Valgkamp - Hvem kæmper for hvad?

25. oktober 2017

Poul Dahl, byrådsmedlem Venstre.

Samfundet er en kompliceret størrelse, det gælder ikke mindst det demokratiske samfund. Hvordan kan man måle demokrati? Hvad vil det sige, at der er tale om “ægte” demokrati?

Spørgsmål mange eksperter har forsøgt at besvare, og svarene er utallige og vidt forskellige. Jeg har da heller ikke et enkelt eller letforståeligt svar, men uanset dette, er jeg sikker på, at de fleste er enige med mig i, at det “ frie valg” er en helt afgørende forudsætning for enhver form for demokrati.

Derfor er kommunalvalget den 21.november af den allerstørste betydning for demokratiet i vores kommune, Silkeborg.

På denne dag har vi alle muligheden for at vælge de 31 medlemmer af byrådet, den bestyrelse der de næste fire år skal stå i spidsen for vores Lokale samfund, Silkeborg kommune. Og det er på netop denne dag, man efter min opfattelse kan måle størrelsen af vores lokale demokrati. Det er dagen, hvor vi alle kan demonstrere ægte demokrati.

Valgkampen er gået ind i den sidste og afgørende fase. De opstillede kandidater og politiske partier kæmper om vælgernes gunst. Valgmøder, annoncer, bannere , sociale medier bruges flittigt , og den 28.oktober vil samtlige lygtepæle overalt i kommunen være behængt med tusindsvis af valgplakater, hvor kandidater og partier siger “stem på mig”.

Men er “valgkamp” udelukkende en kamp mellem kandidater og partier?

Hvor i kampen er dem, det drejer sig om, vælgerne?

Personligt efterlyser jeg vælgernes aktive deltagelse i valgkampen.

Mød op på lokale vælgermøder, deltag i debatten på de sociale medier, skriv læserbreve der udfordrer kandidater og partier, og hvad der er allermest afgørende for, at vi kan tale om ægte demokrati i vores kommune, Afgiv din stemme og tag personlig stilling og personlig ansvar den 21.november.

Lad os sammen sætte dansk rekord i demokrati med Danmarks højeste stemmeprocent.