Generalforsamling med stegt flæsk

9. februar 2018

DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I KOMMUNEFORENINGEN, TORSDAG DEN 1. MARTS KL. 19.00 I MEDBORGERHUSET SILKEBORG.

Formanden har lovet stegt flæsk hvis vi bevarede borgmesterposten – og det gjorde vi jo!, så der serveres stegt flæsk Kl. 19.00. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til Kresten Friis senest torsdag den 22. februar på:

t-k.friis@fiberpost.dk eller SMS til tlf. 2764 5672.

Efter spisning generalforsamling med følgende Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Formands beretning og drøftelse af foreningens forhold, herunder beretning fra LOF og VU.
 4. Behandling af regnskab.
 5. Behandling af indkommende forslag.
 6. Fremlæggelse  af budget,herunder kontingent til kommuneforening og kreds og Regionsbestyrelse.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisorer og suppleanter
 10. Valg af medlem til Regionsbestyrelsen
 11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen politisk indlæg ved Borgmester Steen Vindum og folketingskandidat Gitte Willumsen.