft stort overforbrug og regnskab viser, at man har realiseret udgifter tæt på lands- og regionsgennemsnit og på niveau med sammenlignelige kommuner omkring os.

Værd at bemærke er også, at de samlede udgifter til området pænt følger den generelle vækst vi oplever i Silkeborg. Der afsættes altså flere midler, i takt med at vi bliver flere. I 2020 havde vi på Socialområdet således et budget på mere end 450 mio kr og et realiseret forbrug på knap 480 mio kr.

Hvis man kun forholder sig til de fire års buget og regnskab, så kunne man, som Socialdemokraterne og Enhedslisten forledes til at konkludere, at området har været underbudgetteret.

Men, hvis man gør sig den ulejlighed at studere detaljerne, så tegner der sig imidlertid ikke et billede af voldsom underbudgettering. Sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner tegner der sig i langt højere grad et billede af en drift, der trænger til en ledelsesmæssig kærlig hånd for effektivitet og for ”value for money”.

En kommunes udgifter til socialområdet afhænger naturligvis af andelen af handicappede, antallet af patienter med psykiatriske diagnoser og kompleksiteten af de enkeltes diagnoser.

Derfor er det for overfladisk kun at forholde sig til budget og regnskab. Man er nødt til at forholde til hvor mange i kommunen der reelt har behov for sociale ydelser. Netop på det punkt er vi i Silkeborg Kommune relativt heldigt stillet. Sammenlignet med andre kommuner har vi simpelthen relativt få borgere på sociale ydelser.

Hvis vi har et ønske om levere gennemsnitlige ydelser, ydelser der sådan ca. ligger på gennemsnittet for de øvrige kommuner, så bør det afledte udgiftsniveauet altså ligge under landsgennemsnittet – fordi vi er så heldige, sammenlignet med andre kommuner, at have relativt få på sociale ydelser.

Når jeg studerer tallene, så er det derfor min klare konklusion, at vores styringspraksis har endda betydeligt potentiale til forbedring.

Heldigvis har en ny kompetent administrativ ledelse fokus på at skabe værdi for pengene.

Det skal derfor være mit ønske, at Helle gade, Lene Fruelund, Ivan greve m.fl. bakker op om de ledelsesmæssige initiativer, forbedrer overgangen fra barn til voksen, styrker forebyggelsesindsatsen og søger den økonomisk mest fordelagtige balance mellem interne og eksterne tilbud.

____________________________________________________________________________________

Opsigelse af medlemskab 
i SKØN PÅ SILKEBORG

Af Peter Nyegaard Jensen, Medlem af Silkeborg Byråd (V)

Jeg er lokalpatriot.

Silkeborg er min by og jeg er stærkt optaget af vores trivsel i byen, byens grønne profil, outdoor-temaet, arkitekturen og markante byggeriers positive bidrag til at udvikle Silkeborg i den retning vi ønsker.

Jeg skønner simpelthen på Silkeborg. Jeg sympatiserer klart med formålsparagraffen for foreningen SKØN PÅ SILKEBORG.

At borgere, der måtte være blevet klemt af en lokalplan, borgere der døjer med støjgener fra en vej eller borgere som generelt udfordres af byens forandringer, har et talerør i SKØN PÅ SILKEBORG er også helt fantastisk.

Derfor vil jeg også til enhver tid opfordre til, at foreningen bliver høringspart på lige fod med f.eks. lokalråd.

Som andre foreninger, favner SKØN PÅ SILKEBORG naturligvis også en vifte af synspunkter i medlemsskaren, men hvor bestyrelsen tegner foreningens officielle linje … hvis man ellers kan se linjen, fordi de samme bestyrelsesmedlemmer i flæng udtaler private holdninger om primære foreningsanliggender.

Netop nu arbejder kommunens administration og det øvrige Byråd for en god løsning på byggeri og institutionspladser i Balle. Mens muligheder drøftes og ansvarlige byrådskolleger arbejder i ”maskinrummet” for at finde det gode kompromis, som kan samle de mange interesser og interessenter, så promoverer man Enhedslistens sædvanligt kritik af det øvrige Byråd og sarkastiske hetz mod Birch Ejendomme.

