Venstres byrådsgruppe

20. juni 2022


Steen Vindum

  Vi har leveret stærke resultater de seneste 4 år i Silkeborg Kommune. Resultater som viser, at

  Venstre er bedst til Velfærd.

  Vi har tilført flere penge til børne, unge- og ældreområdet, som er gået til at ansætte flere lærere, pædagoger og uddannede varme hænder til at tage sig af vores ældre.

   Venstre er bedst til Erhverv.

  Erhvervsklimaundersøgelsen udarbejdet af Dansk Industri viser, at Silkeborg er gået fra en 87. plads til en flot 4. plads. Silkeborg er nu én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner! Derfor vælger flere og flere virksomheder os til, hvilket har ført til 4.000 nye, private arbejdspladser i Silkeborg – og vi slår rekorder i at sælge erhvervsjord.

  Venstre er bedst til Helheder.

  Venstre kæmper for borgere I hele kommunen. Alle skal føle sig velkomne – uanset om de bor inde i Silkeborg midtby eller på landet. Et af vores tiltag, Årets Lokalområde, hædrer og støtter projekter igangsat af borgere i deres lokalområde. Initiativet er en stor succes og fører til byggeri af nye haller og kulturelle tilbud til glæde for borgere i alle aldre. For når vi støtter de enkelte lokalområder, så styrker vi hele kommunen.

  Derfor glæder jeg mig meget til det kommende valg – og til at fortsætte den positive udvikling i hele Silkeborg.


  Morten Høgh

   Investering i Beskæftigelse,
   er Investering i Mennesker

   Når to mennesker møder hinanden første gang, er de ofte tilbøjelige til at spørge: ”Hvad laver du så?” Arbejde giver os identitet og, sammen med familien og vennerne, også mening og værdi i livet. Det betyder noget at have et arbejde, men det betyder endnu mere, hvis man ikke har et!


   Vi har som mennesker brug for at være en del af det arbejdende fællesskab.

   Derfor har jeg som formand for Arbejdsmarkedsudvalget arbejdet for at så mange som muligt kan komme i arbejde. De dygtigste vender vi i døren. De får hurtigt et arbejde ved egen eller Jobcentrets hjælp. Når de hurtigste kommer hurtigt i job, får vi råd til at hjælpe dem, der skal bruge lidt længere tid til at finde et arbejde.

   Nogle af dem, der er længst fra arbejdsmarkedet, er fleksjobberne. De kan starte med at arbejde helt ned til to timer om ugen og arbejde sig op derfra. Tidligere var førtidspension det eneste alternativ for dem, der i dag kommer i job med fleksjob.

   Dette er en god ting, da det at være en del af arbejdsfællesskabet og bidrage med det, man kan, betyder meget for alle.

   Vi skal derfor investere yderligere i at folk kommer i arbejde, og jeg har et mål om Silkeborg Kommune skal have Danmarks laveste ledighed!

   Jeg håber, at i medlemmer, får spredt de gode budskaber fra de mange dygtige kandidater. Til dem af jer der vil sætte jeres kryds ved mig den 16 november, vil jeg på forhånd sige mange tak.


   Mads Frandsen

   Facebook: Mads Frandsen - Silkeborg Byråd, www.madsfrandsen.dk

    Ung og erfaren

    Jeg genopstiller med håbet om, at jeg også i de kommende fire år skal repræsentere jer og kommunens øvrige borgere. Vi er privilegerede i Venstre fordi, at vi til dette valg kan stille med en liste med stærke kandidater. Derfor er jeg optimistisk omkring vores chancer for et godt valg, så vi kan bevare borgmesterposten.

    I denne byrådsperiode har jeg særligt været optaget af arbejdet i de tre udvalg, hvor jeg er medlem, men har også løbende været involveret i andre sager. Vi oplever en enorm udvikling i vores kommune i disse år, hvilket gør det meget interessant at være byrådsmedlem. Vi har en udviklingsdagsorden, hvilket er langt bedre end det modsatte!

    Jeg vil kæmpe for, at vi fortsat har et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv. Vi skal sikre pladsen til vores mange nye børn i vores institutioner. Vi skal være parate til at samarbejde med private aktører på velfærdsområderne. Og vi skal naturligvis sikre attraktive lokalområder, uanset hvor man bosætter sig.

    Skulle jeg blive genvalgt, vil min tilgang til byrådsarbejdet være den samme, som den er nu. Nemlig ordentlighed samt at søge det brede samarbejde med de øvrige byrådsmedlemmer.

