Kommunevalg 2021

24. september 2021


Kandidaterne til kommunevalget!


Steen Vindum

  Vi har leveret stærke resultater de seneste 4 år i Silkeborg Kommune. Resultater som viser, at

  Venstre er bedst til Velfærd.

  Vi har tilført flere penge til børne, unge- og ældreområdet, som er gået til at ansætte flere lærere, pædagoger og uddannede varme hænder til at tage sig af vores ældre.

   Venstre er bedst til Erhverv.

  Erhvervsklimaundersøgelsen udarbejdet af Dansk Industri viser, at Silkeborg er gået fra en 87. plads til en flot 4. plads. Silkeborg er nu én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner! Derfor vælger flere og flere virksomheder os til, hvilket har ført til 4.000 nye, private arbejdspladser i Silkeborg – og vi slår rekorder i at sælge erhvervsjord.

  Venstre er bedst til Helheder.

  Venstre kæmper for borgere I hele kommunen. Alle skal føle sig velkomne – uanset om de bor inde i Silkeborg midtby eller på landet. Et af vores tiltag, Årets Lokalområde, hædrer og støtter projekter igangsat af borgere i deres lokalområde. Initiativet er en stor succes og fører til byggeri af nye haller og kulturelle tilbud til glæde for borgere i alle aldre. For når vi støtter de enkelte lokalområder, så styrker vi hele kommunen.

  Derfor glæder jeg mig meget til det kommende valg – og til at fortsætte den positive udvikling i hele Silkeborg.


  Morten Høgh

   Investering i Beskæftigelse,
   er Investering i Mennesker

   Når to mennesker møder hinanden første gang, er de ofte tilbøjelige til at spørge: ”Hvad laver du så?” Arbejde giver os identitet og, sammen med familien og vennerne, også mening og værdi i livet. Det betyder noget at have et arbejde, men det betyder endnu mere, hvis man ikke har et!


   Vi har som mennesker brug for at være en del af det arbejdende fællesskab.

   Derfor har jeg som formand for Arbejdsmarkedsudvalget arbejdet for at så mange som muligt kan komme i arbejde. De dygtigste vender vi i døren. De får hurtigt et arbejde ved egen eller Jobcentrets hjælp. Når de hurtigste kommer hurtigt i job, får vi råd til at hjælpe dem, der skal bruge lidt længere tid til at finde et arbejde.

   Nogle af dem, der er længst fra arbejdsmarkedet, er fleksjobberne. De kan starte med at arbejde helt ned til to timer om ugen og arbejde sig op derfra. Tidligere var førtidspension det eneste alternativ for dem, der i dag kommer i job med fleksjob.

   Dette er en god ting, da det at være en del af arbejdsfællesskabet og bidrage med det, man kan, betyder meget for alle.

   Vi skal derfor investere yderligere i at folk kommer i arbejde, og jeg har et mål om Silkeborg Kommune skal have Danmarks laveste ledighed!

   Jeg håber, at i medlemmer, får spredt de gode budskaber fra de mange dygtige kandidater. Til dem af jer der vil sætte jeres kryds ved mig den 16 november, vil jeg på forhånd sige mange tak.


   Mads Frandsen

   Facebook: Mads Frandsen - Silkeborg Byråd, www.madsfrandsen.dk

    Ung og erfaren

    Jeg genopstiller med håbet om, at jeg også i de kommende fire år skal repræsentere jer og kommunens øvrige borgere. Vi er privilegerede i Venstre fordi, at vi til dette valg kan stille med en liste med stærke kandidater. Derfor er jeg optimistisk omkring vores chancer for et godt valg, så vi kan bevare borgmesterposten.

    I denne byrådsperiode har jeg særligt været optaget af arbejdet i de tre udvalg, hvor jeg er medlem, men har også løbende været involveret i andre sager. Vi oplever en enorm udvikling i vores kommune i disse år, hvilket gør det meget interessant at være byrådsmedlem. Vi har en udviklingsdagsorden, hvilket er langt bedre end det modsatte!

    Jeg vil kæmpe for, at vi fortsat har et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv. Vi skal sikre pladsen til vores mange nye børn i vores institutioner. Vi skal være parate til at samarbejde med private aktører på velfærdsområderne. Og vi skal naturligvis sikre attraktive lokalområder, uanset hvor man bosætter sig.