I løbet af den seneste uge har jeg også undret mig over foreningens talsmands, Steen Konradsen, formidling af et halvfærdigt SØTORV. SØTORVET, som efter arkitektkonkurrencer, efter usædvanligt positive borgermøder og med meget få kritiske høringssvar blev godkendt enstemmigt af Byrådet.

Mens jeg nød den sidste sommerferiedag med familien, oplevede jeg, hvad jeg kun kan betragter som personligt angreb fra foreningens formand, Torben Krath.

På Facebook var opslået en tråd på Sejs-Svejbæks Debatforum om en trist sag omtalt i MJA den 7. august, hvor Silkeborg Kommune får en næse for skovfældning. I den aktuelle tråd finder Torben Krath helt uprovokeret anledning til at skrive: ”…Jeg tænker på partidisciplinen hos V. Selv Peter Nyegaard er vel efterhånden banket på plads” og senere i samme tråd stilet direkte til mig: ”Buk, det er vejen frem”.

Under drøftelse har Steen Konradsen tidligere afslået, at der er konflikt mellem mit medlemskab af SKØN PÅ SILKEBORG og et virke som resultat- og kompromissøgende politiker.

Jeg tolker naturligvis Torben Kraths kommentarer som om mit realpolitiske virke er faldet ham for brystet? At jeg skulle være faldet til ”Venstre-patten” fordi jeg ikke er notorisk nej-siger og samfundsrevser?

Uagtet min sympati for foreningens formålsparagraf, så har jeg nu opsagt mit medlemskab, men jeg vil fortsat tale for foreningens inddragelse på niveau med lokalråd m.v.

Jeg håber, at SKØN PÅ SILKEBORG vil udvikle sig til en visionær og indflydelsesrig forening, hvor man balanceret evner at se igennem kompleksiteten med borgeres, grundejeres og investorers ønsker, så der reelt kan ske en fortsat positiv udvikling af vores kære Silkeborg.

Tak for denne gang.

____________________________________________________________________________________

Skal Silkeborg på ”Løkke-piller”?

Af Peter Nyegaard Jensen, medlem af Silkeborg Byråd (V)

Som stemmerne forventes at fordele sig ved det kommende byrådsvalg, er indflydelsesrige formandsposter helt illusoriske for mange kompetente Socialdemokrater og Venstre-folk i Silkeborg.

Medmindre vi tager ”Løkke-piller”, vil borgmesterkandidaters brandudsalg af formandsposter igen give småpartier og ekstremister uforholdsmæssig stor demokratisk magt.

Jeg har reflekteret over Lars Løkkes exit fra Venstre. Jeg kan sætte mig ind i hans frustration over forretningsudvalgets fravalg. Det er for ringe, at man ikke gjorde brug af hans kompetencer, men omvendt burde han have været mere loyal.

Nuvel, jeg er lokalpatriot i Silkeborg Kommune, jeg sidder langt fra Christiansborg og skal ikke gøre mig til dommer i den sag.

Men, Lars Løkkes debatindlæg har fået mig til at reflektere over det politiske klima i Silkeborg Byråd.

Lars Løkke skriver: Kommer der ikke et oprør fra midten, har vi en socialdemokratisk mindretalsregering, der er ideologisk bundet til den yderste venstrefløj, en lang årrække frem. Og det er med garanti ikke godt for Danmark.”

Parallellen til Silkeborg Byråd er nærliggende. Tænk om Socialdemokratiets Helle Gade blev borgmester med Enhedslistens evigt revolutionære provokatører som afgørende støtteparti? Vel en tanke, der er lige skræmmende for kompetente Socialdemokrater som kompetente Venstrefolk?

Det går rigtigt godt i Silkeborg Kommune. Vi vækster, vi ligger lunt til med beskæftigelsen, vores virksomheder trives og kvitterer med flotte evalueringer.

Vores økonomiske udfordringer på Ældre- og Socialområderne er delvist selvforskyldte og med hjælp fra bl.a. Rambøll er den ledelsesmæssige genopretning igangsat.

På de øvrige velfærdsområder gør vi det ganske godt. Vi kan gøre det godt, fordi Kommunen er veldrevet, fordi vi vækster, og fordi vi (på af trods corona) har styr på ledigheden.

