Kommunevalg 2017

8. november 2017

Stem personligt på en kandidat fra Venstre 21. november. I valgavisen kan du læse mere om Venstres politik samt om de enkelte kandidater.

Stem på Palle Quistgaard til Regionsrådet.

Valget den 21. november er også valg til Region Midtjylland. Det er vigtigt for Venstre i Silkeborg Kommune, at vi igen bliver repræsenteret i Regionsrådet.

For at det kan lade sig gøre er det nødvendigt, at alle stemmer personligt på vores øverst placerede kandidat til Regionsrådet. Det er Palle Quistgaard, der er placeret på listen som nr. 8.

Hovedparten af opgaverne i Region Midtjylland vedrører sundhed og hospitaler.

Palle Quistgaard skriver i sit valgprogram bl. a. følgende:

Det præhospitale beredskab skal fastholdes på det nuværende høje niveau. Ambulancer, lægebiler og helikoptere skal sikre tryghed og hurtig behandling for alle. Beredskabet skal sikre, at akutte patienter transporteres til rette akuthospital.

Som borger i Silkeborg har jeg en særlig forkærlighed for Regionshospitalet Silkeborg. Det er et godt hospital – endda det bedste mindre hospital flere år i træk. Patientbehandlingen er i top og hospitalet arbejder innovativt og kreativt til gavn for både patienter og økonomi. Jeg vil arbejde for at fastholde den særlige status som udredningshospital og hospital for planlagt kirurgi. Der må ikke ske yderligere beskæring af aktiviteterne og hospitalet skal have lov til at udvikle sig. Jeg ser gerne nogle af de fjernede akutfunktioner tilbageført – f.eks. er der et stort behov for at kunne konsultere en børnelæge 2-3 dage om ugen.

Regionen er ansvarlig for de regionale busruter. Der er udfordringer i de tyndt befolkede områder fordi passagertallene falder. Jeg vil arbejde for, at der fortsat er mulighed for kollektiv trafik til alle. Der skal nytænkning til. En mulighed kan være Flekstur eller kørselstjenesten GoMore, der allerede anvendes i Region Nordjylland.  

Ved valget i 2013 manglede jeg nogle få stemmer i at blive valgt, men blev 1. suppleant og har siden fulgt Venstres gruppe tæt og deltaget i mange Regionsrådsmøder. Jeg har mange års erfaring fra deltagelse i Venstres politiske arbejde.

Vi anbefaler alle at stemme personligt på Palle Quistgaard den 21. november.

Steen Vindum                                                      Kresten Friis  

Borgmester                               Formand for Kommuneforeningen

Her vil du kunne finde Venstres informationer i forbindelse med Kommunevalget og Regionsrådsvalget 2017.

Efter opstillingsmødet ser Venstres kandidatliste til kommunevalget 2017 således ud:

 1. Steen Vindum
 2. Kristoffer Møller Jensen
 3. Jarl Gorridsen
 4. Mads Frandsen
 5. Helga Sandorf Jacobsen
 6. Gitte Willumsen
 7. Peter Nyegaard Jensen
 8. Poul Dahl
 9. Kasper Thomassen
 10. Linda Lyngsøe
 11. Susanne Jacobsen
 12. Kirsten Kruckow
 13. Flemming Heiberg
 14. Bent Jensen
 15. Poul Berggren
 16. Ivan Gissel
 17. Anders Ahrenfeldt
 18. Bo Michael Frankø
 19. Poul Skovgaard
 20. Frits Rasmussen
 21. Palle Quistgaard
 22. Jørgen Brendstrup
 23. Thomas Jørgensen

Venstre i Silkeborg kommune har startet en speciel hjemmeside med alle informationer om kommunevalget 2017. Her kan kandidaterne ses, alle kan deltage i debatten og der er en liste over aktiviteterne i forbindelse med kommunalvalget. Venstresilkeborgkv17.dk

Valgresultatet for Venstre

11. december 2017

Venstre fik et fint kommunevalg og vi ønsker tillykke til de 11 valgte samt tak til dem og de øvrige kandidater såvel som medlemmerne. Der var 17.030 der stemte på Venstre og de 86 % af stemmerne var personlige. Venstre var dermed det parti der havde det største procentvise personlige stemmetal. De valgte og de personlige stemmetal kan ses nedenfor.

Steen Vindum 6.846 

Jarl Gorridsen 1.603 

LÆS MERE