Godt budgetforslag - men i detaljen ligger djævlen

20. september 2017

Af Peter Nyegaard Jensen, medlem af Silkeborg Byråd(V)

Samlet set og på det overordnede plan er budgettet præsenteret ved 1. behandling i Byrådet super godt, og det kan umiddelbart tiltrædes med applaus. 

Dygtige ansatte har skabt bemærkelsesværdige resultater på bl.a. arbejdsmarkedsområdet. Mange ledige er blevet glade for et nyt job. Set i det lys, synes jeg, at budgettet for arbejdsmarkedsområdet er uambitiøst.

Vi burde sætte endnu højere mål for at få flere ledige i arbejde. Dette for at frigive midler til mere velfærd og for nedsættelse af grundskylden til niveau med kommuner omkring os.

Men som altid, ligger djævlen begravet i detaljen, for veje er prioriteret forkert, ligesom det nødvendige nybyggeri på skoleområdet m.v. burde fremskyndes yderligere.

Budgettet afspejler en driftig kommune, der bl.a. har fremgang i erhvervslivet, lav ledighed, vækst i bosætningen og med et reelt byggeboom. Blandt de bemærkelsesværdige byggerier er bl.a. store nye butikker i Center Nord og det ikoniske projekt på Søtorvet.

Desværre harmonerer vejplaner ikke med de vigtige byggeplaner. Først engang efter 2021 er der måske midler til nye vejanlæg ved Center Nord. Ved Søtorvet vil man anlægges den nye vej med byggerod i centrum over en periode på ikke mindre end 5 år.

Jernbaneoverskæringen ved Frederiksberggade er der måske midler til engang efter 2021 (Beløbet i budgettet svarer i øvrigt ikke til de seneste estimater for det præsenterede gigantkryds for Nordskovvej, forlængelsen af Drewsensvej og udvidelserne på Christian 8.´s Vej og Frederiksberggade).

Med andre ord, anlægsprojekt for vej- og trafikområdet er ikke optimalt. Både i budget og i det kommende vej- og trafikudvalg må veje ved Søtorvet og Center Nord prioriteres højere end en Nordskovvej. En Nordskovvej, som er tænkt til aflastning af Århusbakken, hvor trafikken er faldet markant efter motorvejens åbning.

Herfra skal lyde en opfordring til at gøre de veje man har påbegyndt færdige - inden man kaster sig over endnu et nyt projekt igennem Nordskoven.

Det skal være mine input til 2. behandling af budgettet.