Stem på Palle Quistgaard til Regionsrådet

29. september 2017

Valget den 21. november er også valg til Region Midtjylland. Det er vigtigt for Venstre i Silkeborg Kommune, at vi igen bliver repræsenteret i Regionsrådet.

For at det kan lade sig gøre er det nødvendigt, at alle stemmer personligt på vores øverst placerede kandidat til Regionsrådet. Det er Palle Quistgaard, der er placeret på listen som nr. 8.

Hovedparten af opgaverne i Region Midtjylland vedrører sundhed og hospitaler.

Palle Quistgaard skriver i sit valgprogram bl. a. følgende:

Det præhospitale beredskab skal fastholdes på det nuværende høje niveau. Ambulancer, lægebiler og helikoptere skal sikre tryghed og hurtig behandling for alle. Beredskabet skal sikre, at akutte patienter transporteres til rette akuthospital.

Som borger i Silkeborg har jeg en særlig forkærlighed for Regionshospitalet Silkeborg. Det er et godt hospital – endda det bedste mindre hospital flere år i træk. Patientbehandlingen er i top og hospitalet arbejder innovativt og kreativt til gavn for både patienter og økonomi. Jeg vil arbejde for at fastholde den særlige status som udredningshospital og hospital for planlagt kirurgi. Der må ikke ske yderligere beskæring af aktiviteterne og hospitalet skal have lov til at udvikle sig. Jeg ser gerne nogle af de fjernede akutfunktioner tilbageført – f.eks. er der et stort behov for at kunne konsultere en børnelæge 2-3 dage om ugen.

·       Regionen er ansvarlig for de regionale busruter. Der er udfordringer i de tyndt befolkede områder fordi passagertallene falder. Jeg vil arbejde for, at der fortsat er mulighed for kollektiv trafik til alle. Der skal nytænkning til. En mulighed kan være Flekstur eller kørselstjenesten GoMore, der allerede anvendes i Region Nordjylland.  

Ved valget i 2013 manglede jeg nogle få stemmer i at blive valgt, men blev 1. suppleant og har siden fulgt Venstres gruppe tæt og deltaget i mange Regionsrådsmøder. Jeg har mange års erfaring fra deltagelse i Venstres politiske arbejde.

Vi anbefaler alle at stemme personligt på Palle Quistgaard den 21. november.

Steen Vindum                                                      Kresten Friis  

Borgmester                               Formand for Kommuneforeningen