Generalforsamling Gjernegnens Venstrevælgerforening

Generalforsamling Gjernegnens Venstrevælgerforening

20

feb.

Start: 20/02/2018 19:00 Slut: 20/02/2018 21:30

Sted: Gjern Kultur- og Idrætscenter

Adresse: Skovvejen 6, 8883 Gjern

Dagsorden se VenstreBladet eller nedenfor