    Skulle jeg blive genvalgt, vil min tilgang til byrådsarbejdet være den samme, som den er nu. Nemlig ordentlighed samt at søge det brede samarbejde med de øvrige byrådsmedlemmer.

    Fakta om Mads Frandsen:
    26 år
    Kærester med Rebecca og forældre til Emil
    Valgt til byrådet i 2013 og 2017
    Formand for Outdoorudvalget(tidl. Ungestrategiudvalget), næstformand i Socialudvalget og medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
    Arbejder til dagligt hos Silkeborg-Voel KFUM A/S


    Susanne Jacobsen

     48 år, gift med Carsten, vi har to voksne børn, 250 malkekøer og bor mellem Kjellerup og Ans.

     Efter 4 år i Børn og unge samt klima og miljøudvalgene har jeg mod på endnu en periode.

     I børn og unge er jeg stolt af vores liberale aftryk: Mere frihed til skolerne og pengene ud til børnene i stedet for Rådhuset.

     Venstre har bl.a. fået konverteret 2,4 mil kr. om fra fjollede møbler til en massiv indsats på læse området, fordoblet beløbet til pasning af egne børn i hjemmet, Vi insisterer på det gode børneliv i naturen ved f.eks. at købe 2 busser i stedet for pavilloner og at indtænke udearealer i byggeplaner.

     I klima og miljøudvalget har valgnattens aftale om CO2 udledning fyldt meget.

     Vi forsøger fra V's side at få fornuft og økonomi ind i alle beslutninger.

     Jeg har lagt meget i arbejdet omkring vedligehold af Gudenåen og et nyt regulativ. et er en hård kamp mod vand, bureaukrati og regler.

     Hvis man er stålfast i sin overbevisning, skal man udfordre fjollede arbejdsgange og ”vurderinger”.

     Natur og miljø er med rette højt prioriteret.

     Vi KAN finde løsninger så både natur, dyr og mennesker kan være her. F.eks. med et nyt moderne rensningsanlæg.

     Jeg prioriterer økonomisk ansvarlighed højt, ligesom vi skal være på vagt overfor unødvendigt bureaukrati. Vores lokalområder og landsbyers ”ve og vel” har stor betydning for mig.

     Frivilligheden skal styrkes og blomstre.

     Kort og godt!

     Jeg håber at vi i fællesskab kan få endnu 4 år med Steen Vindum.

     Jeg er klar.


     Kristoffer Møller Jensen
      Kasper Thomassen

       Silkeborg byråd – har stadigvæk brug for en murer.


       Jeg er 36 år gift, har 2 børn og arbejder som murersvend.

       Medlem af Plan- og Vejudvalget, Sundhed -og Ældreudvalget samt Nærdemokratiudvalget.

       Medlem af bestyrelsen i Them-Bryrup Venstre i en årrække og tidligere medlem af VU Silkeborg.

       Formand for Gjessø Ungdomsforening, suppleant til lokalrådet i Gjessø.

       Nogle af mine mærkesager i den nuværende og kommende byrådsperiode.

       ”En god kommune i balance” Vi har sørget for almene boliger og kommunale byggegrunde mange steder for at understøtte skoler, indkøbsmuligheder m.m. Jeg vil gøre meget for ar fortsætte det arbejde.

       ”Det skal være godt at leve og bo i hele Silkeborg kommune” - bevare skoler, plejehjem mv. også i de mindre byer, og at vi satser mere på by-forskønnelse og torvemiljøer, som f. eks. Gjern, Kragelund og Gjessø.

       ”Sundhed i alle aldre” – der skal være fokus på trivslen hos unge og ældre. Det kræver, at vi som kommune stiller de rigtige faciliter til rådighed og bakker op om lokale foreninger og initiativer, så der bliver rum til sociale aktiviteter.

       ”En erhvervsvenlig kommune” – Silkeborg kommune har været i en positiv udvikling de sidste 2 perioder med Venstre styre. Virksomhederne strømmer til og vi skal fortsat gøre det attraktivt at drive virksomhed.

       “Grøn omstilling” -skal udbredes mere f. eks. med flere lade standere til elbiler, også i de mindre bysamfund.


       Helga Sandorf Jacobsen

        Politiassistent i Århus
        Medlem af byrådet siden 2010

        Bosiddende i Gjern og gift med Per, der er selvstændig jurist

        En vigtig mærkesag for mig har altid været vores børns trivsel, skolegang og pasning.