De, der har gjort det til en livsstil at finde hår i suppen, kan nok finde et lokalområde, hvor væksten kom før byggeri af ny daginstitution, eller man kan kritisere et konkret byggeris arkitektur, men i det store hele går det fantastisk godt i kommunen.

Traditionelt har Silkeborg Kommune ved Byrådsvalg været en ”svingstat”, hvor rød og blå blok har ligget neglebidende tæt.

Konsekvensen har været, at småpartier har fået alt for stor magt, når skiftende borgmesterkandidater på valgnatten har holdt ”brandudsalg” af indflydelsesrige formandsposter.

Set fra vores lokale andedam, kan jeg da få kuldegysninger, når jeg tænker på, at en kommende borgmester potentielt måtte være afhængig af Enhedslistens stemmer, og at alle indflydelsesrige poster igen bliver solgt ud til gammelkendte og nye småpartier. Så, måske vi skulle overveje ”Løkke-pillen” i en Silkeborg-variant?

Således motiveret burde kompetente Socialdemokrater og kompetente Venstrefolk måske drikke mere kaffe sammen?____________________________________________________________________________________

Outdoor i en coronatid

Af Mads Frandsen(V), formand for Outdoor-udvalget i Silkeborg Kommune

Mens at de traditionelle idrætstilbud på fodboldbaner og haller står tomme hen i disse uger, ser vi at endnu flere borgere benytter sig af de udendørs tilbud, som befinder sig i vores kommune.

I starten af 2020 sagde byrådet formelt ja til at oprette et midlertidigt Outdoor-udvalg, der vil fungere og arbejde med forskellige opgave i 2020 og 2021. For øjeblikket er vi i gang med at arbejde med en outdoor-masterplan. Den nuværende situation taget i betragtning, vil jeg vurdere, at dette arbejde er blevet endnu mere aktuelt.

Under COVID-19, har vi i kommunen oplevet, at brugen af vores naturfaciliteter er steget enormt. Noget er dokumenteret, andet er ud fra, hvad der opleves med egne øjne.

Tre dokumenterede eksempler er Trækstien, hvor der på forskellige strækninger er målt et sted mellem en fem- og ottedobling af vandrende personer. På MTB-spor i Nordskoven og Vesterskoven ser man en fordobling af brugere. Det sidste tilfælde er på en sti ved Paradiset i Virklund, hvor en måling fra uge 11 viste 40 ugentlige vandrere, mens at tallet i uge 14 var over 300.

Når vi i øjeblikket mødes i Outdoorudvalget – via Skype – er vi også bevidste om, at en masterplan faktisk kan være med til at svare på, hvordan man i en tid med en coronavirus kan opretholde et godt og tilfredsstillende aktivitetsniveau.

Efter planen skal vi i udvalget senere arbejde med, hvordan vi gør outdoor til en mere integreret del af vores velfærd. Her vil jeg igen mene, at det faktisk er et højaktuelt emne. Med den nuværende anbefalinger om at undgå fysisk kontakt og mest mulig aktivitet skal foregå udendørs, er det derfor meningsfyldt at tale om, hvordan vi giver vores velfærdstilbud en tydeligere outdoor-inspiration.

I første omgang drejer det sig om at få færdiggjort den masterplan, som også har fået inputs fra rigtig mange brugere og interessenter. Når vi har den endelige masterplan klar, håber vi den kan medvirke til, at endnu flere borgere i Silkeborg Kommune får øjnene op for de muligheder, der står gratis og frit tilgængelige for dem.                                                           27042020

____________________________________________________________________________________

Outdoor og kultur kan gøre hinanden stærkere

Af Mads Frandsen(V), formand for Outdoorudvalget i Silkeborg Kommune

Forleden var der i Midtjyllands Avis både et læserbrev og en artikel, hvori der tales om, at den store satsning på outdoor er med til at skubbe vores kulturliv i baggrunden. 

Det er helt reelt - og prisværdigt - at borgere som Flemming Dufke, Orla Madsen, Peter Stampe og Niels Kaas står frem og italesætter kulturlivet i vores kommune. Og de har ret; satsningen på outdoor må ikke kaste skygger over vores kulturliv.

