Idræt og sundhed under samme tag

25. oktober 2017

Af Mads Frandsen, Byrådsmedlem Venstre i Silkeborg Kommune.

Kan vi fremover blive endnu bedre til at samarbejde mellem de politiske fagudvalg i Silkeborg Kommune? Et eksempel på et succesfuldt samarbejde mellem to fagudvalg har været projektet ”Kultur på recept”, som har været forankret hos Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Her er der fokus på at bringe langtidsledige borgere tættere på arbejdsmarkedet gennem kulturoplevelser. Indtil videre ser resultaterne gode ud.

I Silkeborg Kommune har vi et pulserende idræts- og foreningsliv med mange frivillige, og udøvere både inden for elite og bredde. Måske at idrætten kunne være det næste, som der skulle på ”recept”? Jeg ved, at der allerede har været tiltag, hvor man har forsøgt sig med at forbedre livskvaliteten gennem idrætten, men måske at tiden er inde til, at det skal ses på med nogle andre briller.

Min pointe er i sin enkelthed, at vi i langt højere grad bør inddrage idrætten, når vi laver indsatser i kommunen, der har det formål enten at øge sundheden blandt en gruppe borgere eller at bringe folk tættere på uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Vi har igennem de sidste år taget skridt i den rigtige retning, hvor vi har givet foreningslivet øgede muligheder og redskaber til at udvikle dem selv. Aktivitetstilskuddet for de 0-17-årige er blevet øget fra 106 til 190 kr. pr medlem og der er blevet oprettet en uddannelsespulje på i alt 250.000 kr., hvor foreningerne kan få tilskud til efteruddannelse af deres ledere.

Jeg tror at foreningslivet kan se perspektiverne i at være en del af ”Idræt på recept” i Silkeborg Kommune. Og skulle recepten blive en succes, vil det være til alles glæde; foreningslivet får flere medlemmer, en forbedret livskvalitet for de deltagende og færre personer uden for beskæftigelse.

Livsglæde, idræt og sundhed hænger unægtelig sammen. Dette skal vi udnytte i Silkeborg Kommune.