Generalforsamling Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening

Generalforsamling Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening

5

feb.

Start: 05/02/2018 19:00 Slut: 05/02/2018 21:30

Sted: AICK Hallen Ans

Adresse: Ans Søpark 30, 8643 ANs By

Dagsorden se VenstreBladet eller nedenfor