Cykelgader i Silkeborg

7. september 2017

Af Mads Frandsen, byrådsmedlem Venstre, Silkeborg Kommune

Sidste år blev Smedebakken i Silkeborg omdannet til en såkaldt cykelgade. Betydningen af dette er, at det nu er på cyklisternes vilkår, at man skal køre på Smedebakken. Alle bilister er fortsat velkomne, men trafikforanstaltningerne gør, at det tilgodeser cyklisterne.

En årsag til, at man valgte at omdanne Smedbakken til en cykelgade, var at man gerne vil tilgodese og fremme cyklismen. Dette giver rigtig god mening, når man også har Langsøskolen tæt ved. Mig bekendt er erfaringerne med cykelgaden på Smedebakken gode, og det var også en årsag til, at ordningen med en cykelgade er blevet permanent.

Mit håb vil være, at vi i de kommende år vil se flere cykelgader i kommunen, og gerne tæt ved folkeskoler og idrætsanlæg, hvor især mange unge kommer cyklende. Første skridt mod flere cykelgader kunne være at danne sig et overblik over, hvor i kommunen, at det ville give god mening at omdanne almindelige offentlige vejes status til cykelgade.

Jeg har tidligere talt for, at vi ved vores folkeskole skulle have såkaldte ”drop-off zoner”, hvor de børn der bliver kørt i skole enten med bus eller bil, bliver sat af med en mindre gåafstand til skolen. Ganske enkelt for at medvirke til, at alle børn får en lille smule bevægelse fra starten af dagen.

Cykelgader vil kunne have en lignende effekt. Man må formode, at flere vil være villige til at bruge cyklen som transportmiddel, da vej-forholdene nu tilgodeser cyklisterne. Jeg kan ikke påvise, at tingene hænger sådan sammen, men jeg tror, at der er en god sandsynlighed for det.

Tiltaget er ganske enkelt og kræver ikke millioner af anlægskroner. Alligevel er det dog vigtigt, at vi i Byrådet prioriterer dette i vores budgetter. De eneste der kan lide en lille smule pga. cykelgaderne, vil være bilisterne. De vil være tvunget til at sænke hastigheden mere end normalt. Men det gør vel ikke noget, hvis cykelgaderne alligevel er placeret nær skoler og idrætsanlæg, hvor man i forvejen bør køre med en lav hastighed.

Lad os arbejde for flere cykelgader i Silkeborg Kommune. Det fremmer cyklismen samt styrker sundheden og trafiksikkerheden.