        Jeg vil fortsat kæmpe for de lokale skoler og pasningstilbud, og jeg så meget gerne, at vi fremover sætter mere fokus på at få børnene meget mere ud i naturen I deres pasningstilbud. Mange børn passes rigtigt mange timer hver dag, og som en ”Outdoor-kommune” bør naturen og den friske luft også afspejles I børnenes daglig-dag.

        Jeg vil fortsat arbejde for flere skov- og naturbørnehaver, når vi skal bygge nyt, så vores børn kan få det bedste og sundeste børneliv.

         Vi skal fortsætte den gode udvikling, mulighed for bosætning og under-støttelse af livet i alle dele af kommunen og i alle lokalområder, som vi har gjort det de seneste år som en helt bevidst strategi, anført af Venstre.

         Grundlaget for en sund økonomi i vores kommune er også et erhvervsliv i trivsel.

        Det skaber arbejdspladser og udvikling til gavn for os alle. Derfor skal vi fortsætte med at udvikle mulighederne for erhvervslivet i vores kommune og understøtte de virksomheder, der ønsker at etablere sig hos os.

         Vi skal passe rigtig godt på den skønne natur og dyrelivet omkring os i vores smukke kommune – værne om det og beskytte det.

        Men det skal ske på en fornuftig måde, der giver dyr og natur de bedste forhold, og samtidigt gør naturen let tilgængelig for os alle.


        Thomas Tonsberg Schlie

         Kandidat til både kommunal- og regionsrådsvalg

         Jeg stiller op til kommunal- og regionsråds-valgene i år, fordi jeg vil tage ansvar for udviklingen af vores by og region. Det går rigtig godt i disse år, men jeg er optaget af at skabe en naturlig balance i Silkeborg Kommune og regionen som helhed, så flere borgere kan mærke i hverdagen, at Venstre er partiet for dem.

          Det indebærer at arbejde for en udbygning af Silkeborg Sygehus, så det høje faglige niveau fastholdes til gavn for borgerne i og uden for Silkeborg Kommune. Men det handler også om, at det skal være mere attraktivt for virksomhederne og børnefamilierne at bosætte sig her. Det kræver et styrket fokus på blandt andet vores daginstitutioner, skoler og den lokale infrastruktur. F.eks. på noget så banalt som en sikker cykelsti ind til Silkeborg, så vi kan få flere pendlere til at hoppe på cyklen og lade bilen stå i garagen.

          Jeg er 42 år og bor til daglig i Sejs-Svejbæk med min hustru og vores søn. Jeg har de seneste fem år drevet mit eget succesfulde mediebureau Lokal Digital, der er specialiseret i sociale medier og onlinemarkedsføring.
         Og tidligere var jeg en kendt stemme på Radio Silkeborg, hvor jeg var vært og programchef i en lang årrække.
         I min fritid er jeg fast inventar på JYSK Park, når Silkeborg IF spiller hjemme, og derudover bruger jeg meget tid i det lokale forenings- og idrætsliv. Bl.a. som træner for Sejs-Svejbæk IF’s U9-fodbolddrenge og SoMe-frivillig, og som bestyrelsesmedlem I både Idrætsrådet og Friluftsrådet i Silkeborg Kommune.


         Poul Berggreen

          Sølystvej 8, 8600 Silkeborg
          Regionsrådskandidat 2021
          Formand for Kommuneforeningen

          Jeg går ind for:
          At vi skal skabe verdens bedste og mest brugervenlige sundhedssystem. Der skal være mulighed for en central udredning, hvor de fleste og mest almindelige operationer, fødsler, akutte skader bliver behandlet lokalt. De specielle og komplicerede hjertehjerne- og svære kræft-operationer skal så overlades til specialisterne på Skejby universitetshospital.

           Der skal gennemføres en væsentlig udbygning af Regionshospitalet Silkeborg, som ud over udbygningen også skal have foretaget kraftige vedligeholdelsesprojekter på den eksisterende bygningsmasse. Der skal tilbageføres fjernede afdelinger, så vi igen får egen fødeafdeling, akut skadestue og ikke bare en ”plaster” skadestue. Vi skal sikre bevarelsen af lokale ambulancer, lægebiler og helikoptere, så vi kan skabe tryghed og god behandling for alle. Efter min mening skal Silkeborg Regionshospital også have lov til at skabe et forskningscenter, som er lægestyret, og som kan tiltrække dygtige speciallæger.