Sådan oplever jeg det nu heller ikke. Derimod glæder jeg mig over, at rigtig mange inden for den seneste tid er blevet opmærksomme på, at outdoor også kan være med til at tilføre noget ekstra, hvad enten det er inden for kultur eller andre og endnu mere klassiske velfærdsområder i vores kommune.

Formentlig var det også en væsentlig årsag til, at vi i byrådet valgte at nedsætte et Outdoorudvalg, der udgøres af fire politikere og tre eksterne medlemmer. En af hovedopgaverne er faktisk, at der skal laves en strategi, der kan give svar på, hvordan outdoor kan indtænkes i kommunale velfærdsopgaver.

For at finde frem til svaret på dette og meget andet i vores udvalgsarbejde, har vi behov fra inputs udefra - og sådan et kom de føromtalte læserbrevsskribenter med i torsdagsavisen, hvilket de skal have tak for. 

Jeg vil opfordre hele kommunens kulturliv til at se mulighederne med outdoors indtog og gennembrud her i kommunen. En aktør der har set mulighederne for at formidle sine budskaber med inspiration fra outdoor, er Museum Silkeborg.

De har forsøgt at skabe en kobling mellem kulturhistorisk formidling, outdoor aktiviteter og naturoplevelser. Konkret vil man kunne opleve det gennem udstillingen ”fra overlevelse til oplevelse” og derudover gennem formidling i landskabet.

Jeg føler mig ret overbevist om, at vi med outdoor kan trække nye målgrupper ind i kulturen og derigennem give dem et blik for, hvilket stærkt og mangfoldigt kulturliv vi har i Silkeborg Kommune. Kan I ikke forestille jer, at man bliver ført igennem slaget på Grathe Hede, mens at man vandrer igennem landskabet. Det er da også fantastisk, når man kan opleve et teaterstykke under åben himmel midt i naturen.

Vi skal turde tænke kulturen ind i vores outdoorsatsning, uden at vi glemmer, hvilket fundament vi står på.

____________________________________________________________________________________

Den positive byudvikling

Af Mads Frandsen, byrådsmedlem for V og Johan Brødsgaard, byrådsmedlem for R

Byudviklingen fylder rigtig meget i debatten i Silkeborg Kommune i disse år. Alle er umiddelbart for udvikling, men der er dog forskellige syn på, hvad god udvikling er. Til tider kan vi dog komme i tvivl om, hvorvidt alle reelt ønsker udvikling, eller om man mest er interesseret i sine egne interesser – uden blik for helheden.

 Vi kan undre os over, at nogle er så markante i deres kritik af bestemte byggerier i kommunen. Man kan da i den grad tale om, at de kommende beboere i disse boliger får en ”varm velkomst”.

For os at se, så er det helt naturligt, at nyt byggeri skyder op – nær andet nybyggeri eller ved eksisterende og ældre byggeri. Sådan har det vel altid været?

 Silkeborg har selvfølgelig mange smukke, gamle og bevaringsværdige bygninger, som aldrig vil blive revet ned – og så har vi også bygninger, hvor det ikke gør noget. Alt er ikke bevaringsværdigt, og skulle alt det eksisterende bestå, uden reelle forandringer, vil vi også ende med en bygningsmasse som vil være utidssvarende, og som folk ikke ville ønske at bo i. Ingen ønsker vel over tid, at Silkeborg skulle blive en mellemting mellem Den Gamle By og Hjerl Hede.

 Mange er aktive i byudviklingsdebatten. Ved at være tilstede på borgermøder - om fx Fredensgård -, står det tydeligt for os, at det ikke er et bredt udsnit af den lokale befolkning der møder op. Til dette kunne man vælge at konstatere, at tager man ikke selv ordet og initiativet, får man det heller ikke forærende.

 Omvendt kunne man også – og dette er en central pointe – ærgre sig over, at en enorm stor del af Silkeborg Kommunes indbyggere, ikke blander sig i debatten. Vores (udokumenterede) hypotese er, at et massivt flertal blandt dem, der ikke markerer sig i debatten på hverken de skrevne eller sociale medier, er positive omkring den udvikling der foregår. Her støtter vi op om Orla Madsens udsagn i hans læserbrev fra lørdag 1. februar.

