Unge i uddannelse eller job

25. oktober 2017

Af Peter Nyegaard Jensen, medlem af Silkeborg byråd (V) og bl.a. i arbejds-markedsudvalget.

Med Silkeborgs vækst og fremgang følger et arbejdsmarked, der hungrer efter arbejdskraft.

Det går fremad, men mange unge er stadig hverken i arbejde eller uddannelse. Mere end 200 uddannelsesparate eller i alt mere end 600 er på ”de unges kontanthjælp”, uddannelseshjælp. Det kan vi gøre bedre. 

Vi tillader nok, at unge snupper et sabbatår, så længe skatteyderne ikke skal betale. Men det kan ikke accepteres, at mange unge aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet.

Vores Indsats for at få flere i arbejde, har frigjort rigtigt mange millioner til velfærd – og der venter potentielt endnu flere millioner til både velfærd og skattelettelser.

Tidligere byråd har nusset om de ledige. Jeg argumenterer for en aktiv indsats for at gøre ledige glade med et job, og jeg tager gerne de nødvendige opgør med fagbevægelsen.

Virksomhedsfjendske uddannelsesklausuler virker ikke. Fra andre kommuner ved vi, at de bør erstattes af frivillige partnerskabsaftaler.

En arbejdsmarkedsudvalgsformand skal se virksomheder som partnere og mødes med dem for jobåbninger til ledige, lærepladser osv.

I Schweiz tager to tredjedele af alle unge en erhvervsuddannelse. Selv de mest udfordrede elever bliver tilbudt lærepladser. Erhvervsskolesystemet med tæt samarbejde mellem alle aktører er kilden til landets rigdom ifølge schweizerne selv.

I Silkeborg søger stadigt færre ind på erhvervsskolerne, specielt Teknisk Skole.

Det længe ventede byggeri vil hjælpe. Forandringerne, der følger af fusionen mellem Business College og Teknisk Skole, kan også bidrage til en ny positiv historiefortælling.

Forudsætningerne for forandringer på det nye COLLEGE360o er tilstede:

• Det politiske forandringsønske er klart.

• Der er planer for pædagogik, undervisning og dannelse.

• Man mærker den brændende platform med tydeligt »sense of urgency«.

COLLEGE360 er en selvejende institution. Ved den forestående konstituering glæder jeg mig til at se, om man tør bringe tiltrængt forandring helt ind i bestyrelseslokalet.