           Jeg vil i Regionen arbejde hårdt for at få ændret den administrative ledelse I Viborg, så vi som andre Regioner, også får en lægefaglig ledelse. Jeg vil også arbejde på, at det igen bliver de politisk valgte som har styringen, og ikke som nu, hvor man føler det er den administrative ledelse der sætter dagsordenen.

           Med den befolkningstilvækst vi står over for i Silkeborg, vil det være mit håb og mål, at vi om få år kan benævne Regionshospitalet Silkeborg, som et ” mellemstort” hospital, og ikke et ”mindre”.

           Regionen skal også udbygge de regionale busruter, så alle studerende, pendlere og ældre borgere i små landsbyer og yderområder får mulighed for at kunne være med.
          Via mit arbejde ved Østjyllands Politi kan jeg også fra hverdagen se, at vi er nødt til at lave forbedringer på psykiatriområdet, idet mange psykiske syge efter min mening for hurtigt bliver sendt tilbage til hverdagen efter korte indlæggelser Jeg vil også arbejde på at skabe balance I de udgifter Regionen pålægger vore kommuner, ved hurtig udskrivning af patienter fra sygehusene, og som så overgår til det kommunale system.


          Ole R. Würtz

          StempåOle.dk

           4 klare visioner for hele Silkeborg Kommune.

            1: Silkeborg skal være den bedste kommune at leve og bo i.
           Vi skal udvikle hele Silkeborg, med plads til forskellighed, frihed og muligheder for det gode liv for alle aldre. Vi skal tilbyde den bedste pasning, de bedste skoler, gode muligheder for idræt, det højeste niveau af sundhed og pleje, et sundt og bredt kultur-, musik- og fritidsliv.
           Der skal være plads til at forskellige bydele, kvarterer og omegnsbyer kan beholde deres særkende og kvaliteter. Vi skal tilbyde langt flere muligheder for forskellige boligformer, og turde stille store krav til arkitektur, udviklere og investorer.

           2: Silkeborg skal være den mest attraktive kommune at drive virksomhed i.
           Vi skal tiltrække attraktive og sunde virksomheder, virksomheder der passer til Silkeborg Kommune - de mest innovative og de grønne - de virksomheder der tiltrækkes af det råstof der bor her nu, og de virksomheder der kan bidrage til hele kommunens udvikling.
           Silkeborg midtby som handelscentrum skal fortsat udvikles. Outdoor skal være meget mere end blot ord og intentioner, Outdoor skal udvikles som forretning med dyb respekt for den natur vi alle bor i.

            3: Den dygtigste og mest effektive administration
           Vi skal som politikere sætte mål og retning for administrationen – ikke omvendt. Vi skal sikre at de borgere der har brug for hjælp, får den bedste hjælp - Varme hænder over administration.
           Beslutninger og pengene skal ud til skolerne, plejehjemmene og andre institutioner. Unødvendige opgaver, detailstyring og kontrol skal reduceres.

            4: En stærk økonomi
           Ambitionerne om Vækst, Velfærd og Velstand, skal understøttes af en stærk økonomi, ikke kun nu, men også langt ud i fremtiden. En stærk økonomi, og dermed råderum, opnår vi gennem vækst, et højere skattegrundlag, og en stram økonomisk styring.


           Peter Nyegaard Jensen

            Handling med omtanke i Danmarks Outdoor Hovedstad

            Det går rigtigt godt i Silkeborg Kommune.

            Vi gør det attraktivt at bo her, og ressourcestærke borgere flytter til. Kommunen vokser, vi skaber jobs, og med fremgangen følger bedre vilkår for vores børn og ældre og en god velfærd generelt.

            Vi udnytter de muligheder, vores fantastiske natur giver. Vi beskytter og benytter vores natur.

            Vi skaber ikke blot et unikt idræts- og kulturliv i vores enestående natur. Vi drager simpelthen fordel af vores naturskabte særkende for turisme, erhvervsliv, byudvikling og sundhed.

            De sidste to byrådsperioder har jeg i Byrådet arbejdet for handling med omtanke.

            Det at udvikle og at gøre det på en måde, så det styrker helheden. Det arbejde vil jeg rigtigt gerne  fortsætte.

            En kommune er en kompleks organisation.

            Det kræver både erfaring, vision og forståelse for økonomi at udvikle den.