    Fakta om Mads Frandsen:
    26 år
    Kærester med Rebecca og forældre til Emil
    Valgt til byrådet i 2013 og 2017
    Formand for Outdoorudvalget(tidl. Ungestrategiudvalget), næstformand i Socialudvalget og medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
    Arbejder til dagligt hos Silkeborg-Voel KFUM A/S


    Susanne Jacobsen

     48 år, gift med Carsten, vi har to voksne børn, 250 malkekøer og bor mellem Kjellerup og Ans.

     Efter 4 år i Børn og unge samt klima og miljøudvalgene har jeg mod på endnu en periode.

     I børn og unge er jeg stolt af vores liberale aftryk: Mere frihed til skolerne og pengene ud til børnene i stedet for Rådhuset.

     Venstre har bl.a. fået konverteret 2,4 mil kr. om fra fjollede møbler til en massiv indsats på læse området, fordoblet beløbet til pasning af egne børn i hjemmet, Vi insisterer på det gode børneliv i naturen ved f.eks. at købe 2 busser i stedet for pavilloner og at indtænke udearealer i byggeplaner.

     I klima og miljøudvalget har valgnattens aftale om CO2 udledning fyldt meget.

     Vi forsøger fra V's side at få fornuft og økonomi ind i alle beslutninger.

     Jeg har lagt meget i arbejdet omkring vedligehold af Gudenåen og et nyt regulativ. et er en hård kamp mod vand, bureaukrati og regler.

     Hvis man er stålfast i sin overbevisning, skal man udfordre fjollede arbejdsgange og ”vurderinger”.

     Natur og miljø er med rette højt prioriteret.

     Vi KAN finde løsninger så både natur, dyr og mennesker kan være her. F.eks. med et nyt moderne rensningsanlæg.

     Jeg prioriterer økonomisk ansvarlighed højt, ligesom vi skal være på vagt overfor unødvendigt bureaukrati. Vores lokalområder og landsbyers ”ve og vel” har stor betydning for mig.

     Frivilligheden skal styrkes og blomstre.

     Kort og godt!

     Jeg håber at vi i fællesskab kan få endnu 4 år med Steen Vindum.

     Jeg er klar.


     Helga Sandorf Jacobsen

      Politiassistent i Århus
      Medlem af byrådet siden 2010

      Bosiddende i Gjern og gift med Per, der er selvstændig jurist

      En vigtig mærkesag for mig har altid været vores børns trivsel, skolegang og pasning.

      Jeg vil fortsat kæmpe for de lokale skoler og pasningstilbud, og jeg så meget gerne, at vi fremover sætter mere fokus på at få børnene meget mere ud i naturen I deres pasningstilbud. Mange børn passes rigtigt mange timer hver dag, og som en ”Outdoor-kommune” bør naturen og den friske luft også afspejles I børnenes daglig-dag.

      Jeg vil fortsat arbejde for flere skov- og naturbørnehaver, når vi skal bygge nyt, så vores børn kan få det bedste og sundeste børneliv.

       Vi skal fortsætte den gode udvikling, mulighed for bosætning og under-støttelse af livet i alle dele af kommunen og i alle lokalområder, som vi har gjort det de seneste år som en helt bevidst strategi, anført af Venstre.

       Grundlaget for en sund økonomi i vores kommune er også et erhvervsliv i trivsel.

      Det skaber arbejdspladser og udvikling til gavn for os alle. Derfor skal vi fortsætte med at udvikle mulighederne for erhvervslivet i vores kommune og understøtte de virksomheder, der ønsker at etablere sig hos os.

       Vi skal passe rigtig godt på den skønne natur og dyrelivet omkring os i vores smukke kommune – værne om det og beskytte det.

      Men det skal ske på en fornuftig måde, der giver dyr og natur de bedste forhold, og samtidigt gør naturen let tilgængelig for os alle.


      Thomas Tonsberg Schlie

       Kandidat til både kommunal- og regionsrådsvalg

       Jeg stiller op til kommunal- og regionsråds-valgene i år, fordi jeg vil tage ansvar for udviklingen af vores by og region. Det går rigtig godt i disse år, men jeg er optaget af at skabe en naturlig balance i Silkeborg Kommune og regionen som helhed, så flere borgere kan mærke i hverdagen, at Venstre er partiet for dem.

        Det indebærer at arbejde for en udbygning af Silkeborg Sygehus, så det høje faglige niveau fastholdes til gavn for borgerne i og uden for Silkeborg Kommune. Men det handler også om, at det skal være mere attraktivt for virksomhederne og børnefamilierne at bosætte sig her. Det kræver et styrket fokus på blandt andet vores daginstitutioner, skoler og den lokale infrastruktur. F.eks. på noget så banalt som en sikker cykelsti ind til Silkeborg, så vi kan få flere pendlere til at hoppe på cyklen og lade bilen stå i garagen.