 Vi har behov for, at en større del af vores indbyggere får taletid. Hvorfor vælger så mange – særligt unge familier – at flytte til vores kommune? Synes de mon, at udviklingen går for stærkt? Tja, hvis de gjorde det, havde de nok valgt et andet sted at bosætte sig.

Midtjyllands Avis har ved forskellige lejligheder påtaget sig rollen som mikrofonholder for forskellige grupperinger. Den næste lejlighed for dette, kunne være til en snak og debat om vores kommunes udvikling, hvor indgangskriteriet vil være, at man ikke må være over 39 år.

De opgjorte tal primo 2019 viste, at der i befolkningsgruppen 0-39 år var 42.850 borgere i Silkeborg Kommune, hvilket udgjorde 46 % af kommunens befolkning. Derfor er det enormt vigtigt, at vi i langt højere grad får hørt, hvad man mener i denne del af befolkningen.

___________________________________________________________________________________

Ungestrategi sætter ny retning

Af Mads Frandsen byrådsmedlem Venstre og tidl. formand for Ungestrategiudvalget

Mandag aften (3. februar 2020) vedtog byrådet det udkast der forelå til en ungestrategi, fremsendt af Ungestrategiudvalget der har arbejdet i 2018 og 2019. Udvalget blev nedsat med det formål, at de skulle medvirke til at flere unge mellem 15 og 30 år ville finde vej til beskæftigelse. Og hvordan er det så gået?

Igennem de to år vil jeg påstå – uden overdrivelse – at vi i udvalget har talt med tæt ved 150 forskellige personer. Disse mennesker har forskellige udgangspositioner; politikere, fagpersoner, erhvervsfolk, embedsfolk, udsatte unge, interesseorganisationer, lokalråd, andre kommuner mv.

Alle har de det tilfælles, at de gerne vil yde et bidrag til at vi får løst opgaven; at flere unge får kontakt til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Når jeg kigger tilbage på de to års arbejde, ser jeg det som en af de største succeser, at så mange har været involveret i arbejdet undervejs. Meldingerne fra dem har ligeledes været, at de er parate til at tage ejerskab og medansvar for strategien. Kort sagt, vil de være med til at ændre tingene fra strategi til virkelighed. Det er god politik.

Det de skal være med til at realisere er de fire fokusområder, som strategien peger på. Der er fokus på flere elementer, sådan at man når flest unge. De lyder således; 1) unges trivsel, 2) arbejde og uddannelse, 3) koordineret og sammenhængende indsats, 4) fællesskaber og fritid.

Frygten ved et arbejde, som det vi i Ungestrategiudvalget har stået bag, vil naturligvis være, om et gennemarbejdet strategiarbejde - ”En enkel indgang” fra 2018 og nu ungestrategien – vil kunne implementeres. De foreløbige tilbagemeldinger fra det videre arbejde med ”En enkel indgang” maner dog disse bekymringer til jorden.

Faktisk har tilbagemeldingerne været rigtig positive. Fra medarbejderplan er man glad for, at der i byrådet er givet et klart politisk mandat til, at man kan og skal gøre tingene anderledes end hidtil, og at vi er parate til at se tingene i et større og mere tværpolitisk perspektiv. Ligeså er man glad for, at man har været inddraget på fin vis i processen undervejs. Samme personer er nu dem, der sidder i forreste linje og er med til at virkeliggøre visionerne fra strategien for ”En enkel indgang”, og de vil også få et stort ansvar for implementeringen af ungestrategien.

Vi peger i ungestrategien på fire fokusområder, hvor vi kan gøre det bedre i morgen, end vi gør i dag. Til hvert fokusområde har vi fra udvalgets side valgt at pege på en aktør, som vi anbefaler dribler videre med det konkrete fokusområde og de dertilhørende anbefalinger. Det har vi valgt at gøre fordi, at mange som tidligere beskrevet har været involveret og udtrykt interesse for at få ejerskab. De valgte aktører vurderer vi, har de rette kompetencer til at yderligere kvalificere vores anbefalinger.