            De otte års erfaring med byrådsarbejdet betyder noget og når jeg tager afset i min erhvervs- og ledelseserfaring, de mange år med frivilligt foreningsarbejde og kærligheden til området, så flytter det tingene den rigtige vej.

            Jeg er lokalpatriot. Silkeborg er min kommune, og jeg er stærkt optaget af vores trivsel, den grønne profil, outdoor-temaet, arkitekturen og hvordan de store byggerier kan bidrage positivt til at udvikle Silkeborg i den retning, vi ønsker. Jeg skønner simpelthen på Silkeborg.

            Miljø og klima har brug for en hjælpende hånd – også fra Silkeborg Kommune. Hvis ikke Danmarks Outdoor Hovedstad skulle være med i front, hvem skulle så?

            Selvfølgelig finder vi plads til endnu et par solceller og de ganske få vindmøller, der mangler for at kommunen helt kan forsynes af grøn strøm.

            I bilernes by skal vi have mere fart i overgangen til elbiler, så jeg skubber naturligvis også på lade-muligheder, så vi reelt og bekvemt kan vælge elbilerne til.

            Hvis du på den gode måde ønsker en fortsat udvikling af vores kommunen, med en sund økonomi, råd til den velfærd vi ønsker og kan være bekendt, så lad mig være din stemme i Byrådet.


            Kern Oddershede

             Kern Oddershede oberst fra Flyvevåbnet.

             Gift med Gitte som er sygeplejerske, far til fire børn. Bosiddende i Thorning siden 1994. Har altid været aktiv i foreningslivet, håndbold i Levring og Thorning, formand for Thorning Borgerforening og senest 14 år som gruppeleder for Thorning spejderne.

              Et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for arbejdspladser og fortsat udvikling af hele vores kommune. Som byråd skal vi sikre at borgerne oplever reel indflydelse på egen egnsudvikling – uanset alder. Mennesket og familien skal være i centrum når Silkeborg kommune skal udvikles frem mod 2050.

             Brandet omkring Outdoor hovedstad signalerer sundhed og trivsel og skal spredes til hele kommunen.

              Mange mindre byer er fantastiske områder med gode sammenhængende institutionsstrukturer og rigt foreningsliv. Værdier som skal bevares. Jeg vil kæmpe for ”En stærk kommune i ansvarlig balance”. Billedlig talt har det stærke lokomotiv (Silkeborg) brug for velfungerende vogne (byer som fx Ans, Kjellerup, Thorning, Them, Gjern, Gjessø og Bryrup) for at fungere som et optimalt sammensat tog, som nye borgere vil købe ”billet” til. Ansvarlig balance er en forudsætning for vækst i alle dele af kommunen. Lokalt veldrevne institutioner, let adgang til byggegrunde, understøttelse af forenings og erhvervslivet er forudsætninger for sammenhængskraften i hele kommunen. Fundamentet som skinnerne lægges på – når kommunen bindes sammen!

              Jeg har arbejdsmæssigt demonstreret evnen til at skabe resultater gennem stærk ledelse og effektiv planlægning. På tværs af meninger og politisk ståsted vil jeg overføre denne erfaring til at samle og skabe retning og fremdrift i det konkrete arbejde.

              Jeg er en stærk lokal stemme, der kan tænke i helheder og skabe efterspurgte resultater!


             Ole Krabbe

              For mig betyder det at være liberal, at alle borgere skal have lige muligheder, men ikke, at alle skal være ens. Der må gerne være muligheder for selvbestemmelse og mulighed for selvbestemmelse til at vælge skole og plejehjem. Der må gerne i bestræbelserne på at øge servicetilbuddene til borgerne, være en sund konkurrence mellem offentlige og private tilbud.

              I Silkeborg kommune skal vi prioritere at have gode og relevante uddannelsestilbud og de bedst tænkelige vilkår for erhvervslivet.

              Pengene skal tjenes inden de kan bruges.

              Silkeborg skal være det bedste sted at slå sig ned for at bo og drive virksomhed.

              Vi skal have gode kultur og fritidstilbud.

              Betydningen af gode kultur og fritidstilbud kan næsten ikke overvurderes.

              Satsningen på outdooraktiviteter i mange afskygninger skal understøttes og fortsat udvikles. Vi har kun set starten på udviklingen mod Silkeborg som Danmarks outdoor hovedstad.
              Efter mange år, hvor udviklingen stod I stampe i Silkeborg, går udviklingen nu så stærkt, at en væsentlig opgave for det ny byråd bliver at kontrollere udviklingen og sikre, at alle kan følge med så vi får den by og den kommune vi ønsker os.

