Silkeborg i Folketinget

30. januar 2019

Silkeborg kommune er opdelt i 2 valgkredse Nord og Syd. Nedenfor kan ses kandidaterne til kredsene. Pt. har Venstre i Silkeborg kommune intet folketingsmedlem.


Nordkredsens folketingskandidat

Silkeborg Nordkreds har opstillet Gitte Willumsen som folketingskandidat. Gitte er folkeskolelærer og har brede kontaktflader i lokalområdet og er i gang med sin anden periode i Silkeborg byråd, hvor hun er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Gitte Willumsen
Sinding Hedevej 33
8600 Silkeborg

E-mail: gitte.willumsem@silkeborg.dk
Tlf.: 8686 9135, M. 2530 6035


Stem lokalt – Stem på Gitte Willumsen

Venstre i Silkeborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke noget folketingsmedlem. Det er vigtigt med en lokal kandidat for at vi får mere indflydelse på Christiansborg. Derfor anbefaler Venstre i Silkeborg at du stemmer på Gitte Willumsen som næste folketingskandidat.

Gitte Willumsen er folkeskolelærer og har brede kontaktflader i lokalområdet. Gitte har gennem en årrække været byrådsmedlem. Først som formand for Ældre- og Sundhedsudvalget. Herefter som formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og nu som formand for Sundheds- og Ældreudvalget. Gitte har stor erfaring i den kommunale politik og ved, hvad der arbejdes med af politikker i kommunerne.

I den forgangne periode har vi tydelig set, at det gør en forskel med en lokal kandidat i Folketinget. Stort set alle arbejdspladser fra den statslige udflytning er havnet i de omkringliggende kommuner Viborg, Holstebro og Ringkøbing. Herning var endda tiltænkt politiskolen.

For os i Silkeborg er det endnu ikke lykkedes at finde en god løsning på støjproblemerne fra den nye Silkeborg-motorvej. Det skal og kan vi gøre bedre. Støt derfor op om Gitte Willumsen og stem på hende som folketingskandidat til det kommende folketingsvalg, så vi kan få mere indflydelse i Silkeborg Kommune.

Lokal indflydelse? Så stem lokalt.


Sydkredsens folketingskandidat


Kandidatbestyrelse Nord og Syd

Formand Kandidatbestyrelse Silkeborg NORD
Palle Quistgaard
Borresøvej 4, Sejs
8600 Silkeborg
E-mail: palle.quistgaard@mail.dk 
Tlf.: 8698 5629  mobil: 4060 5465

Formand Kandidatbestyrelse Silkeborg SYD
Jens Nymand
Pårupvej 10
8653 Them
E-mail: jens@rjbj.dk
Tlf.: 3032 5574