Landbrug, vand- og klimaforandringer

9. januar 2018

Af Peter Nyegaard Jensen (V), medlem af Silkeborg Byråd

Nu står ikke blot haver langs Silkeborg Langsø, men også enorme landbrugsarealer under vand og stigende grundvand ventes at skabe endnu større problemer.

 For nogen har klimadebatten virket fjern, når forskere varslede, at en Stillehavsø vil forsvinde i havet og isbjørnene uddø.

Når sommerhuse langs Vestkysten styrter i havet, så har det fået opmærksomhed. Det har det også, når vandstanden er steget i Gudenåen og vi har været nød til at hæve Ringvejen, Trækstien og slå grøden for at slippe for de værste gener af de enorme vandmængder. 

2017 blev det mest våde år man har målt. På kartoffel- og majsmarker står afgrøderne stadig uhøstet fordi landmænd ikke kunne køre traktoren ud og få afgrøderne i hus.

Over hele kommunen ser man nu de konkrete konsekvenser af klimaforandringerne: Spejlblanke marker, boldbaner og deslige, som sidste års store regnfald ikke kan løbe væk fra. Regnvandet får nemlig grundvandet til at stige så højt, at der ikke er plads til mere vand i jorden.

Udover de voldsomme problemer med vand, så ved vi, at antallet af danskere, der dræbtes af luft- og partikel forurening fra skorstene, dieselbiler m.v. er steget til ca. 4.000 pr. år.

Det nye byråd bliver nød til at iværksætte akut ”symptombehandling” med initiativer for bedre vandafledning, udgravning af vandløb, etablering af buffer-bassiner, hævning af veje og broer o.s.v. Men det er også bydende nødvendigt, at vi får behandlet den egentlige ”sygdom”: Klimaforandringerne.

I vort moderne samfund kan vi hverken undvære energi eller vore biler, men efterhånden bør de voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne stå så klart for alle, at der kan skabes momentum.

I Silkeborg Kommune bruger vi LED-belysning, gas-busser og solfangere, men vi ikke ”klassens miljøduks”.

Med kommuneplanens godkendelse tog det afgående byråd i Silkeborg ansvar og besluttede, at fastholde de udvalgte områder for vindmøller.

Nu skylder det nye byråd at igangsætte opstillingen af vindmøller som vort beskedne bidrag til at bremse de stærkt bekymrende konsekvenser af klimaforandringer.