              Udvikling i hele kommunen. Ikke kun i Silkeborg.

              Det kan godt tænkes mere ind. Hvor der er gode lokale kræfter, skal kommunen understøtte bestræbelserne på at fremme udvikling og vækst.

               Sæt kryds ved Krabbe.


              Flemming Heiberg

               Helt ærligt - Jeg er beæret over at have været med til at påvirke udviklingen I vores dejlige by. Jeg ser udvikling, som en afgørende faktor for, at vi kan sikre et fantastisk sted at bo, og samtidig holde fast i den velfærd, som vi alle sætter pris på. Tænk hvis det modsatte var tilfældet – afvikling. Vi hører altid om nedskæringer, men faktum er, at vi gennem alle de 4 år, har brugt flere og flere penge. Jeg er ret sikker på, at vi stadig indimellem bruger rigelig med penge. Men øgede udgifter er naturligvis også en konsekvens af, at vi bliver flere og flere. Og selvfølgelig skal vi have velfærd – det har vi alle fortjent. Men det skal ske i vel- overvejet sammenspil med en forsvarlig økonomi, som giver os mulighed for at skabe de flagskibe, der kendetegner ”en god by”. Flagskibe som f.eks. nyt Museum Jorn, kommende svømmecenter og lignende. Den slags tiltag, skal der være politisk mod og plads til at gennemføre, og vi skal sikre Silkeborg By som et lokomotiv for hele kommunen. Og vi bor et fantastisk sted. forbi byen tilbyder borgerne masser af kulturelle tilbud lige fra sportsaktiviteter på amatør- niveau til topprofessionel underholdning med teater, musik og sport.

               Et af de store emner i den næste periode bliver klimaet.
               Klimaudfordringer skal tages seriøst, og de kommende opgaver skal prioriteres. Men ikke for enhver pris. Vi skal være sikre på, at vi gør det rigtige og ikke spilde dyrebare midler på ligegyldig signalpolitik.

               Med venlig hilsen

               Flemming Heiberg


               Mona Bindner

                Hvad vil jeg arbejde med, hvis jeg får en plads i Silkeborg byråd?

                Mange har i tiden fokus på den grønne omstilling, bæredygtighed, biodiversitet osv., men jeg har en særlig interesse for det sundhedsfaglige område.

                Det betyder ikke, at jeg ikke også har fokus på de andre områder, men det er alle vigtige emner som vi skal værne om.

                Mine fokusområder er:

                • At der skal ske en strukturel ændring I hele det kommunale system og minimere bureaukratiet.

                • Vi skal have flere Social og sundhedsassistenter/hjælpere ansat til at varetage omsorgen for vores ældre medborgere.

                • Flere sygeplejersker

                • Undersøge om dokumentationskravet er blevet for stort.

                Alt dette i samarbejde med det sundhedspersonale der er ansat i Silkeborg kommune.
                Alle knokler de hver eneste dag, for at yde omsorg, men tiden mangler. Vi skal sikre nogle ordentlig forhold BÅDE for vores sundhedspersonale men også for vores ældre medborgere.

                Tidligere har man vedtaget at stoppe tilbud om Familieiværksætterne. Det mener jeg er en meget stor fejl. De kommende forældre har brug for denne viden og vi bør derfor:
                • Genindføre en moderniseret men minimeret udgave af Familieiværksætterne.

                • Arbejde for, at der ansættes jordemødre under sundhedsplejen som en 24/7 akutfunktion til den nye familie i de første dage i hjemmet.

                Pasningstilbud og skoler skal have en større frihed til at vælge den form der passer til deres ønsker og normer. Vi kan ikke alle passe ind i den samme kasse og derfor er det vigtigt, at der er tilbud, der i stor grad matcher de forskellige behov vi har.


                Ebrahim Khalil

                 BEDRE TRIVSEL BLANDT UNGE OG ÆLDRE

                 Corona restriktionerne har sat et alvorligt aftryk i trivslen og velfærden for samfundet yngre og ældste. Vi skal investere i de unge og ældres trivsel og mentale sundhed før det er for sent.

                 FRIE VALG FREMFOR KASSETÆNKNING

                 Vores ældre er gamle nok til at bestemme selv. Vi skal give de ældre frie muligheder for en god alderdom. Det samme med børnefamilier. Pengene skal altid følge borgerne og ikke begrænses i kassetænkning.

