Mere om fagbevægelsens mindesten

10. november 2017

Af Peter Nyegaard Jensen, medlem af Silkeborg Byråd(V) og i Arbejds-markedsudvalget

Kære Jens Svenningsen, Viggo Thingaard og John Felbert. Med henvisning til jeres debatindlæg i Midtjyllands Avis ønsker jeg alle et langt og godt liv. Med det udgangspunkt bedes I læse i Den Danske Ordbog om en mindesten: Stor og med en inskription om en BESTEMT HISTORISK BEGIVENHED.

Så, når I skriver om fagbevægelse død, så må det være et internt anliggende. Lad mig gentage, at jeg har stor respekt for fagbevægelsen, som har bidraget til et godt arbejdsmarked og til Danmarks velstand. Netop derfor bidrager jeg gerne ved rejsningen af mindesten.

Efter den danske model, skal I selvfølgelig arbejde for, at vi alle har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Der pågår enorme forandringer, hvor de traditionelle roller som enten arbejdsgiver eller arbejdstager er i opbrud.

ErhvervSilkeborg hjælper nu mange i gang som iværksættere. Nye mikrolån tillader, at ledige kan starte egen virksomhed. Selv nyankomne flygtninge bliver selvforsørgende som chefer i egen butik eller egen lille virksomhed.

Flere journalister, ingeniører, grafikere eller håndværkere foretrækker en fleksible og fri tilværelse som selvstændig freelancer, konsulent, interim-ansat eller vikar.

Midt i denne brydningstid er vi nød til at SAMARBEJDE om de vigtige samfundsopgaver med at få ledige i gang samt praktik- og lærepladser til unge.

Sammen har vi skabt flotte resultater på flygtningeområdet og vores indsats for social-økonomiske jobs er netop blevet kåret.

Derfor hopper kæden helt af, når venstrefløjen og fagbevægelsens helt ind i Arbejdsmarkedsudvalget prædiker stokkemetoder og virksomhedsfjendske uddannelsesklausuler, som beviseligt ikke virker.

Succes for flere ledige i beskæftigelse samt for praktik- og lærepladser fordrer et opgør med den traditionelle ”dem-og-os-tænkning”.

Med den seneste trepartsaftale skal vi, for flere praktik- og lærepladser, smede med jernet er varmt.

Afslutningsvis vil jeg stilfærdigt konstatere, at det første tegn på forandring altid er modstand.