En fantastisk motorvej - den er bare ikke færdig

20. september 2017

Af Peter Nyegaard Jensen, medlem af Silkeborg Byråd (V)

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, og jeg er helt enige om, at vi bliver nødt til at få gjort noget ved støjproblemerne fra motorvejen igennem Silkeborg.

Jeg glæder mig over, at man på Christiansborg har noteret, at vi nok er rigtigt glade for motorvejen, men også at rigtigt mange er voldsomt plaget af støj.

1,5 mia kr blev ført tilbage til statskasse, da man gjorde regnskabet for den nye motorvej op. Teknikaliteter gør, at de samme penge ikke umiddelbart kan sendes retur til ekstra støjdæmpning i Silkeborg.

Derfor må vore gode venner på Christiansborg naturligvis sikre, at projektet kommer på en ny anlægslov.

Jeg er sikker på at vore lokale repræsentanter på Christiansborg i et tværpolitisk samarbejde her kan finde fælles fodslag.

Kristian Pihl Lorentzen(V) og Thomas Jensen (S) har positivt kastet sig ind i sagen. De to hár inviteret transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Silkeborg. Med lidt hjælp fra vore lokale LA´ere lykkes det såmænd også.

Selvfølgelig skal hastigheden på den nye motorvej ikke sættes ned, men toppen skal af støjen.

Tidligere på ugen blev jeg og andre lokale politikere præsenteret for det løsningsforslag som borgerforeningen ”Tag toppen af støjen” egenhændigt har lavet. Et flot løsningsforslag med konkrete forslag til støjværn, støjvolde o.s.v.

Der er ingen tvivl om, at det økonomiske ansvar ligger hos regeringen, men jeg tænker, at Silkeborg Kommune nu skal aflaste de frivillige kræfter i borgerforeningen ved aktivt at arbejde videre med borgerforeningen forslag.

Et ”inspirationskatalog” til støjdæmpende foranstaltninger behøver ikke være en uoverskuelig økonomisk byrde. Derfor vil jeg tværpolitisk opfordre mine byrådskolleger til at støtte et sådant forarbejde for det statsligt finansierede anlægsprojekt.

En beskeden kommunal indsats, der dels skal bidrage til at få taget toppen af støjen og dels skal sikre, at konkrete tiltag anlægges sådan som vi i Silkeborg ønsker det.

Godt budgetforslag - men i detaljen ligger djævlen

20. september 2017

Af Peter Nyegaard Jensen, medlem af Silkeborg Byråd(V)

Samlet set og på det overordnede plan er budgettet præsenteret ved 1. behandling i Byrådet super godt, og det kan umiddelbart tiltrædes med applaus. 

Dygtige ansatte har skabt bemærkelsesværdige resultater…

LÆS MERE