                 FÆRRE KOLDE HÆNDER. FLERE VARME

                 Silkeborg Kommune har ligesom resten af den offentlige sektor alt for mange bureaukrater ansat. Borgernes skattekroner skal bruges på kernevelfærd- ikke på kommunale mellemledere.


                 Charlotte Palm Mørch


                  Harry E. Madsen

                   Mit navn er Harry E. Madsen

                   Lige for at ridse nogle af mine meninger op.

                   Bevarelse af små skoler og plejehjem I yder-områderne det er vigtigt for de små samfund, det er med til at samle beboerne i yderområderne.
                   Naturligvis vil jeg arbejde for området jeg bor i, men derudover vil jeg arbejde for alle områderne, så vi kan få en hel kommune hvor alle bliver tilgodeset, derudover mener jeg vi skal give vore institutioner mere frihed til at gøre deres indkøb så lokal som mulig til gavn for vores erhvervsliv.

                   Med hensyn til Gudenåen skal den oprenses når der er behov for det så vi kan komme af med overskydende vand.

                   Derudover skal Tange sø bevares, den har været der i over hundrede år til glæde og gavn for befolkningen.


                   Anders Herlev Ahrenfeldt

                   Klarborgvej 7, Sjørslev
                   8620 Kjellerup
                   aa@hostruphovedgaard.dk
                   40 46 60 53

                    Silkeborg
                    Jeg vil arbejde for fortsat vækst og udvikling i Silkeborg Kommune. Jeg vil arbejde for de nødvendige klimatiltag i kommunen, sådan at borgerne kan bevare deres nuværende velfærd. Vi må også lave de nødvendige klimatilpasninger, så borgerne ikke rammes af unødvendige oversvømmelser eller andre skader fra klimaændringer. Der skal være plads til både mennesker og natur i en outdoorkommune.

                    Som formand for skolebestyrelsen i Trekløverskolen vil jeg arbejde for, at børnene og deres forældre må have trivsel og gode vilkår i kommunen. Jeg vil også arbejde for, at vores ældre medborgere efter et langt arbejdsliv får et godt otium i vores kommune.

                    Liv og vækst i Kjellerup
                    Jeg vil arbejde for, at der stadigvæk er mange butikker og selvstændige erhvervsdrivende i Kjellerup området. Jeg arbejder i praksis for flere boliger i Kjellerup, som er en by, der fortjener fortsat vækst med dens gode beliggenhed mellem Viborg og Silkeborg - og lidt længere ude mellem Skive og Århus.

                    Liv på landet
                    Mit hjerte banker for en fortsat skole i Sjørslev, aktiv idrætsforening og andre foreninger samt sognegård og egnscenter.

                    Jeg vil arbejde for, at outdoorkonceptet udbredes til hele kommunen med hensyn til det særpræg, som hvert område har.

                    Jeg vi arbejde for, at alle fortsat kan være stolte af at bo i Silkeborg kommune. Mit politiske arbejdsområde vil være landbrug, natur og miljø med en særlig kærlighed til livet i landsbyer og landområder i den nordlige del af Silkeborg Kommune.


                    Bent Jensen

                     Jeg er født og opvokset i Them, jeg er 65 år har været selvstændig landmand i 37 år som mælkeproducent. Jeg stoppede for to år siden som mælkeproducent og I de sidste to år har jeg været planteavler. Nu arbejder jeg derudover som afløser på genbrugspladserne i Silkeborg kommune.

                     Jeg vil arbejde for at bevare arbejdspladser i yder områderne, men også arbejde på at skabe nye arbejdspladser.

                     Vi skal fortsætte med at tage godt imod de virksomheder der ønsker at flytte til Silkeborg kommune, vi skal fortsat forbedre vilkårene for erhvervsdrivende og iværksættere i kommunen.

                     Gennem de sidste otte år er der sket store fremskridt for erhvervsdrivende, den udvikling skal vi fortsætte de næste år.

                     Det kræver at vi har korte sagsbehandlingstider, og at infrastrukturen fungerer i hele kommunen, derfor går jeg blandt andet til valg på at vi skal have bybusserne til Them og Salten så det bliver nemmere at pendle til arbejde og uddannelses institutioner.