På det politiske plan forventer jeg også, at alle er parate til at tage et ansvar for opgaven. Ifm. godkendelse blev der nedsat en tværpolitisk gruppe med formænd/næstformænd fra en række af vores fagudvalg. Formålet med denne nedsættelse var at sikre, at vi fortsat arbejder med ungeindsatsen i et tværgående perspektiv. Det vil naturligvis altid være de enkelte udvalg, der vil have serveretten til at igangsætte unge-initiativer inden for eget område. Men det skader absolut ikke, hvis det ligger i god forlængelse af arbejdet i andre udvalg.

Mit sidste budskab omkring arbejdet med ungeindsatsen er, at vi skal blive ved at fokusere på dette emne og italesætte det. Anders Petersen, lektor ved Aalborg Universitet, har over for byrådet sagt det meget præcist, og derfor er dette udsagn også en gengivelse fra hans mund: ”man kommer langt med symbolske handlinger, hvor man løbende påminder hinanden om emnets alvorlighed gennem tale. Dog må det ikke blive sådan, at der aldrig sker reelle handlinger, da det vil få kunne betyde, at en stor arbejdsindsats er spildt”.

___________________________________________________________________________________

 VENSTRE I SILKEBORG OG KLIMAPOLITIK

Af Peter Nyegaard Jensen, Medlem af Silkeborg Byråd (V)

Før folketingsvalget blev traditionelle emner som sundhed og pension forberedt som vigtige temaer i valgkampen. I løbet af valgkampen flyttede fokus sig imidlertid. Klimadebatten kuppede reelt valgkampen.

I dag står det for mig soleklart, at når kandidater til folketinget omtalte andre debattører som ”klimatosser”, så afslørede de både manglende forståelse for klimaforandringernes alvor, den teknologiske udvikling samt respekt vælgernes indsigt og bekymring.

Når snakken går om grøn omstilling med sol- og vindenergi, så er det stadig politikere, der som Alex Vanopslagh (LA), anbefaler atomkraft.

Med referencer til den seneste “World Economic Outlook” rapport fra den internationale valutafond (IMF) slog man i ugeblad ”INGENIØREN” i maj 2019 tydeligt fast, at drømmen om atomkraft ér bristet (https://ing.dk/blog/a-kraft-bristede-droemme-226253).

Den seneste “World Economic Outlook” rapport viser tydeligt de seneste 10 års udvikling i de forskellige energiteknologiers konkurrencedygtighed. Solkraft, vindkraft (landvind) og vandkraft ligger nu på samme lave niveau mht. produktionsomkosninger, mens atomkraften er væsentligt dyrere (læs: ca. dobbelt så dyr).

Begrundelsen for udviklingen er i følge rapporten, at sol- og vindkraft har høstet betydelige gevinster fra teknologiudvikling, standardisering og storskala-produktion - takket være en læringsproces, som bygger på millioner af næsten-identiske anlæg. Det er jo specielt interessant for de, der gør sig til talspersoner for at forskning skal redde verden - erfaringerne viser, at “learning-by-doing” i storskala er det, der driver udviklingen frem, når teknologierne er kommet over den første teknologimodningsfase.

Modsat tendens ses for atomkraft, hvor omkostningerne mere svarer til andre store byggeprojekter - så som broer og jernbaner - med færre muligheder for at høste storskala-gevinster. Hertil kommer manglende standardisering, forsinkelser i byggefasen og strammere sikkerhedskrav.

Atomkraft er ikke en levedygtig strategi for at håndtere klimaforandringer, ej heller en konkurrencedygtig energikilde. Den er farlig, dyr og upålidelig!

I Danmark blev planerne om indførelse af kernekraft endegyldigt skrinlagt 29. marts 1985, da Folketinget pålagde regeringen ikke at gå videre med dem. Der ér lukket og slukket på Atomenergikommisionens Forsøgsanlæg Risø.

Så selvom vindmøllerne måtte have hippie-fortid, så skulle vi måske overveje, om Venstre i Silkeborg endegyldigt og enstemmigt skal tilslutte sig den grønne omstilling baseret på dette enestående dansk industrieventyr?

Måske vi skulle arbejde målrettet for tilladelse til opstilling af de blot 3 sol- og vindmølleanlæg a la Marsvinslund, som kan tilsikre, at vores El-forbrugere udelukkende forsynes med billig grøn strøm.

Jeg opfordrer ikke til, at vi klæbe de fra 70´ernes 2CVere så velkendte ”Atomkraft? Nej tak” på Jakkens revers, men stop nu ligegyldige provokationer med tale om atomkraft.