        Jeg er 42 år og bor til daglig i Sejs-Svejbæk med min hustru og vores søn. Jeg har de seneste fem år drevet mit eget succesfulde mediebureau Lokal Digital, der er specialiseret i sociale medier og onlinemarkedsføring.
       Og tidligere var jeg en kendt stemme på Radio Silkeborg, hvor jeg var vært og programchef i en lang årrække.
       I min fritid er jeg fast inventar på JYSK Park, når Silkeborg IF spiller hjemme, og derudover bruger jeg meget tid i det lokale forenings- og idrætsliv. Bl.a. som træner for Sejs-Svejbæk IF’s U9-fodbolddrenge og SoMe-frivillig, og som bestyrelsesmedlem I både Idrætsrådet og Friluftsrådet i Silkeborg Kommune.


       Kern Oddershede

        Kern Oddershede oberst fra Flyvevåbnet.

        Gift med Gitte som er sygeplejerske, far til fire børn. Bosiddende i Thorning siden 1994. Har altid været aktiv i foreningslivet, håndbold i Levring og Thorning, formand for Thorning Borgerforening og senest 14 år som gruppeleder for Thorning spejderne.

         Et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for arbejdspladser og fortsat udvikling af hele vores kommune. Som byråd skal vi sikre at borgerne oplever reel indflydelse på egen egnsudvikling – uanset alder. Mennesket og familien skal være i centrum når Silkeborg kommune skal udvikles frem mod 2050.

        Brandet omkring Outdoor hovedstad signalerer sundhed og trivsel og skal spredes til hele kommunen.

         Mange mindre byer er fantastiske områder med gode sammenhængende institutionsstrukturer og rigt foreningsliv. Værdier som skal bevares. Jeg vil kæmpe for ”En stærk kommune i ansvarlig balance”. Billedlig talt har det stærke lokomotiv (Silkeborg) brug for velfungerende vogne (byer som fx Ans, Kjellerup, Thorning, Them, Gjern, Gjessø og Bryrup) for at fungere som et optimalt sammensat tog, som nye borgere vil købe ”billet” til. Ansvarlig balance er en forudsætning for vækst i alle dele af kommunen. Lokalt veldrevne institutioner, let adgang til byggegrunde, understøttelse af forenings og erhvervslivet er forudsætninger for sammenhængskraften i hele kommunen. Fundamentet som skinnerne lægges på – når kommunen bindes sammen!

         Jeg har arbejdsmæssigt demonstreret evnen til at skabe resultater gennem stærk ledelse og effektiv planlægning. På tværs af meninger og politisk ståsted vil jeg overføre denne erfaring til at samle og skabe retning og fremdrift i det konkrete arbejde.

         Jeg er en stærk lokal stemme, der kan tænke i helheder og skabe efterspurgte resultater!


        Anders Hartvig

        20 10 05 11  -  h@rtvig.dk

         Jeg er født og opvokset i Kjellerup, hvor jeg hele mit liv har været aktiv i både erhvervslivet samt arbejdet med sport, kultur og fritidsaktiviteter.
         Jeg er formand for Kjellerup Lokalråd og med i repræsentantskabet i Business Silkeborg.
         Direktør i Arena Midt.
         Tidligere ansat I Jyske Bank, Midtjyllands Avis og Designa Køkken.

         Efter flere års tilløb, har jeg taget springet, og stiller op for at blive en stærk lokal stemme og hele Kjellerupegnens talerør.

         Jeg vil engagere mig 100% -og glæder mig til at vise hvad jeg kan bidrage med.

         Jeg vil gøre mit til, at der kommer mere fokus på yderområderne i hele Silkeborg kommune. De små lokalsamfund kan ikke fungere, hvis det ikke er attraktivt at bo der, og hvis ikke det er attraktivt at flytte dertil.

         Der skal være et godt mix af byggegrunde samt lejeboliger til unge og ældrevenligt byggeri.

         Og der skal være samlingssteder for alle årgange. Når skoler og forsamlingshuse forsvinder, så forsvinder også en del af interessen for at bosætte sig i de små byer.
         Postnr. 8620 er en sort plet på kommunekortet, for det er her der er flest overvægtige børn og unge i en meget dårlig fysisk form.

         Derfor skal der meget mere fokus på børn og unges motorik og bevægelse. Foreningslivet er vigtigt, men ikke alle har lyst til at være i klub.

         Der skal også findes alternativer og flere mulighed for aktiviteter for de ældre I nærområderne.

         Og så glemmer man tit den mentale sundhed, som rammer mange enlige.

         Jeg vil arbejde for, at naturen både benyttes og beskyttes. Vi skal passe, pleje og vedligeholde alle grønne områder – samtidig med, at der tages hensyn til biodiversiteten...

         Det skal være attraktivt for hele familien at komme mere ud i naturen.

         Med venlig hilsen  Anders Hartvig