                     Jeg vil bevare de skoler, børnehaver og vuggestuer vi har nu for hvis vi lukker dem i de små samfund, er det for mig at se en begyndelse på at affolke de små samfund, det er derfor vigtig at der stadig er skoler børnehaver og vuggestuer i yderområderne da vi gerne vil fortsætte med at tiltrække børnefamilier til hele kommunen. Jeg går også ind for at bevare de plejehjem, vi har i Silkeborg kommune ser gerne at flere af dem må være friplejehjem. Derud over vil jeg arbejde for at kommunen fortsat har en sund økonomi.

                     Mvh Bent Jensen


                     Helle Kildahl Møller

                     facebook.com/Helle-Kildahl-M%C3%B8ller-Venstre-102042552137339

                      Jeg er 49 år, født og opvokset i Thorning.
                      Nu bosiddende i Alderslyst.
                      Gift med Kenn og har 2 ikke-hjemmeboende børn.

                      Jeg er uddannet og har arbejdet inden for den kommunale administration ved Kjellerup kommune i 15 år og derefter hos Fujitsu som udvikler økonomisystemer til primært kommuner.

                      Det ligger mig meget på sinde at ALLE borgere skal fornemme at vi er en´ kommune, at det er Byrådets opgave at tilgodese og samle hele kommunen. Silkeborg kommune er ikke kun Silkeborg by. Skoler og plejehjem skal bevares lokalt og der skal bakkes op omkring alle de frivillige initiativer.

                      Det er vigtigt at vores børn og unge har de bedste muligheder, såsom pasningsordninger og skole/uddannelse. Som kommune skal vi også kunne rumme de børn og unge, som har særlige behov.

                      Det er kommunens opgave at passe godt på vores ældre i kommunen, det skal være trygt at blive gammel her. De ældre skal have mulighed for at blive længst muligt I eget hjem, såfremt dette er deres ønske og tilbydes den hjælp som passer til deres behov. Der er akut behov for flere aflastningspladser.

                      Silkeborg kommune er blevet en stærk erhvervskommune og det skal fortsætte.
                      Flere virksomheder i kommunen giver arbejdspladser og dermed også tilflyttere.

                      Der skal findes gode og længevarende løsninger på vores udfordringer omkring Gudenåen.

                      Jeg glæder mig til valgkampen og vores samarbejde.

                      Læs meget mere om mig og mine mærkesager på Facebook.


                      Anders Hartvig

                      20 10 05 11  -  h@rtvig.dk

                       Jeg er født og opvokset i Kjellerup, hvor jeg hele mit liv har været aktiv i både erhvervslivet samt arbejdet med sport, kultur og fritidsaktiviteter.
                       Jeg er formand for Kjellerup Lokalråd og med i repræsentantskabet i Business Silkeborg.
                       Direktør i Arena Midt.
                       Tidligere ansat I Jyske Bank, Midtjyllands Avis og Designa Køkken.

                       Efter flere års tilløb, har jeg taget springet, og stiller op for at blive en stærk lokal stemme og hele Kjellerupegnens talerør.

                       Jeg vil engagere mig 100% -og glæder mig til at vise hvad jeg kan bidrage med.

                       Jeg vil gøre mit til, at der kommer mere fokus på yderområderne i hele Silkeborg kommune. De små lokalsamfund kan ikke fungere, hvis det ikke er attraktivt at bo der, og hvis ikke det er attraktivt at flytte dertil.

                       Der skal være et godt mix af byggegrunde samt lejeboliger til unge og ældrevenligt byggeri.

                       Og der skal være samlingssteder for alle årgange. Når skoler og forsamlingshuse forsvinder, så forsvinder også en del af interessen for at bosætte sig i de små byer.
                       Postnr. 8620 er en sort plet på kommunekortet, for det er her der er flest overvægtige børn og unge i en meget dårlig fysisk form.

                       Derfor skal der meget mere fokus på børn og unges motorik og bevægelse. Foreningslivet er vigtigt, men ikke alle har lyst til at være i klub.

                       Der skal også findes alternativer og flere mulighed for aktiviteter for de ældre I nærområderne.

                       Og så glemmer man tit den mentale sundhed, som rammer mange enlige.

                       Jeg vil arbejde for, at naturen både benyttes og beskyttes. Vi skal passe, pleje og vedligeholde alle grønne områder – samtidig med, at der tages hensyn til biodiversiteten...

                       Det skal være attraktivt for hele familien at komme mere ud i naturen.

                       Med venlig hilsen  Anders Hartvig