Kompromis om almene boliger

9. november 2017

Af Mads Frandsen, Byrådsmedlem Venstre i Silkeborg Kommune

Mandag aften deltog jeg i et debatmøde om almene boliger i Silkeborg Kommune. Lad mig også her sige tak til initiativtagerne til mødet. Det er vigtigt, at et emne som almen boligpolitik bliver berørt i en valgkamp, da det ellers nemt ville kunne blive glemt, når valgkampen kører på sit højeste.

En diskussion på mødet gik på, om den nuværende kvote som er på 50 (har været 75 i to år i denne byrådsperiode) og som fastlægges af Silkeborg Kommune, er rimelig, når vi ser på den befolkningsudvikling, der forventes at ske i kommunen i de kommende år. Som jeg også gav udtryk for på mødet, så synes jeg at 22 % er et fornuftigt tal for den samlede andel af almene boliger i kommunen.

Forholdet mellem Silkeborg Kommune og boligselskaberne skal fremover i langt højere grad ses som et partnerskab. Hvordan kan vi i endnu højere grad være til gavn for hinanden? Som kommune skal vi ikke bare hæve kvoten, uden at vi også får mere igen end blot anvisningsret og flere almene boliger i kommunen.

Som jeg gav udtryk for på mødet, ser jeg gerne at boligselskaberne i Silkeborg Kommune i langt højere grad opførte almene boliger uden for Silkeborg by. Dette kunne for mig være et incitament for, at kvoten kunne hæves. Når det samtidigt bliver oplyst, at der til almene boliger i Bryrup, Kragelund og Sorring er en samlet venteliste på over 500, så mener jeg også, at boligselskaberne har et incitament for at bevæge sig længere ud i kommunen.

Det kommende byråd og boligselskaberne bør have en tættere dialog i den kommende byrådsperiode, hvorved at der også bliver lejlighed til at drøfte, hvordan begge parter kan få et tilfredsstillende udbytte af partnerskabet.