klap en helikopter!

11. marts 2018

Venstre i Them-Bryrup har aftalt et besøg på Flyvestation Karup mandag 28. maj Kl. 19.00. (Tilmelding nødvendig)

Oplægget er, at vi skal have en bustur på terrænet og ”klappe” helikoptere og derefter have en orientering om flyvevåbnet samt helikoptereskadrillen og dens opgaver. Samtidig får vi kaffe/kage i den gamle officersmesse fra 2. verdenskrig.

Mødested: Hovedvagten, Herningvej 30, Karup, Kl. 19.00

Det bliver helt sikkert interessant, så tilmeld dig.

Der er begrænset antal pladser, så  det er først til mølle.

Tilmelding senest 30. april til: 
Jens Nymand, venstre@rjbj.dk eller tlf. 3032 5574.