Tænk vestjysk

26. november 2017

Af Palle Quistgaard, opstillet til Regionsrådet.

Folk i Lemvig er kloge. De ved nemlig, at det har stor betydning for dem, at have en lokal repræsentant i Regionsrådet.  En person, der varetager Lemvigs interesser i Regionen, og om kan orientere baglandet om, hvad der sker i regionen.

Derfor opstiller de Jørgen Nørby (I øvrigt Ellens far), der er en dygtig og højt respekteret politiker.

Derefter overvejer de, hvordan får vi ham valgt. Svaret er det ret enkle – vi stemmer på ham. Det gjorde de i tirsdags, hvor Jørgen fik 5.427 personlige stemmer ud af de i alt 6100 personlige stemmer, der blev afgivet på Venstre i Lemvig. Resultatet er, at Jørgen blev genvalgt og kan fortsætte sit gode arbejde i Regionsrådet.

Helt samme model ser vi i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Skive og Viborg – de får deres kandidat valgt fordi de holder sammen og stemmer på kandidaten.

Så kommer vi til Silkeborg! Her er vi også enige om, at det er vigtigt at have en lokal kandidat i Regionsrådet – bl.a. for at passe på vores gode hospital.

Vores avis opfordrede kraftigt til at stemme på en lokal kandidat – rigtig godt – alle er enige om det vigtige i at få en lokal kandidat valgt i Regionsrådet.

Hvordan gør vi så det? Ja, det har vi endnu ikke fundet ud af i Silkeborg. På valgdagen den 22. blev de personlige stemmer på Venstre i Silkeborg spredt ud på mange forskellige kandidater. Resultatet var det meget forudsigelige, at ingen fra Silkeborg blev valgt. Ulrich Fredberg blev valgt med et stort og flot stemmetal og stor respekt for det. Men han bor altså i Århus og er opstillet der.

Så Venstre i Silkeborg er stadig ikke repræsenteret i Regionen og Silkeborg Kommune er nu alene repræsenteret i Regionsrådet af Henrik Fjeldgård(S).

Hvis folk i Silkeborg havde tænkt som folk gør i Vestjylland var både Ulrich og jeg blevet valgt i tirsdags.

Næste valg er valg til folketinget, og der får vi i høj grad brug for at tænke vestjysk. Vi har den bedste kandidat der findes i Gitte Willumsen – så opstillingen er på plads.

Så kommer spørgsmålet – hvordan får vi Gitte valgt? Svaret er til at finde ud af – tænk Vestjysk – stem på Gitte – alle sammen.

Vi skal holde sammen – ellers får vi ingen valgt.