Fri os også for ligegyldige populistiske forslag om forbud mod engangsplast.

Personligt er jeg fortaler for, at Venstre i Silkeborg tilgår kommunalvalgkampen med en moderne afbalanceret og slagkraftig klimapolitik: Lokal opbakning til sol- og vindenergi, initiativer for fremme af el-biler i kommunen, smartgrids, lagring af elektricitet i andet end batterier o.s.v.

___________________________________________________________________________________

Nyt Museum Jorn

Asger Jorn er for alle og derfor er det centralt, at vi kommer i mål med et nyt Museum Jorn, der kan gøre kunsten til en meget mere central del af Silkeborg Kommune. Et nyt Museum Jorn er en enestående mulighed.

Vi har netop haft besøg af Poggi-brødrene fra Albissola, der arbejdede med Jorn fra 1954 og frem til hans død i 1973. Det der går igen og igen er den generøse Jorn. Den Jorn der ønskede at kunsten blev tilgængelig for alle og at man havde mulighed for at lege og blive udfordret af kunsten.

Det har medarbejderne på Museum Jorn vist i stor stil og med udstillinger i verdensklasse, workshops for børn, unge og legende forældre. Det har udfordret hvad et museum kan gøre og samtidig skabt en stor succes og et levende museum, hvor der tales og formidles om kunsten i et sprog, alle kan forstå; at gøre Jorn folkelig og for alle.

Oplevelsen på Museum Jorn er unik, men rammerne og potentialet har ikke fulgt med. Det er vores klare mål at følge ambitionen om et nyt museum Jorn til dørs og skabe opbakning og dermed at det lykkedes - at få skabt økonomi til at bygge et nyt kunstmuseum, til den største kunstner i Danmark i nyere tid. Det er en helt unik mulighed og vil flytte vores selvopfattelse af hvad der kan lade sig gøre i Silkeborg Kommune.

Det helt unikke mål, at gøre Silkeborg Kommune og by til en kunst og keramik by, der vil gå hånd i hånd med ambitionerne for outdoor, hvor det er sporten der er i centrum.

De store velfærdsområder fylder i debatterne og gør det med rette - men kulturen er rygraden i vores samfund. Derfor skal vi forsat stå ved den største kulturpolitiske satsning i nyere tid, der handler om at få bygget et nyt Museu Jorn. Det er uden sammenligning den største satsning siden etablering af Kunstcenter Silkeborg Bad.

Til tvivlerne er vores budskab, at når samfundet er udfordret er svaret ikke at slække på vores mål, her står kulturen som det kit, der skal holde sammen på det hele. Med stærk opbakning til de kulturinstitutioner der samler os i lokalområderne og i de større byer.

Vi vil slutte med en Jorn-citat, der indrammer ambitionen og målet om et nyt Museum Jorn: Hvis man ikke går til yderlighederne, er der ingen grund til at gå. (Asger Jorn, 1941)

Med Venlig Hilsen

Mads Frandsen (V) og Rune Kristensen (A)

____________________________________________________________________________________

Hesten og hjorten

I gamle dage, da husdyrene endnu var vilde dyr, havde en hest slået sig ned i en lysning med rigeligt af frisk græs. En dag dukkede en hjort op og begyndte at spise af græsset. Det ville hesten ikke finde sig i. Den kom jo først. Forgæves forsøgte den at jage hjorten væk fra lysningen. Til sidst måtte hesten søge hjælp hos en bonde, som beredvilligt satte et hegn op omkring lysningen. Hjorten var nu sat udenfor og ville ikke mere tage af græsset i lysningen. Men det hegn, som lukkede hjorten ude, stængte samtidig hesten inde. 

Fra Æsops fabler

____________________________________________________________________________________

Budgetaftale 2019

Venstre 8. oktober 2018

Alle partier - med undtagelse af Enhedslisten - er enige om Silkeborg Kommunes budget for 2019.

Budgettet 2. behandles i uge 41 og indeholder mange gode elementer. Vi husker alle situationen tilbage i 2010, hvor der skulle skæres drastisk ned over en bred kam. Den situation ønsker Venstre aldrig vi kommer…

LÆS MERE